Hvordan bygge støttemur i granitt?

Grunnarbeid
  1. Grav ut en renne som er granitt murens bredde + 20 cm bred. Dybden bør være minimum 20 cm dyp.
  2. Dekk rennen med fiberduk.
  3. Fyll i drenerende masse som f. eks singel 8-16 mm, lecaklinker 10-20 mm, evt tilsvarende.
  4. Komprimer massen.
  5. Støpe såle / Bruk av settesand 0-5 mm eller 0-8 mm.
  6. Rett av massen.

Hvordan lage fundament til støttemur?

Fundamentet bør være 20 cm tykk og armert med 8 mm kamjern. Husk drensrør i bakkant av muren for å unngå at vann blir stående i fundamentet. Røret må legges på samme nivå, og over drensrøret legges fiberduk og drenerende masser.

Hva koster natursteinsmur?

Vår veiledende pris for natursteinmur er kr 2.200 pr kvm + mva (kr 2.750,- pr kvm inkl mva). Dette inkluderer stein, transport og muring, men fundamentering/drenering av mursålen kommer i tillegg, det samme gjelder tilbakefylling bak mur.

Hvor mye koster det å bygge mur?

2.500 kroner per kvadratmeter, inkludert mva. Prisen inkluderer da alle kostnader knyttet til muringen. Det er imidlertid variasjon i prisen mellom ulike typer prosjekter, men vi ser at de fleste betaler et sted mellom 2.000 kroner og 4.000 kroner per kvadratmeter.

Hvordan bygge støttemur i granitt? – Related Questions

Er støttemur søknadspliktig?

Du kan bygge forstøtningsmur uten å søke hvis den er inntil 1,0 meter høy og ligger minst 1,0 meter fra nabogrense. Muren kan være 1,5 meter høy hvis den ligger minst 4,0 meter fra nabogrensen. Muren må ikke hindre sikt mot vei.

Hva koster en grunnmur på 100 kvm?

Vi ser at gjennomsnittspris for å bygge grunnmur for enebolig ligger på 250.000 kroner. Dette er basert på et hus med grunnflate på 100 kvadratmeter, og inkluderer ikke gravekostnader som varierer mye på tvers av prosjekter.

Hva koster det å lage ringmur?

Når det kommer til prisen på en ringmur, ser vi at gjennomsnittsprisen ligger på rundt 800 kroner per løpemeter. De fleste ender opp med å betale et sted mellom 600 og 1.400 kroner per løpemeter. Merk at dette kun inkluderer prisen for materialer og bygging av selve ringmuren, ikke eventuelle grunnarbeider i forkant.

Hva koster murhus?

Det er også vanskelig å si nøyaktig hvor mye det koster å bygge et murhus, fordi prisen avhenger av en rekke ulike faktorer. Likevel regner man med at et ferdighus i mur kan koste fra 17 000 kr per kvadratmeter, mens en enebolig kan ligge på 21 000 kr og oppover.

Kan man bygge grunnmur selv?

Mye av arbeidet kan du gjøre selv, men dersom du skal bygge noe større enn en bod, trenger du hjelp av fagfolk til planleggingen. Vanskelighetsgraden stiger med krevende grunnforhold og alt skal planlegges i detalj; fra dybden på hullet, til hvordan isolasjonen skal legges.

Hvor mange murstein pr m2?

En murstein er 228 mm lang, 108 mm bred, 54 mm høy og fugene som regel 12 mm brede. Forbruket er 63 stk. pr. m2 fasade, men for å ta høyde for spill ved tilpasning og håndtering så anbefales det å regne med 66 stk pr.

Hva koster teglstein?

Hva koster det å legge takstein (teglstein)? | Pris i 2022
  • Lav pris: Kr 1.700/kvm.
  • Snittpris: Kr 2.300/kvm.
  • Høy pris: Kr 3.500/kvm.

Hvor mye veier en teglstein?

Typisk vil en teglstein veie mellom 1,6 og 2,5 kg pr. stein.

Hva er forskjell på murstein og teglstein?

Murstein kan være naturstein i utbearbeidet eller bearbeidet form, kunstig fremstilt tegl av tørket og/eller brent leire, eller støpt stein med sement eller annet som bindemiddel. I dagligtalen brukes ofte ordet «murstein» upresist for å betegne «teglstein».

Hvorfor er det hull i teglstein?

Deretter kappes strenger i skiver med tykkelse svarende til steinens høyde. Strengpresset teglstein fremstilles i dag hovedsakelig som hulltegl med gjennomgående hull, vanligvis cirka 20 hull, vinkelrett på steinens liggeflate. Hullene gir lavere vekt, jevnere brenningsgrad og bedre heftfasthet til mørtelen ved muring.

Leave a Comment