Hvordan bli apotektekniker som voksen?

Kurset passer for deg som har arbeidet eller arbeider på apotek, og ønsker å bli autorisert apotektekniker. Opptakskrav er enten: bestått eksamen i Vg1 Helse- og oppvekstfag og Vg2 Helseservice. eller Godkjent realkompetanse og Godkjent YFF – yrkesfaglig fordypning.

Kan man jobbe på apotek uten utdanning?

Det finnes også apotektekniker uten fagutdanning, disse kalles apotekmedarbeider. Det er også annet autorisert helsepersonell enn farmasøyter eller apotekteknikere ansatt i apotek. Det mest vanlige er sykepleiere og hjelpepleiere.

Hva er jobben til en apotektekniker?

Apotekteknikere har en viktig oppgave i å ekspedere legemidler, veilede om trygg og riktig legemiddelbruk, og å informere om behandling og forebygging av lidelser. Apotekteknikere deltar dessuten i laboratoriearbeid og har ofte ansvar for varehåndtering, regnskap, IKT og markedsføring.

Hvordan bli apotektekniker som voksen? – Related Questions

Hva er timelønn for apotektekniker?

Avtalen om lønn og rettigheter gjelder ansatte ved apotek – apotekteknikere og apotekmedarbeidere.

Sentrale tillegg og garantert årslønn etter ansiennitet fra 1. april 2021.

Stillingsbenevnelse Tillegg fra Garantert årslønn
Apotektekniker 4,25 per time 342 760
Apotekmedarbeider 4,25 per time 312 760

Hvor mye tjener man som apotektekniker?

Hva kan man forvente i lønn som apotektekniker

– Et sted mellom 340 000 til 420 000 i året i forhold til ansiennitet .

Hvor mye tjener man på å jobbe på apotek?

Ifølge Utdanning.no tjener en apoteker (farmasøyt) gjennomsnittlig 685 560 kr i året. Lønn avhenger imidlertid av hvor man jobber, ansiennitet osv.

Hva kreves for å jobbe i apotek?

For å bli apoteker kreves mastergrad i farmasi, autorisasjon som provisorfarmasøyt og to års relevant yrkespraksis etter endt utdanning.

Hvor lang utdanning for å bli apotektekniker?

Utdanningen til reseptarfarmasøyt er et treårig studium. Fullført studium gir ekspedisjonsrett for legemidler i apotek. For å bli provisorfarmasøyt må du ha en mastergrad i farmasi, som er en femårig utdanning.

Kan helsefagarbeider jobbe på apotek?

Det er fullt mulig å ta fagutdannelsen som apotektekniker etter fagbrev som helsefagarbeider.

Hvor mye tjener en farmasøyt?

Gjennomsnittlig månedslønn for provisorfarmasøyter er 49 900 kroner i måneden, mens gjennomsnittslønnen for reseptarfarmasøyt er 35 800 kroner i måneden.

Hvor mye tjener man som helsefagarbeider?

Hvor mye tjener en helsefagarbeider? Helsefagarbeidere kan jobbe både for staten, kommunalt eller privat. Gjennomsnittslønnen på tvers av disse sektorene ligger på 42.400kr i måneden, 508.800 kr i året.

Har en utdannet apotektekniker fagbrev eller autorisasjon?

For å kunne bruke yrkestittelen apotektekniker kreves autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Hvordan få autorisasjon som apotektekniker?

Du trenger ikke vitnemål før du starter på Apotekteknikerutdanningen. Når du skal søke om autorisasjon må vitnemålet inneholde alle programfag fra VG1, VG2 og VG3, samt yrkesfaglige fellesfag som er norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og gym.

Hvilken skole har apotektekniker?

www.apotektekniker.no. Etter VG1 og VG2 på helse- og oppvekstfag, velger du selv hvor du vil fullføre apotekteknikerutdanningen i VG3. Også Folkeuniversitetet og OPK-instituttet tilbyr apotekteknikerutdanning. For voksenopplæring, sjekk din fylkeskommune.

Kan man jobbe i apotek som sykepleier?

Enten du er farmasøyt, apotektekniker, sykepleier eller annet helsepersonell har vi mange spennende og unike muligheter i Apotek 1; både i apotek, men også internt på servicekontoret, hos grossist eller på multidose.

Hvordan bli reseptar?

Reseptar er en person med bachelorgrad i farmasi eller en tidligere utdanning fra høgskolene. Tidligere hadde reseptaren en eksamen fra Statens reseptarhøgskole i Oslo og to andre høgskoler. En ny yrkesbetegnelse for reseptarer og personer med bachelorgrad i farmasi er«reseptarfarmasøyt».

Hva tjener en farmasøyt i året?

– Lønnen varierer litt etter om man har bachelor eller master. Hvis du har bachelor, kan begynnerlønnen være rundt 480 000 i året, og med master starter du på rundt 550 000 i året.

Hvor mye tjener en Pharmacist?

Gjennomsnittslønnen for en provisorfarmasøyt er 620 952 kroner, og for en reseptarfarmasøyt 545 926 kroner.

Er det vanskelig å bli farmasøyt?

Det er veldig individuelt hva studentene syns er vanskelig. Mange mener organisk kjemi er det vanskeligste, men det var det faget jeg likte best første året. Noen fag er vanskelig fordi de krever ganske mye for å bestå faget, ikke fordi stoffet nødvendigvis er vanskelig. Men det er en god del må-krav man må igjennom.

Leave a Comment