Hvor skal man sette B12 sprøyte?

I en artikkel som omtaler lokale bivirkninger ved parenteral administrasjon av legemidler er det nevnt at intramuskulære injeksjoner fortrinnsvis bør settes i m. vastus lateralis eller fremre glutealregion (8).

Når bør man ta B12 sprøyte?

B12-mangel behandles vanligvis ved å gi B12sprøyter annenhver eller hver tredje måned. Ved symptomer fra nervesystemet kan hyppigere injeksjoner være nødvendig.

Hvor kan man sette B12?

Vitamin B12 er et vannløselig vitamin som finnes i animalske produkter og er viktig for produksjon av blodceller og nervesystemet. Veganere og de med magesår er i risiko for å få vitamin B12 mangel.

Kilder til vitamin B12 er:

  • Kjøtt og lever.
  • Fisk og skalldyr.
  • Melk og melkeprodukter.
  • Egg.

Hvor skal man sette B12 sprøyte? – Related Questions

Er det farlig å mangle B12?

Vitamin B12mangel kan gjere deg blodfattig. Det inneber at blodet ikkje er i stand til å frakte oksygen rundt i kroppen så godt som det burde. Langvarig B12mangel kan òg gi permanente skadar på nervesystemet.

Kan apotek sette B12 sprøyte?

Har du vitamin B12-mangel er det ofte aktuelt å bruke et reseptbelagt legemiddel med vitamin B12. Enten tabletter som tas daglig, eller injeksjoner som settes hver 1. -3. måned.

Hvor mye koster B12 sprøyte?

1 ampulle med depotinjeksjon B12 koster i Norge 108 kroner. I Tyskland koster samme medisin mindre enn 10 kroner per ampulle. I Norge er det kun en tilbyder av medisinen, mens i Tyskland er det 16.

Hvordan ta B12 tabletter?

Ved ukomplisert B12-mangel og moderate kliniske symptomer kan behandlingen innledes med B12tabletter 2 mg x 2 i én måned og deretter vedlikeholdsbehandling med 1 mg daglig. Kontroller S-B12 og MMA etter tre måneder og siden minst én gang årlig. Ved utilstrekkelig effekt kan dosen dobles til 2 mg daglig.

Hva hindrer opptak av B12?

Sykdom i bukspyttkjertelen, fjerning av deler av magesekken eller tynntarmen, cøliaki og Crohns sykdom kan gi nedsatt opptak av vitamin B12. Bruk av syrehemmende midler og medisiner mot diabetes (metformin) over lang tid kan også føre til nedsatt opptak av vitamin B12 og utvikling av vitamin B12– mangel.

Hvilke grønnsaker inneholder B12?

Lever, oksekjøtt, svinekjøtt, fisk, melk og ost. Vitamin B12 finnes i lever, oksekjøtt, svinekjøtt, fisk, torskerogn, egg, melk og ost. Vitaminet finnes ikke i grønnsaker og planter, bare i de smådyr og bakterier som lever på grønnsakene.

Hvor mye B12 er det i egg?

I kosten finnes B12 i animalske matvarer som for eksempel egg, fisk og kjøtt. Selv om innholdet av B12 nesten er tilsvarende i egg og kjøtt, er opptaket av vitaminet svært lavt fra egg (omtrent 5 %).

Hvor lang tid tar det før B12 tabletter virker?

Etter 2 måneders behandling bør det være tydelig respons. Ved manglende respons skiftes til injeksjonsbehandling.

Hva bør B12 nivå ligge på?

Etter dette vil referanseområdet for vitamin B12 være følgende: 140 – 650 pmol/L. at referansegrensene skal avgrense de sentrale 95 % av en ”normalbefolkning”, d.v.s. at B12-verdi under nedre referansegrense kan forekomme uten reell B12-mangel. Spesielt gjelder dette for gravide og P-pillebrukere.

Kan B12 mangel gi svimmelhet?

Åndenød og svimmelhet

Hvis du blir blodfattig på grunn av B12mangel, kan du føle deg kortpustet og svimmel – spesielt når du anstrenger deg. Dette er fordi kroppen din mangler de røde blodcellene den trenger for å få nok oksygen til kroppens celler.

Hva er årsaken til B12 mangel?

Mangel på vitamin B12 skyldes utilstrekkelig inntak via kostholdet eller redusert opptak av vitamin B12 fra tarmen. Tilstanden kan være vanskelig å oppdage tidlig, fordi symptomene kan være vage og utvikles langsomt. Diagnosen stilles ved en blodprøve.

Hvor fort går B12 ned?

I tilfeller hvor vitamin B12-mangelen har påvirket nervesystemet starter man opp med 1 ampulle hver 2. uke inntil tydelig effekt eller i minst 6 måneder, deretter går man ned til 1 ampulle hver 3. måned (1). Referanseområdet er 140 – 600 pmol/l , men kan variere avhengig av laboratoriene (2).

Hva er symptomene på B12-mangel?

Symptomer som følge av lav blodprosent (anemi)

Siden vitamin B12mangel fører til feil i produksjonen av røde blodceller, vil blodprosenten etter hvert gå ned, og pasienten vil få typiske tegn på lav blodprosent (anemi): blekhet. slapphet. tretthet.

Hva bør B12 ligge på ved lavt stoffskifte?

En alvorlig mangel på B12 kan føre til psykiske – og ulike nevrologiske lidelser, nervesmerter, nevritt og bursitt. Noen leger er overbevist om at «normalområdet» for B12 er for lavt og at normalområdet bør være minst 500 – 1300 pg / ml (i stedet for 250 – 650).

Hvilke sykdommer gir folatmangel?

Folatmangel kan føre til blodmangel (anemi) med for få røde blodceller og lavt hemoglobin. Tilstanden skyldes nedsatt opptak i tarmen som følge av feilernæring eller underernæring, eller økt behov ved svangerskap og enkelte sykdommer.

Er B12 og folsyre det samme?

Folsyre tilhører gruppen av B-vitaminer, og akkurat som vitamin B12, brukes folsyre blant annet ved celledeling. I motsetning til vitamin B12, der kroppens lager kan holde i flere år, kan folsyredepotene bare holde i 3 – 6 måneder.

Leave a Comment