Hvor stor garasje for 2 biler?

Hvilken størrelse bør du velge? Vi anbefaler å bestille en dobbelgarasje med minimum 620 cm i bredde og lengde, dersom du har plass på tomten. Dette gir deg noe bedre plass rundt bilene enn den minste på 560 cm, og gjør det også enklere å kjøre inn og ut.

Hvor mye koster det å bygge en dobbel garasje?

Gjennomsnittsprisen for en spesialtilpasset garasje starter på rundt 11.000 kroner per kvadratmeter for de rimeligste prosjektene. Prisen inkluderer alle kostnader knyttet til prosjektet, også materialinnkjøp som kunden selv foretar. I den andre enden av skalaen ser vi prosjekter opp mot 20.000 kroner per kvadratmeter.

Hvor mange kvm er en dobbel garasje?

Dobbel garasje er vell alt over 36 kvm.

Hvor bred bør en garasje være?

Garasjebredden på enkelgarasjer er 320 eller 380 cm. En garasje med bredde på 380 cm er fornuftig dersom du ønsker litt romsligere plass rundt bilen når den står inne i garasjen. Du kan også velge en enda bredere enkelgarasje (noen kaller dette halvannengarasje) med breddene 440 og 500 cm.

Hvor stor garasje for 2 biler? – Related Questions

Hvor bred er en dobbel garasjeport?

Hvor stor bør garasjeporten være? De fleste ønsker så stor port som mulig. På enkelgarasjer er normale portbredder 2,6 m eller 3,0 m. På dobbelgarasjer er det enten to enkle porter, eller en 4,60 m eller 4,9 m.

Hvor lang er en vanlig bil?

Dimensjonerende størrelse for personbiler er 4,8 m × 1,8 m. Større personbiler kan ha lengde på 5,7 m og bredde på 2,0 m. Høyden kan være 1,85–1,95 m, noe man må ta hensyn til ved dimensjonering av høyden på garasjeporter.

Hvor stor avstand mellom hus og garasje?

Avstand til andre byggverk: Mindre frittliggende bygninger, slik som garasje med grunnflate under 50 m², skal plasseres minst 1,0 meter fra bygning i samme bruksenhet, og minst 2,0 meter fra bygning i annen bruksenhet. For garasjer større enn 50 m², er avstandsregelen minimum 8 meter fra annen bygning.

Hvor nærme huset kan man bygge garasje?

Hvor nærme huset kan jeg bygge en garasje? Du må ha 1,0 meter avstand fra garasjen til egen bolig, målt fra vegg til vegg. Dette gjelder for bygg i èn etasje, altså uten måleverdig loftsrom (høyde til hanebjelke 1,89 eller mindre).

Hvor liten kan en garasje være?

Innvendig høyde i garasjer for personbiler bør ikke være mindre enn 2,3 m, og i større garasjeanlegg bør høyden være 2,5 m. Fri høyde (lysåpning) under åpen port bør være minst 2,1 m, helst mer i større garasjeanlegg.

Hvor stor kan en garasje være?

Mønehøyden skal ikke være over 4,0 m og gesimshøyde ikke over 3,0 m. Høyde måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Bygningen kan oppføres i én etasje og kan ikke underbygges med kjeller. Tiltaket skal plasseres minst 1,0 m fra nabogrense og annen bygning på eiendommen.

Er garasje søknadspliktig?

Regler og byggesøknad

Regler for å bygge garasje er at man slipper å søke kommunen dersom bygget blir lavere enn fire meter, har gesimshøyde lavere enn 3 meter og ikke overstiger 50 kvm i grunnflate. Bygget kan ikke ha flere enn en etasje og ikke kjeller.

Er det lov å bygge garasje selv?

Fra og med 1. juli 2015 ble det lov å bygge garasje eller bod på egen eiendom uten å søke om tillatelse. Men det finnes likevel en del regler du må følge, og garasjen må oppfylle noen kriterier for å være fritatt for søknadsplikt. Du har selv ansvar for at du bygger i tråd med lovverk og reguleringsplaner.

Hva har man lov til å bygge uten å søke?

Du kan bygge inntil 50 m² på egen tomt eller hage uten å søke. Tidligere måtte du søke kommunen om lov hvis uteboden ble større enn 15 m². For å gjøre det enklere for folk flest å bygge, ble forskriftene for frittliggende bygg endret. Grensen på 15m² for tilbygg er fortsatt gjeldende.

Er det lov å sove i anneks?

Du må søke med hjelp av fagfolk dersom bygningen er over 70 kvm og/eller inneholder kjøkken og wc/bad og/eller skal benyttes til overnatting. Anneks er et bygg som krever søknad med hjelp av fagfolk, da dette er en bygning som brukes til overnatting.

Er carport søknadspliktig?

I utgangspunktet må man søke kommunen om tillatelse til å bygge garasje, men dersom garasjen er frittliggende, inntil 50 m2 stor og i én etasje, slipper du å søke i de fleste tilfeller. Byggforskserien klargjør betingelsene for å slippe å søke, og hva dette innebærer i praksis.

Er drivhus søknadspliktig?

Selv om drivhuset er unntatt søknadsplikt, må du melde ifra til kommunen når det er satt opp. Dette er for at kommunen skal få oppdatert sine kart og ha riktig informasjon om din eiendom.

Kan man lage vinterhage uten å søke?

Skal du bygge en hagestue, sommerstue eller vinterhage som isoleres og kan brukes hele året, må du søke kommunen om lov. Isolerer du ikke den nye stua, kan du bygge uten å søke, så lenge den er under 15 m2 stor og plasseres på bakken inntil en bolig, eller på veggen til en eksisterende bolig.

Leave a Comment