Hvordan bytte kode på Yale kodelås?

Benytter du Yale Home appen administrerer du brukerkodene fra følgende menyvalg i appen: Fra Hovedmenyen velger du Innstillinger -> Innstillinger for Yale Doorman -> Brukerkoder. Her ser du en liste over registrerte brukere. Ønsker du å endre en brukerkode velger du den aktuelle brukeren og legger opp en ny kode.

Kan ikke åpne Yale Doorman?

Hvis du er på innsiden, kan du alltid åpne i en nødsituasjon. Drei knappvrideren helt til den er i horisontal posisjon (forbi den posisjonen du vanligvis pleier låse opp elektronisk). Du vrir enten mot høyre eller venstre, avhengig av om du har høyre eller venstre dør. Trykk samtidig ned håndtaket og døren åpnes.

Hvordan skifte batteri på dørlås?

Batteribytte Yale Doorman V2 dørlås
 1. Løsne det øvre dekselet på innsiden av dørlåsen med en unbraconøkkel og skyv opp for å fjerne.
 2. Fjern de gamle batteriene, og sett inn de nye.
 3. Skyv dekselet tilbake på plass ovenfra og ned og fest skruen med unbraconøkkelen.
 4. Ferdig.

Hvordan bytte kode på Yale kodelås? – Related Questions

Hvorfor vil ikke Yale Doorman låse seg?

Hvis Yale Doorman ikke låses, kan det hende du må justere avstanden mellom dør og karm. Dette kan du gjøre ved å kjøpe ekstra utbyggingsplater til å legge under sluttstykket. Disse kommer i 1mm og 2mm tykkelse.

Hvor lenge varer batteri på Yale Doorman?

Batteriene i Yale Doorman holder vanligvis i to år. Låsen gir deg et varsel når batteriene har ca. en måned igjen av levetiden. Hvis du mot formodning skulle gå glipp av varslene, kan du starte låsen fra utsiden med et vanlig batteri på 9 volt.

Kan man bytte batteri selv?

Det er egentlig ganske enkelt å bytte bilbatteri, selv uten forkunnskaper. Start med å løsne kabelen på minuspolen. Både den og plusspolen er sannsynligvis festet med en 10 mm mutter. Minussiden må alltid tas av først, deretter plussiden.

Hvordan skifte batteri på?

Slik bytter du bilbatteri selv:
 1. Finn ut hvor batteriet sitter.
 2. Ta av bilbatteri dekselet.
 3. Koble av ledningene på polene.
 4. Løsne batteriet fra bilen og ta det ut.
 5. Kontroller det nye bilbatteriet.
 6. Sett inn det nye bilbatteriet.
 7. Fest brakett og klemmer.
 8. Sjekk at batteriet lader.

Hvordan skifte batteri?

Hvordan bytter jeg bilbatteri selv?
 1. Finn ut hvor batteriet sitter i bilen.
 2. Ta av bilbatteri dekselet.
 3. Koble av ledningene på polene.
 4. Løsne batteriet fra bilen og ta det ut.
 5. Kontroller det nye bilbatteriet.
 6. Sett inn det nye bilbatteriet.
 7. Fest brakett og klemmer.
 8. Sjekk at batteriet lader.

Hvordan koble fra batteri?

Man skal alltid koble ut (-)-polen, altså den negative polen først. Deretter kobler du ut den positive (+)-polen. Når du skal sette batteriet inn igjen er det omvendt; koble den (+)-polen først, og (-)-polen til sist.

Hva skjer om man kobler batteri feil?

Feilkobler batteri

Men hvis det kobles feil, vil det føre til kortslutning og skade på bilens styrebokser. Reparasjon eller utskifting av disse komponentene kan som regel bare utføres på merkeverksted.

Når er batteriet ødelagt?

Et fullt batteri i god stand skal ha en spenning på 12,7 volt når motoren er av (hvilespenning). Hvis det er rett over 12 volt, er batteriet omtrent halvfullt – og hvis det er under 12 er batteriet utladet eller ødelagt og det er på tide å bytte.

Hvilken pol først batteri?

Når du skal plassere det nye batteriet skal du starte med plusspolen. Som regel skal rød ledning kobles til plusspolen på batteriet og svart ledning på minuspolen. – Hvis det er annerledes på din bil er plusspolen alltid større en minuspolen.

Hvorfor ta av minuspolen på batteriet?

Når du skal lade batteriet, må du først ta av minuspolen på batteriet. Det er viktig og sikrer at du ikke tar knekken på andre elektroniske komponenter under ladingen av batteriet. Forsikre deg om at du monterer batteriladerens pluss- og minusklemmer riktig på batteriet (+ mot + og – mot -), også dette er viktig.

Er rød pluss eller minus?

Et sett startkabler består av to ledninger, begge med en festeanordning i form av en klemme i hver ende. På batteriene er de positive polene vanligvis merket med et pluss-tegn og rød farge. De negative er tilsvarende merket med et minus-tegn og blå eller svart farge.

Er det farlig å bruke startkabler?

Feil bruk av startkabler kan ødelegge elektronikken i nyere biler. Vår oppfordring er; bruk startkabler med overspenningsvern!

Er det skadelig å lade bilen til 100 %?

NAFs ekspert svarer:

Dagens lithium-ion-teknologi er sårbar for hyppige ekstreme utladinger, som å tømmes helt og fylles til 100 prosent. Det kan degradere cellene over tid og gi deg mindre kapasitet og dermed kortere rekkevidde. Når det er sagt, er det ikke slik at du aldri kan lade over 80 prosent.

Kan batterilader ødelegge batteri?

Ved for høy ladespenning kan man risikere at batteriet begynner å ”koke”, og kanskje ødelegges. Da må man være nøye med å passe på å kople fra laderen når batteriene er ferdig ladet. Nok en ulempe er at ladestrømmen synker etter hvert som batteriet lades.

Leave a Comment