Hvordan begynne å skrive en artikkel?

Det første du skal gjøre er å skrive innledningen. Typiske trekk for en innledning er at den skal presentere temaet (hva du skal diskutere) på en ryddig og oversiktlig måte. Gjerne litt kortfattet. Du kan også ha med hva artikkelen skal handle om, da gjerne et lite sammendrag.

Hva er kjennetegn på en artikkel?

En fagartikkel tar for seg fagstoff om ett emne. Den er som regel skrevet i presens. En fagartikkel skal kunne gi nyttig informasjon til leseren, og informasjonen bør være saklig og objektiv. En fagartikkel inneholder som regel en overskrift, en ingress, en innledning, en hoveddel med mellomtitler og en avslutning.

Hvor lang skal en artikkel være?

En lang artikkel skal være mellom 8000 og 15 000 tegn, mens ekstra lange artikler kan strekke seg over 15 000, men skal bare i svært sjeldne tilfeller gå over 20 000. Det er ofte fristende å si alt i samme artikkel, men det er få som orker å lese de lengste artiklene.

Hvordan begynne å skrive en artikkel? – Related Questions

Hvordan avslutte en artikkel?

Det finnes ulike måter å avslutte en artikkel på: Sirkelkomposisjon: Du avslutter teksten på samme måte som du begynte. Svar: Du svarer på spørsmål du stilte i innledningen. Sammendrag: Du skriver et kort sammendrag av synspunktene i hoveddelen.

Hvordan kan man starte en innledning?

I innledningen forteller man leseren hva som kommer: Først presenterer man tema. Hvis behov avgrenser man deretter temaet, og kommer fram til problemstillingen. Til slutt sier man noe om oppgavens oppbygging.

Hvordan skal en fagartikkel se ut?

En fagartikkel tar for seg fagstoff om et emne, og i en slik tekst kan du legge vekt på å utforske, beskrive og å presentere informasjon, fakta og kunnskap. Dine egne meninger om emnet holder du for deg selv, men du må gjerne trekke inn noe andre har sagt eller skrevet om temaet.

Hva er en artikkel tekst?

En artikkel er en selvstendig skrevet tekst i avis, tidsskrift, magasin, leksikon eller lignende. Eksempel: skrive, lese en artikkel.

Hvordan skrive disposisjon til artikkel?

Å lage en disposisjon betyr å skrive ned stikkord om hva du skal si, og i hvilken rekkefølge.

Da disponerer du innholdet slik:

 1. innledning (ett moment)
 2. hoveddel (tre momenter)
 3. avslutning (ett moment)

Hvordan bygge opp et leserinnlegg?

Mal på leserinnlegg
 1. Tittel: velg en kort, engasjerende tittel.
 2. Ingress: 2-3 setninger.
 3. Hoveddel: her skal dine argumenter komme tydelig frem og begrunnes på en god måte.
 4. Konklusjon: fortell hvordan dere mener situasjonen kan bedres og kom med en oppfordring til leseren om å engasjere seg.

Hva er typisk for leserinnlegg?

Det typiske leserinnlegget er en meningsytring om en aktuell sak, men et leserinnlegg kan ofte også være en ytring om avisens journalistikk for eksempel kritikk av tidligere artikler eller avisens redaksjonelle ståsted, svar på tidligere artikler i avisen (f.

Hvordan skrive et faglig innlegg?

Andre ting du bør tenke på når du skriver innlegg:
 1. Presentere materialet på en god måte.
 2. Belyse saken fra flere sider.
 3. Bruk gjerne A5-ark – husk marg til stikkord.
 4. Strukturer innlegget slik du finner fram og lett kan lese innholdet fra talerstolen.

Hvor langt skal et leserinnlegg være?

Leserinnlegget skal ikke være for langt, men vise ditt syn på saken og hvorfor du mener det. Fordelen med leserinnlegg er at de er lette å få på trykk – spesielt i lokalavisene. Det er også mulig å sende samme leserinnlegg til flere medier samtidig, men vær forsiktig med konkurrerende aviser.

Hva er forskjellen på en artikkel og et leserinnlegg?

Hensikten med å skrive et leserinnlegg er å debattere en sak og den argumenterer for et syn. Leserinnlegget går ofte rett på sak uten tydelig tredeling og den er kortere enn debattartikkelen. Artikler har til hensikt å informere, beskrive, opplyse, forklare, begrunne, drøfte og argumentere, overtale og overbevise.

Hvordan skrive saklig?

Saklighet. Alt du skriver skal være med på å svare på oppgaveteksten eller problemstillingen din. Unngå å komme med påstander du ikke begrunner, og når du begrunner noe, bruk gjenfinnbare kilder. Følg den referansestilen faget ditt bruker.

Hva kjennetegner en god kronikk?

En kronikk er en litt lengre artikkel som er saklig og informativ, men ikke tørr. Det er ofte et faglig innhold, men skrevet med et normalt språk uten bruk av fagterminologi.

Hvordan starte en kronikk?

Tenk på at du skal skrive en historie som andre skal ha lyst til å lese. Tittelen skal på en kort og fengende måte si hva kronikken handler om. Bruk mellomtitler til å dele opp teksten. Start med det viktigste først, altså konklusjonen.

Hvor mange tegn i en kronikk?

En praktisk definisjon på kronikken er at den er en artikkel på 5000 til 6000 tegn med mellomrom.

Hvordan skrive et godt debattinnlegg?

Tips
 1. Skriv en kort innledning som gjerne kjapt referer problemstillingen og sammenfatter det du vil si.
 2. Presenter hovedpoenget så tidlig som mulig.
 3. Gjør kort rede for bakgrunnen for innlegget ditt.
 4. I noen få og korte avsnitt kan du så argumentere for synspunktene dine.

Hvordan starte en argumenterende tekst?

I den argumenterende tekstens innledning skal leseren introduseres til hva teksten handler om. Emnet, og de relevante tekstene som har blitt tatt i bruk, presenteres på en fengslende og spennende måte. Innledningen forteller mottakeren noe om hva man som leser kan forvente av den konkrete artikkelen.

Leave a Comment