Hvordan bruker man kildekritikk?

Kildekritikk handler om å vurdere avsenderens informasjon:
 1. Hvem er kilden?
 2. Hvor troverdig er det som sies akkurat nå?
 3. Hva er hensikten med innlegget?
 4. Hvordan er språket, bildene og grafene til kilden?
 5. Er kilden aktuell?

Hva er en troverdig kilde?

Troverdighet. At en kilde er troverdig innebærer at du kan stole på informasjonen. Om kilden er en person, har personen mye kunnskap om temaet hun uttaler seg om? Representerer kanskje personen en organisasjon du kan stole på?

Hvorfor viktig å være kildekritisk?

Ved å være kritisk til informasjon kan du bedre sikre at den kunnskapen du har er riktig. «Falske nyheter» kan se ut som ekte nyheter, men er basert på løgn eller kun utvalgt informasjon. Ofte finner du falske nyheter i sosiale medier hvor saken når mange mennesker.

Hvordan bruker man kildekritikk? – Related Questions

Hvordan skrive en god kilde?

Slik oppgir du kilder i selve teksten

Forfatterens navn (etternavn er nok) Året teksten ble gitt ut. Sidetall (I tekster hentet fra nettet skal du bare oppgi forfatterens etternavn og årstallet i selve teksten.)

Hvordan kan man stole på en kilde?

Det er spesielt to spørsmål du bør stille deg: Hvem er kilden?

På denne siden:

 1. Hva er gode kilder?
 2. Hvem står bak nettsiden?
 3. Hvorfor er nettsiden etablert/startet?
 4. Hvordan ser nettsiden ut?
 5. Kan du få informasjon fra andre kilder?

Hvordan vurdere historiske kilder?

Når du skal vurdere om historiske dokumenter (kilder) er til å stole på, om de er troverdige, må du stille følgende spørsmål:
 1. Hvem laget kilden?
 2. Hva slags kilde er dette?
 3. Når ble kilden skapt?
 4. Hvor ble kilden til?
 5. Hvorfor ble kilden skapt?

Hvordan henvise til Wikipedia som kilde?

De fleste kildehenvisningsstiler vil sannsynligvis kreve artikkelens lenke. Hvis det krever at den er kort kan du bare inkludere Wikipedia-adressen (f. eks. http://no.wikipedia.org/ for en norsk artikkel) fordi adressen til artikkelen kan bli hentet fra artikkelens tittel.

Hvordan lage en god kildeliste?

Kildelista skal stå på egen side på slutten av teksten din. Overskrifta skal være: Litteraturliste/ Kilder/ Referanser. Lista skal føres alfabetisk etter etternavnene på forfatterne, uavhengig av type kilde. Kildene i kildelista skal være brukt i teksten.

Er SNL troverdig?

I Store norske leksikon er innholdet skrevet av fagansvarlige, og en overvekt av disse jobber ved de norske universitetene. Innholdet er kvalitetssikret med hensyn til faglig etterrettelighet, kildekritikk, pedagogikk og formidlingsvennlighet.

Når kom APA 7?

Covey, S. R. (2013).

Skal man oversette sitater?

Oversettelse. Hvis du skal bruke kilder som er skrevet på et annet språk enn det besvarelsen er skrevet på må du huske på følgende: Oversetter du kilden ord for ord, må du markere dette som sitat, gjøre oppmerksom på at det er en oversettelse og oppgi referanse.

Kan man referere til Powerpoint?

Dersom førelesaren har gjort førelesningsnotat/handouts/powerpoint-presentasjonar offentleg elektronisk, kan du sitere desse. Som hovudregel er det betre å vise til (pensum-)litteratur.

Hvordan sitere fra Bibelen?

I TEKSTEN:

(2 Kor. 5:17, Bibel 2011). I den første tilvisinga fører du opp den bibelversjonen/bibelutgåva du har nytta. Du treng ikkje gi opp bibelversjon i seinare tilvisingar, med mindre du ikkje skiftar til ein annan versjon.

Hvordan få APA 7 i Word?

Hvis du bruker Windows og har lastet ned EndNote fra Apps USN, er norsk APA 7th stil innebygd i programmet og du behøver ikke laste den ned:
 1. Åpne EndNote-fanen i Word.
 2. I nedtrekksmenyen ved Style; klikk på Select another style.
 3. Scroll nedover i listen og markér ønsket stil. Trykk OK.

Hva er APA 7?

APA står for American Psychological Association, og er en referansestil som er vanlig innenfor blant annet psykologi, økonomi, pedagogikk, helsefag og realfag.

Hvordan skrive APA 7?

APA 7th FAQ
 1. Hvem: Forfatter, Institusjon, Forening, Departement osv.
 2. Når: Utgivelsestidspunkt. Vanligvis årstall, men for internettkilder må du ha sist oppdatert dato.
 3. Hva: Tittel. Finnes det ikke noe som er en tittel kan du lage en beskrivelse i skarpe klammer.
 4. Hvor: Forlag, navn på nettsted, departement.

Skal man ha sitat i kursiv?

Sitater skal ikke stå i kursiv. Ikke oversett sitater. Var svært nøye når dere skriver av sitatene.

Når skal man bruke et al?

tre forfattere eller flere: oppgi etternavn på første forfatter etterfulgt av et al. (Bare oppgi flere forfatternavn hvis to eller flere publikasjoner ellers vil få samme henvisning. Ta da med så mange forfatternavn som nødvendig for å skille henvisningene). Eksempel: Cheng et al.

Hvem er redaktør i bok?

En redaktør er en sjef eller avdelingssjef med ansvar for innholdet som publiseres i en avis, et tidsskrift eller i annen mediebedrift. Redaktører i forlag, forlagsredaktører, er ansvarlige for bokutgivelser eller deler av bokprosjekter.

Leave a Comment