Hvordan bøye adjektivet mange?

positiv komparativ superlativ
mange flere flest
mye mer mest
vond/ond verre verst

Er mye et adjektiv?

adverb; brukt for å angi at verbalhandlingen finner sted i sterk grad, med stor intensitet, hyppighet e.l. adverb; brukt for å angi at verbalhandlingen finner sted i sterk grad, med stor intensitet, hyppighet e.l. du må hilse så mye!

Er flere et adjektiv?

Adjektiv 1Rediger

Mange familier har to eller flere biler. Det blir stadig flere innbyggere i Norge.

Hvordan kan man bøye adjektiv?

Adjektiver gradbøyes i formene positiv, komparativ og superlativ(fin, finere, finest) på norsk. I lengre adjektiver uttrykkes grad ved hjelp av ordene mer/meir og mest (intelligent, mer/meir intelligent, mest intelligent, ikke «intelligentere» eller «intelligentest»).

Hvordan bøye adjektivet mange? – Related Questions

Kan man skrive blåe?

Korte adjektiv som ikke slutter på –e:

Vi kan si: den blå bilen – og: den blåe bilen. Adjektivet “blå” har to former i bestemt form. (“Den blå bilen” er det mest vanlige å si.)

Hvordan bøye ordet gammel?

GrammatikkRediger
Gradbøying (uregelrett)
Positiv Komparativ Superlativ
gammel eldre eldst

Hvilke former bøyes adjektiv etter?

På norsk tar adjektivet form etter substantivet eller pronomenet som det beskriver. De fleste adjektivene har tre former: maskulin/feminin, nøytrum og plural. Adjektivene bøyes også i ubestemt og bestemt form. Noen ganger står adjektivet etter substantivet, spesielt når vi har verbene å være eller å bli.

Hvordan å bøye verb?

På bokmål bøyes verb slik: finitte former: presens (leser), preteritum (leste), presens perfektum (har lest), preteritum perfektum (hadde lest), presens futurum (skal lese), preteritum futurum (skulle lese), presens futurum perfektum (skal ha lest), preteritum futurum perfektum (skulle ha lest) og imperativ (les!)

Hvilket ord er adjektiv?

Adjektiv er knyttet til substantiv eller pronomen og beskriver egenskaper ved dem. Eksempler: smarte elever.

Hvordan bøye adjektiv på spansk?

Adjektiv i spansk bøyes med ordet más (mer) og menos (mindre). Komparativ dannes ved å sette más eller menos foran adjektivet. Man sammenligner ved å bruke ordet que, som kan tilsvare ordet enn på norsk. Superlativ dannes ved formen bestemt artikkel – (eventuelt substantiv) – mas/menos – adjektiv.

Hva er et AR verb?

Spanske verb

ARverb: f. eks hablar (å snakke), estudiar (å studere) og jugar (å spille/leke). ER-verb: f. eks comer (å spise), beber (å drikke) og leer (å lese).

Når bruker man son las?

Hvis man vil kombinere klokkeslett med periode på dagen, føyer man til de la mañana, de la tarde eller de la noche: Son las cuatro y veinticinco. Klokka er fem på halv fem (tjuefem over fire). Son las dos menos diez de la tarde.

Hva er et substantiv barn?

Substantiv er en ordklasse med ord som betegner blant annet personer, ting og begreper. Substantiver kan vanligvis bøyes i tall (entall og flertall) og ofte i bestemthet (bestemt og ubestemt form). På norsk kan substantiver kjennes igjen ved at de kan opptre med ubestemt artikkel foran seg.

Er god et adjektiv?

AdjektivRediger

Det var et godt måltid. Den beste. Du skal ikke innbille deg du er bedre enn oss.

Hvorfor har ord kjønn?

– Hun forteller at alle språk gir grammatisk kjønn til noen av substantivene sine basert på semantiske egenskaper – altså betydning. – Selv om det finnes mange regler for å tilordne kjønn basert på form, så er det ingen språk som tildeler kjønn utelukkende basert på formen på ordet.

Er ei og en og et?

Foran substantiv i ubestemt form entall har vi ubestemt artikkel. Foran hankjønnsord bruker vi artikkelen en, foran hunkjønnsord bruker vi artikkelen ei, og foran intetkjønnsord bruker vi artikkelen et.

Er klokke hunkjønn?

Kjønn og uttale

Som du ser kan du velge om du vil si klokken eller klokka på norsk. Det er fordi dette ordet er “felleskjønn”. Da velger selv om du vil bruke hunkjønn — eller hankjønnsendelsen på bokmål. Det er hunkjønn, og denne formen er vanlig i norske dialekter.

Hvilket kjønn er båt?

For eksempel er substantivet “båt” alltid hankjønn i norsk, og derfor blir det bøyd på en helt bestemt måte. Norske substantiv har tre grammatiske kjønn: hankjønn, hunkjønn og intetkjønn. Substantivets kjønn påvirker ikke bare hvordan substantivet blir bøyd, men også hvordan vi bøyer andre ord.

Er bil hunkjønn?

I norsk deler vi substantivene inn i tre klasser – vi sier at norsk har tre grammatiske kjønn: Hankjønn, hunkjønn og intetkjønn. Hvilket kjønn et substantiv har, bestemmer hvilken ubestemt artikkel vi setter foran substantivet. Det er derfor vi sier en bil, ei bok og et hus.

Er dyr et substantiv?

Substantiv blir også kalt navnord. De er navn på personer, steder, dyr, gjenstander, følelser og ideer.

Leave a Comment