Hvordan finne beste megler?

Sjekkliste før du velger eiendomsmegler
  1. Sjekk meglerens faglige bakgrunn og referanser. Hør for eksempel med venner og kjente om de kjenner til en eiendomsmegler de har vært fornøyd med.
  2. Få tilbud fra flere meglere.
  3. Bestem deg for type avtale.
  4. Avklar om du vil gjøre noe selv.
  5. Få avtalen skriftlig.

Er eiendomsmegler godt betalt?

Hva er gjennomsnittslønn for eiendomsmeglere? I 2019 hadde eiendomsmeglere en snittlønn på 68 330 kroner i måneden, og 73 010 kroner i 2020. Sammenlignet med den gjennomsnittlige månedslønnen for menn og kvinner i Norge, på 51 630 kroner og 45 190 kroner i måneden, er det altså mange som tjener godt i yrket.

Kan man prute på eiendomsmegler?

Du må gjerne prute på megleren, men det er ikke mest effektivt for å få ned prisen på meglertjenesten. Det mener Thomas Bartholdsen, fagdirektør i Forbrukerrådet. – Eiendomsmeglerne har en forhandlingskompetanse som gjør at de ofte er flinkere til å forhandle enn sine kunder, sier Bartholdsen.

LES OGSÅ  Hvilken tredemølle anbefales?

Hvordan finne beste megler? – Related Questions

Har eiendomsmegler fastlønn?

Det er ulike måter vi kan lønnes på som eiendomsmegler. Det kan være provisjon, garantilønn og provisjon eller kun fastlønn. Sistnevnte er forbeholdt noen ytterst få, mens det første er det vanligste. Hvor høy garantilønnen er varierer veldig, det kan være fra kr 10-30.000 i måneden.

Hva er snittet på eiendomsmegler?

Les gjerne om yrket eiendomsmegler her på utdanning.no , og se denne oversikten over utdanninger som eiendomsmegler. Ved sist opptak behøvdes det ikke veldig høy karaktersnitt – men et sted mellom 3 og 4 i snitt. Du kan se mer nøyaktig på de enkelte utdanningene i linken over.

Kan en eiendomsmegler bli erstatningsansvarlig?

Eiendomsmeglere er underlagt et strengt profesjonsansvar. Det innebærer at eiendomsmeglere kan bli erstatningsansvarlige dersom de ikke utfører sitt arbeid på en aktsom måte. Erstatningskrav kan fremsettes både fra selger og kjøper.

Hvor mye kan man prute på bolig?

Fagdirektør for bolig Thomas Bartholdsen i Forbrukerrådet mener nemlig du kan spare mellom 10.000 og 30.000 kroner på å prute på tilbud fra eiendomsmegleren.

Hvordan klage på en eiendomsmegler?

Hvordan klager jeg på eiendomsmegleren?
  1. Klag til megleren. Er du misfornøyd med eiendomsmegleren, må du først klage til megleren.
  2. Klag til Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester. Hvis dere ikke blir enige, kan du bringe klagen inn for Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester.

Hvilket ansvar har en eiendomsmegler?

Eiendomsmegleren har opplysningsplikt

En eiendomsmelger skal blant annet gi opplysninger om boligen og om boligsalgsprosessen. Dette betyr for eksempel at eiendomsmegleren før kjøpet skal sørge for at potensielle kjøpere får opplysninger som man hadde grunn til å regne med å få – og som kan ha betydning for avtalen.

LES OGSÅ  Hva koster det for en ny pipehatt?

Er det lov å bytte megler?

Dersom du er misfornøyd med eiendomsmegleren din, har du mulighet til å bytte megler underveis i boligsalgsprosessen. Likevel finnes det forskjellige faktorer du bør ha i bakhodet når du skal si opp megleren din, og vi vil se nærmere på disse faktorene i denne artikkelen.

Hva må man ha i matte for å bli eiendomsmegler?

Kravet er generell studiekompetanse for å komme inn, og det er ikke noe krav om at du har tatt S-matte eller andre spesielle fag. Så lenge du har generell studiekompetanse kan du søke, og trenger ikke tenke på hvilke fag du har valgt. Du trenger altså ikke være spesielt god i matte!

Hva er forskjellen på Eiendomsmeglerfullmektig og eiendomsmegler?

Forskjellen mellom eiendomsmeglerfullmektig og eiendomsmegler er dermed at en megler er ferdig utdannet, mens en eiendomsmeglerfullmektig fortsatt har praksisperioden igjen. Eiendomsmeglerutdannelsen er lang og består av tre studieår i tillegg til praksisperioden.

Kan en eiendomsmegler selge sin egen bolig?

ikke kan selge egen eiendom gjennom den aktuelle virksomheten. Megler kan heller ikke eller kjøpe eiendom som den aktuelle virksomheten har eller har hatt i oppdrag å formidle. Egenhandelsforbudet gjelder uavhengig av hvilken type eiendom det er snakk om.

Hvem betaler meglers vederlag?

Eiendomsmeglingsloven av 1938 § 13 slo fast at meglerens vederlag skal betales «ifølge kutyme eller avtale – enten av kjøper og selger med en halvpart hver eller av kjøper eller selger alene.» I praksis var det vanligste frem til 1989 at kjøper alene betalte meglers vederlag.

Hvorfor studere eiendomsmegling?

Studiet gjør deg godt forberedt til arbeidslivet

LES OGSÅ  Kan man ladda litiumbatterier med vanlig laddare?

eks: bygningslære, byggesaksbehandlinger, næring- og landbruksmegling og eiendomsutvikling. Vi lærer også mye om eiendomsmeglerrollen som f. eks.: arbeidsoppgavene deres, hvordan vi i fremtiden skal opptre blant kunder, og hvilke lover vi må forholde seg til.

Er det mye matte i eiendomsmegling?

Matematikk er ikke hovedfokus for utdanningen som eiendomsmegler, og det er nok ikke helt riktig å si at du må være sterk i matte for å kunne fullføre dette studiet. Du kan jo gjerne snakke med lærer eller rådgiver om hva du skal velge.

Hva kan jeg bli hvis jeg tar P matte?

Det er spesielt yrker som lege, tannlege, veterinær, ingeniør, realfagslærer og andre realfagsutdanninger som biologi, kjemi og matematikk som krever at du har programfag i matematikk og andre realfag.

Kan jeg bli eiendomsmegler uten utdanning?

Kan jeg bli eiendomsmegler uten utdanning? Nei, du må ha en bachelorgrad innen eiendomsmegling, samt toårig praksis som eiendomsmeglerfullmektig. Du må bestå eksamen og du må søke om eiendomsmeglerbrev fra Finanstilsynet. De eneste som kan jobbe uten utdanning, er de som allerede er advokater eller jurister.

Hvor lang tid tar det å bli eiendomsmegler?

En bachelorgrad i eiendomsmegling og to års praksis etter dette, kvalifiserer deg til å jobbe som eiendomsmegler. Du har også mulighet til å jobbe som eiendomsmegler hvis du er advokat. Hvis du er jurist kan du jobbe som eiendomsmegler etter at du har fått en spesiell tillatelse fra Finanstilsynet.

Leave a Comment