Hvordan bytte stein i vedovn?

Slik gjør du
 1. Fjern de gamle steinene i brennkammeret.
 2. Rengjør ovnen innvendig før du setter inn de nye steinene, slik at de plasseres på en helt plan flate.
 3. Sett på plass steinene.
 4. Sett på plass metallrammen, slik at de løse steinene blir låst fast.
 5. Legg på plass bunnsteinene.

Hvordan få mest mulig varme ut av peisen?

Best mulig forbrenning er når nok luft tilføres tørre vedkubber i en moderne vedovn som sikrer god utbrenning. – Viktigste tiltak er stegvis lufttilførsel – avgassing av brenselet, kontrollert separat utbrenning i gassfase og heterogen forbrenning av trekullet. Isolering av brennkammeret gir økt forbrenningstemperatur.

Hvor stor plate under vedovn?

Gulv under og foran ildsted skal være av ubrennbart materiale eller dekket med ubrennbar plate. Kaminer og peisinnsatser skal ha slik plate under hele omrammingen, Plata skal rekke minst 300 mm ut foran ilegget med mindre annet går fram av monteringsanvisningen.

Kan man forlate peisen?

Det er trygt å forlate ovnen med fyr i, men noen gjør feil som kan forårsake pipebrann. – De setter trekken for lavt. Veden skiller ut avgasser og svevestøv, og det blir mye støv i pipa.

Hvordan bytte stein i vedovn? – Related Questions

Skal veden stå eller ligge i peisen?

Plasser veden liggende, da utnytter du brennverdien i veden bedre. Bruk aldri parafin, tennvæske eller lignende til opptenning. Trekkventilen åpnes på fullt og la døren stå på gløtt i opptenningsfasen. Lukk døren når det brenner godt.

Skal man fyre med full trekk?

God trekk er nødvendig. Det er lite lurt å strupe lufteventilen. Har du for lite trekk blir temperaturen inni ovnen for lav, veden brenner dårligere, og det soter mer.

Kan man brenne plast i peisen?

Han forteller at forbrenning av plast også kan ende opp med å ødelegge hele peisen. – Problemet med plast er at den smelter, og den brenner i tillegg godt. Hvis du har fyrt med en tykk type plast kan det renne ned i rillene hvor luften kommer opp, og det er vanskelig å få ut i ettertid, sier forskeren.

Kan man brenne papp i peisen?

Ikke brenn juletrær, reklame, papp og julepapir. Juletrær kan bli en potensiell brannfelle. Treet er ferskt og har mye barnåler, noe som kan skape en eksplosiv brann som er vanskelig å kontrollere. Mye reklame og julepapir inneholder plast, og avgir giftige gasser.

Kan man fyre for mye i peisen?

– Fyr gjerne hardt, men fyll aldri brennkammeret mer en to tredjedeler fullt. Som sagt kan du fyre hardt i starten for å varme opp pipeløpet, men når du har fått god trekk i pipa bør du roe ned fyringen, sier hun. I alle ovner er følger det også med en manual som indikerer hvor mange kilo ved du kan fyre i timen.

Hvordan få bedre trekk i peisen?

Pipa har god nok trekk når den klarer å suge tilstrekkelig luft gjennom luftspjeldene til å forsyne forbrenningen med nok luft.

Fyringstips

 1. Bruk tørr ved.
 2. Sørg for god trekk.
 3. Tenn opp fra toppen av veden.
 4. Tenn opp med små, tørre vedkubber.
 5. Ikke brenn ovnens bruksanvisning.
 6. Ikke brenn søppel.

Hvordan fyre mest effektivt med ved?

Vi foretrekker å starte med opptenningen fra toppen av bålet. Det gir mindre sot og aske, sikrer bedre lufttilførsel og gjør at første illegg av ved varer lengre. Fyring fra toppen foregår ved at en stabler vedkubber ganske tett, og så tenner et lite bål oppå veden, slik at ilden brenner seg nedover.

Hvorfor soter det i peisen?

Sot oppstår når det er manglende tilgang på oksygen i peisen. Da er det en ufullstendig forbrenning i peisen. Når veden ikke forbrennes godt nok blir det mye sot og svevestøv. Ved å sørge for god kvalitet på veden og riktig tilgang på oksygen vil forbrenningen øke og dermed redusere mengden med sot.

Hvorfor smeller det i peisen?

– Granvirke inneholder store porer med kvae. Når disse varmes opp, går de over i gassform og utvikles videre på grunn av varmen, med små smell. Dette kan rive med seg små, glødende kullbiter. I en lukket ovn er dette ikke noe problem, men foran en peis er det uønsket, sier han.

Hvor ofte må man fjerne aske?

Vent alltid er par dager før du tømmer vedovnen. Ikke tøm hele vedovnen. Det er faktisk fordelaktig å ha et tynt lag av aske igjen på bunnen av vedovnen. Laget vil isolere og beskytte bunnen, og gulvet under mot høy varme fra bålet.

Kan man fyre med tuja?

Er du lei av tujahekken din, får du ikke mer enn halvparten av energien i en tilsvarende mengde kristtorn, hvis du tørker og brenner den. Men den er kanskje fin å fyre opp med. Tujaen er forresten ikke så veldig mye dårligere enn gran, som kommer på tredjeplass nedenfra av de undersøkte treslagene.

Er det greit å fyre med furu?

– Hva slags treslag er best å fyre med? – Bjørk er mest vanlig, men all ved brenner, og det er et poeng, det må ikke være bjørk. Har du ikke behov for veldig mye varme så kan du klare deg godt med gran, furu, osp eller or, sier Gjølsjø.

Leave a Comment