Hvordan bestille nytt tippekort?

Spillerkortet er gratis og er gyldig i syv år. Du kan også kontakte kundeservice for å bestille et nytt spillerkort. Bestiller du kortet fra kundeservice, vil det ta 1-2 uker før du mottar kortet i posten.

Hvordan få spillekort Lotto?

Et spillerkort får man tildelt når man blir kunde hos Norsk Tipping. Dersom du har registrert deg på web og mobil, får du automatisk et elektronisk spillerkort som knyttes til ditt kundeforhold. Det er også mulig å et fysisk spillerkort dersom du ønsker å spille hos kommisjonær i butikk/kiosk.

Hvorfor fungerer ikke kortet mitt på Norsk Tipping?

Sjekk at du har tastet riktig kortnummer (16 siffer) og utløpsdato. Sørg også for at du har tastet inn rett CVC kode (de tre siste siffrene på baksiden av kortet.) Er kortet ditt aktivert for netthandel? Din bank kan hjelpe deg med å finne ut av dette.

Hvordan bestille nytt tippekort? – Related Questions

Hvordan få nytt bankkort DNB?

Logg inn i Mobilbank-appen. Gå til “Meg”, velg “Kort” og trykk på “Bestill nytt kort“. Finn kortet du ønsker å erstatte, trykk på “Snarveier” og velg “Erstatt kort“. Les gjennom informasjonen og bekreft ved å klikke “Erstatt kort“.

Hvor mye koster nytt bankkort DNB?

Det er gratis. Bestiller du nytt kort i nettbanken eller mobilbanken, er bestillingen gratis uansett kort, opplyser han.

Hvordan sette inn penger på Norsk Tipping?

inn på Min side og velg Overfør penger (på PC trykker du først på navnet ditt øverst til høyre). Her kan du velge Til spillerkonto eller Til bankkonto. Velger du Til spillerkonto henter du penger fra ditt registrerte betalingskort eller Vipps, og overfører til spillerkontoen din.

Hva er tlf nr til Norsk Tipping?

Ta kontakt på chat eller tlf 62 50 77 70.

Hvor lang tid tar det før man får penger fra Norsk Tipping?

Overføring til bankkonto tar 1-3 virkedager. Ved helligdager og helg vil du derfor oppleve noe lenger tid før pengene er overført. Du kan også overføre premier til bankkontoen din manuelt.

Hvorfor spør Norsk Tipping om jeg er en PEP?

Formålet med kravet er å motvirke at midler som har opphav i korrupsjon blir hvitvasket gjennom våre tjenester. Et av kravene i hvitvaskingsregelverket er å spørre alle våre kunder om de selv er PEP eller om de er nært familiemedlem eller nærstående til en PEP.

Hvor lenge er en person PEP?

Spørsmål: Hvor lenge vil en PEP fremkomme i listen etter at personen har gått av fra den rolle som gjorde personen til en PEP? Svar: I 20 år. Datoen for når personen fratrådte rollen som definerte han/hun som en PEP vil også fremkomme som “expired”-dato i tjenesten.

Hvorfor får jeg så mange spørsmål fra DNB?

Vi innhenter opplysninger blant annet fordi vi må vite at kundene våre er den sier de er. Og vi må vite hvor pengene deres kommer fra. Opplysningene skal sikre at vi har god kunnskap om kundene våre og at tjenestene vi tilbyr brukes slik kunden har opplyst.

Hvem regnes som PEP?

Politisk eksponerte personer er personer som har eller har hatt følgende verv eller stillinger: Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak. Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon. Medlem av styrende organ i politisk parti.

Hvorfor hvitvaskes penger?

Formålet med hvitvasking er derfor å få det til å se ut som om utbyttet er ervervet på lovlig måte, samt å skjule midlenes opprinnelse. – For de kriminelle er hvitvaskingsprosessen derfor avgjørende for å kunne bruke pengene som er «tjent» gjennom et straffbart forhold uten å vekke mistanke.

Er rådmann PEP?

Vi gjør oppmerksom på at person som innehar verv/stilling som ordfører eller rådmann ikke er å regne som PEP i kraft av sin stilling.

Er jeg PEP?

Du er PEP hvis du har, eller har hatt, et høytstående offentlig verv eller stilling i Norge eller utlandet. Følgende spesifikke nasjonale stillinger og verv medfører status som PEP i tråd med opplistingen i hvitvaskingsloven § 2 bokstav f: Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister: Kongen.

Hva er spesielt med en PEP?

En politisk eksponert person (PEP) er en fysisk person som er i, eller har hatt, et høytstående offentlig verv eller stilling. En politisk eksponert person (PEP) er en fysisk person som er i, eller har hatt, et høytstående offentlig verv eller stilling.

Leave a Comment