Hvordan får jeg tak i vitnemålet mitt?

Finn du ikkje vitnemålet ditt, må du kontakte den vidaregåande skolen din og sjekke om skolen har høve til å lagre vitnemålet ditt i NVB. Viss du ikkje har elektronisk vitnemål i NVB, må du laste opp kopi av papirvitnemålet ditt i søknaden din.

Hvor kan man kopiere vitnemål?

Vitnemålet må kopieres og attesteres ved skolen du har gått på, eller eventuelt et offentlig kontor. Tidligere var det mulig å be postkontor og bibliotek om rett kopi, i dag er ikke dette mulig.

Hva må man ha for å få vitnemål?

For å få vitnemål må du ha fullført og bestått et treårig opplæringsløp som gir studie- eller yrkeskompetanse. Er du elev, er det skolen der du fullfører og består opplæringen din som skriver ut vitnemålet.

Hvordan får jeg tak i vitnemålet mitt? – Related Questions

Hvor mange karakterer må man ha på vitnemålet?

Hei, Når man regner karakterer i fellesfag og programdag så kommer de fleste ut med ca. 20 karakterer. Det kommer litt an på hvilke fag du velger og om du blir trukket ut til eksamen.

Har ikke fått vitnemål?

Det er fylkeskommunen du bor i som utsteder vitnemål, vanligvis betyr det at du skal kontakte den skolen hvor du sist var elev for å be om det. Ta kontakt med den som er vitnemålsansvarlig på din gamle skole, for å få svar på om det er fag du mangler.

Hvilke karakterer teller på vitnemålet fra ungdomsskolen?

Det er karakterene fra 10. klasse som teller på vitnemålet når du skal søke videregående. I tillegg kommer de fagene du er er ferdig med på 8. og 9.

Hvor mange karakterer på vitnemål ungdomsskole?

Etter eksamen i norsk har du 18 karakterer på vitnemålet når du går ut av 10. klasse. Dette gjelder selvfølgelig ikke alle. Noen har tilpasset undervisning og kan få fritak fra ett eller flere fag.

Hva betyr karakteren 4?

Karakteren 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget. Karakteren 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget. Karakteren 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget. Karakteren 6 uttrykker at eleven har fremragende kompetanse i faget.

Hvem lager vitnemål?

Det lages automatisk når skolen din skriver ut en papirversjon av ditt vitnemål og oversendes derfra til Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB).

Kan man få nytt vitnemål?

Ønsker du kopi av vitnemål må du ta kontakt med skolen du har vitnemål fra eller bestille digitalt vitnemål. Ønsker du å utstedt nytt vitnemål med privatistkarakterer, kan du kontakte din tidligere videregående skole. De fleste videregående skoler har tilgang til privatistkarakterer.

Kan man laste ned vitnemål fra vgs?

Kan jeg laste ned vitnemålet mitt fra videregående? Nei, det kan du ikke. Vitnemålet som du kan se i søknaden din er kun en elektronisk kopi som vi bruker i saksbehandlingen av søknaden din. Vitnemålet er sendt til oss fra den videregående skolen din.

Kommer privatist karakter på vitnemål?

Når du tar opp fag som privatist så er det alltid den beste karakteren din i det faget som blir standpunkt på vitnemålet. Det betyr at om du får bedre karakter som privatist, så er det den som gjelder på vitnemålet. Dersom du får en dårligere karakter, så beholder du den gamle karakteren i faget.

Hva skjer hvis man får 1 i standpunkt?

Karakteren 1 i standpunktkarakter betyr vanligvis at et fag ikke er bestått, men dersom eleven består eksamen er faget bestått. Her overstyrer eksamenskarakteren standpunktkarakteren, slik at eleven får bestått i faget likevel.

Kan man bare ta eksamen uten skole?

Det er fullt mulig å ta fag som privatist uten å følge noen form for undervisning. Har du selvdisiplin nok, er dette billigste måten å gjøre det på. Sørg bare for å skaffe deg den godkjente læreplanen for faget, slik at du leser på riktig pensum.

Hva skjer hvis jeg stryker på eksamen privatist?

Om du ikke møter opp på privatisteksamen, vil det ikke komme opp på vitnemålet ditt. Får du dårligere karakter på privatisteksamen enn du hadde i standpunkt fra før, blir den gamle standpunktkarakteren stående.

Hvor mange får 6 på eksamen?

1 av 5 får karakteren 6 i kjemi 2

I faget kjemi 2, får 19 prosent av kandidatene karakteren 6 på eksamen. Også i fransk II, engelsk vg1 studieforberedende og tysk II får mange toppkarakter. Andelen med karakteren 6 i disse fagene ligger på rundt 12-13 prosent.

Hvilken karakter er stryk?

Karakterskalaen er A, B, C, D, E, F. I skalaen er de 5 første bokstavene karakterer for bestått. “A” er beste karakter for bestått og “E” er dårligste karakter for bestått. “F” er stryk og betyr at faget ikke er bestått.

Hvor mye koster det å konte?

Hvis du har strøket på eksamen har du brukt et eksamensforsøk og må betale eksamensavgift for neste forsøk. Pris for konteeksamen er studieåret 2020-2021: Kr 1 200 pr. eksamen i alle emner, unntatt bacheloroppgave.

Hva skjer hvis man stryker på eksamen 4 ganger?

Dersom du stryker fjerde gang, eller ikke får godkjent søknaden om fjerde eksamen, får du ikke lov til å ta emnet på UiA flere ganger. Å havne bakpå med studiene kan også gi økonomiske konsekvenser, dersom man har lån fra Lånekassen.

Leave a Comment