Hvordan får man studiekompetanse?

Vanlige veier til generell studiekompetanse er:
  1. A. Fullført 3-årig videregående. Du har fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.
  2. B. Yrkesfag med påbygging. Du har fullført og bestått yrkesfaglig opplæring og studiekompetansefagene.
  3. C. 23/5-regelen.

Hva trenger man studiekompetanse til?

Du oppnår
  • sykepleier, lege eller veterinær.
  • ingeniør, jurist eller økonom.
  • lærer, psykolog eller forsker. Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Kan man få generell studiekompetanse på nett?

Dette nettkurset passer for deg som ønsker å oppnå generell studiekompetanse slik at du kan søke høyere utdanning og opptak ved høyskoler og universitet. Enten du ønsker å ta alle fagene, eller kun mangler enkeltfag, er det aldri for sent – vi hjelper deg med å fullføre videregående!

Hvordan får man studiekompetanse? – Related Questions

Hvordan får man 120 studiepoeng?

Ettårig studium (heltid) gir 60 studiepoeng. Toårig studium (heltid) gir 120 studiepoeng. Du får karakterer etter bokstavsystemet A (best) til F (stryk). Ved noen avsluttende vurderinger gis karakter bestått/ikke bestått.

Hvordan få utdanning uten skole?

Dersom du ikke har formell utdanning som grunnlag for opptak til utdanning, kan du søke om opptak på grunnlag av din realkompetanse . Realkompetansen din blir da vurdert opp mot opptakskravene til den utdanningen du ønsker å starte på.

Hvor finner man generell studiekompetanse?

Det er den videregående skole som utsteder dokumentasjon. Spørsmål om hvorvidt du oppnår generell studiekompetanse og hvilken dokumentasjon du vil få, kan rettes til din videregående skole.

Hvor finner jeg generell studiekompetanse?

Hvis du er usikker på om du har generell studiekompetanse, kan du ta kontakt med en rådgiver på videregående skole. De kan hjelpe deg med å finne ut hvilke fag du må ta for å få et vitnemål som gir generell studiekompetanse, slik at du er kvalifisert for å søke høyere utdanning.

Hvordan få generell studiekompetanse som voksen?

Du kan generell studiekompetanse ved å ta seks fellesfag forutsatt at du har fylt 23 år og har minst 5 års utdanning og/eller praksis. Du kan også følge voksenopplæring, ordinær undervisning eller ta fagene som privatist .

Kan man få generell studiekompetanse som privatist?

Hvordan få generell studiekompetanse som privatist? For å oppnå generell studiekompetanse som privatist må du bestå privatisteksamen i fagene du mangler. Hvilke fag du må ta kommer an på hvilke fag du eventuelt har fra før. Vi hjelper deg gjerne å finne ut hvilke fag du trenger.

Kan man bare ta eksamen uten skole?

Det er fullt mulig å ta fag som privatist uten å følge noen form for undervisning. Har du selvdisiplin nok, er dette billigste måten å gjøre det på. Sørg bare for å skaffe deg den godkjente læreplanen for faget, slik at du leser på riktig pensum.

Hva er 23 5 regelen?

23/5regelen sier at dersom du fyller 23 eller mer det året du søker opptak til høyere utdanning, og kan dokumentere minst fem års praksis, vil seksfagspakken gi deg generell studiekompetanse.

Hvor mye koster det å ta opp matte?

Man betaler en eksamensavgift per fag. Prisen i 2022 er 1 217 kr pr. fag man tar for første gang. Hvis du vil ta opp fag fordi du vil forbedre karakteren din, koster det 2 435 kr pr.

Er eksamen gratis?

Når du går opp til eksamen som elev er det gratis. Hvis du ikke benytter deg av dette må du ta opp faget som privatist. Når du går opp til eksamen som privatist må du betale.

Hvor mange timer er 1P?

Du er selv ansvarlig for å ha nødvendig utstyr tilgjengelig. Matematikk 1P utgjør 140 årstimer, dette tilsvarer 33% studiebelastning i Lånekassen dersom du tar faget over ett semester.

Hva skjer hvis jeg stryker på eksamen privatist?

Om du ikke møter opp på privatisteksamen, vil det ikke komme opp på vitnemålet ditt. Får du dårligere karakter på privatisteksamen enn du hadde i standpunkt fra før, blir den gamle standpunktkarakteren stående.

Er 2 er stryk?

I videregående opplæring er bestått (godkjent) tilsvarende karakterene 2-6, mens karakteren 1 er ikke bestått (stryk, ikke godkjent). Frem til 2006 kunne også karakteren 0 brukes (ingen måloppnåelse), men dette er ikke lenger mulig. I noen fag kan det gis karakteren bestått/ikke bestått.

Hvor mange får 6 på eksamen?

1 av 5 får karakteren 6 i kjemi 2

I faget kjemi 2, får 19 prosent av kandidatene karakteren 6 på eksamen. Også i fransk II, engelsk vg1 studieforberedende og tysk II får mange toppkarakter. Andelen med karakteren 6 i disse fagene ligger på rundt 12-13 prosent.

Hvor mye koster det å konte?

Hvis du har strøket på eksamen har du brukt et eksamensforsøk og må betale eksamensavgift for neste forsøk. Pris for konteeksamen er studieåret 2020-2021: Kr 1 200 pr. eksamen i alle emner, unntatt bacheloroppgave.

Hva skjer hvis man stryker på eksamen 4 ganger?

Dersom du stryker fjerde gang, eller ikke får godkjent søknaden om fjerde eksamen, får du ikke lov til å ta emnet på UiA flere ganger. Å havne bakpå med studiene kan også gi økonomiske konsekvenser, dersom man har lån fra Lånekassen.

Leave a Comment