Hvor stor må plate under ovn være?

Underlag. Gulv under og foran ildsted skal være av ubrennbart materiale eller dekket med ubrennbar plate. Kaminer og peisinnsatser skal ha slik plate under hele omrammingen, Plata skal rekke minst 300 mm ut foran ilegget med mindre annet går fram av monteringsanvisningen.

Hvordan feste ildfast stein?

Liggende ildfast stein må støpes fast i ildfast mørtel eller sementmørtel (betong) – murmørtel vil sprekke. Steinen må trekke i vann noen minutter, slik at den er våt når den skal støpes fast. Du kan bruke mørtel i fugene, men steinene kan også legges tett, uten mørtel.

Hva kan man ha under vedovn?

Materialvalg på gulvplaten

Gulvplaten kan bestå av ikke-brennbart materiale som glass, stein, metall, stål eller fliser. – Glass er populært, og du kan få gulvplater i både klart og sotet glass, sier Eliassen. Mange av peisprodusentene lager gulvplater som er tilpasset formen på de ulike modellene.

Hvor stor må plate under ovn være? – Related Questions

Hvordan få bedre trekk i vedovn?

Pipa har god nok trekk når den klarer å suge tilstrekkelig luft gjennom luftspjeldene til å forsyne forbrenningen med nok luft.

Fyringstips

 1. Bruk tørr ved.
 2. Sørg for god trekk.
 3. Tenn opp fra toppen av veden.
 4. Tenn opp med små, tørre vedkubber.
 5. Ikke brenn ovnens bruksanvisning.
 6. Ikke brenn søppel.

Hvor stor plate foran peis?

Beskyttelse av gulv foran åpen peis

Hvis gulvet foran peis er av brennbart materiale, skal det være kledd med stålplate eller annet egnet og ubrennbart materiale. Platen skal dekke gulvet til minst 300 mm fra peisbunnens forkant og minst 800 mm fra ildrommets hjørne eller kant.

Kan man brenne papir i vedovn?

Mye reklame og julepapir inneholder plast, og avgir giftige gasser. I tillegg blir plast til beksot på innsiden av skorsteinen som øker faren for pipebrann. Papp, papir og liknende brenner raskt og ved høy temperatur. Det brenner ikke rent.

Er det lov å montere stålpipe selv?

Kan jeg montere stålpipe selv? Montering av stålpipe er et tiltak som skal meldes til kommunale styresmakter sammen med en samsvarserklæring for utført montering. For hytter og fritidshus kan reglene variere noe, men sjekk dette med kommunen din dersom du er i tvil.

Hvordan unngå sot i peisen?

For å forebygge sotdannelse, må du alltid fyre med tørr ved og sørge for god lufttilførsel. Avsetningen av sot og tjære øker når temperaturen i peisen er for lav, noe den fort blir når veden er fuktig eller hvis trekken er dårlig.

Skal veden stå eller ligge i peisen?

Plasser veden liggende, da utnytter du brennverdien i veden bedre. Bruk aldri parafin, tennvæske eller lignende til opptenning.

Kan man gå å legge seg med fyr i peisen?

Det er trygt å forlate ovnen med fyr i, men noen gjør feil som kan forårsake pipebrann. – De setter trekken for lavt. Veden skiller ut avgasser og svevestøv, og det blir mye støv i pipa.

Hvorfor soter glasset på peisen?

Sot oppstår når det er manglende tilgang på oksygen i peisen. Da er det en ufullstendig forbrenning i peisen. Når veden ikke forbrennes godt nok blir det mye sot og svevestøv. Ved å sørge for god kvalitet på veden og riktig tilgang på oksygen vil forbrenningen øke og dermed redusere mengden med sot.

Kan man fyre for mye?

Fyrer du hardt med tørre bygningsmaterialer og holder flammen i full effekt over lang tid kan det bli for høy temperatur i ovnen. Dette kan føre til at slitasjedelene siltes fortere og produktet slutter å fungere optimalt. Har du emaljert ovn ødelegges emaljen hvis du fyrer så hardt at ovnen blir rødglødende.

Er det greit å fyre med furu?

– Hva slags treslag er best å fyre med? – Bjørk er mest vanlig, men all ved brenner, og det er et poeng, det må ikke være bjørk. Har du ikke behov for veldig mye varme så kan du klare deg godt med gran, furu, osp eller or, sier Gjølsjø.

Kan en fyre med koks i vedovn?

Brukerveiledning, ved fyring i peis :

Fyll ALDRI koks over kanten! Asken kan være svært varm, selv flere dager etter fyring! Forlat aldri åpen ild!

Hvordan fyre for å unngå pipebrann?

Tips for å unngå pipebrann:
 1. Bruk tørr ved når du fyrer opp i peisen eller ovnen.
 2. Ikke fyll peisen eller ovnen for full med ved.
 3. Sørg for god utlufting.
 4. Sjekk at skorsteiner og ildsteder er i god stand.
 5. Bruk aldri bensin, tennvæske eller andre brennbare væsker i peisen eller oven.

Kan pipebrann slukke av seg selv?

Pipebrann er ikke noe man slukker selv. Bruk av vann nedi pipa kan være direkte farlig på grunn av den høye temperaturen i skorsteinen. Brannvesenet bruker spesielle slokkemidler ved slokking av pipebrann.

Er det lov å feie pipa selv?

Fei pipa selv Selve feiingen bør gjøres av den lokale feieren, ofte som en bestillingstjeneste. Men er du komfortabel med å gå på taket, kan du gjøre det selv. Start med å feie røykrøret som går fra ovnen og inn i pipa, her kan du bruke en røykrørskost.

Hvordan vet man at man har pipebrann?

Tegn på pipebrann
 1. Høye knitrelyder fra skorsteinsrøret, omtrent som et stort bål.
 2. Mye tett og tykk røyk som kommer ut av ovnen/peisen eller skorsteinen.
 3. Flammer, eller partikler som har tatt fyr, som stikker opp fra skorsteinen.
 4. En intens og sterk varmelukt.
 5. Rumle- eller buldrelyder, omtrent som et godstog eller fly.

Kommer røyk ut av peisen?

Derfor kommer det røyk ut av peisen. Skorsteinen er peisens motor, og den fungerer så lenge luften i skorsteinen er varmere enn luften utendørs. Det er da det skapes god trekk som trekker røyken fra peisen ut gjennom pipa. Hvis temperaturen er lavere i skorsteinen enn utendørs vil trekken gå motsatt vei, og gi nedslag.

Leave a Comment