Hvor ofte kommer feieren?

Når kommer feieren? Brannvesenet skal sørge for feiing 2. hvert år og tilsyn med fyringsanlegget minimum hvert fjerde år, eller ved behov. Hvor ofte det skal feies, avhenger av boligens oppvarmingssystem, sotmengde mv.

Kan man fyre i peisen når feieren kommer?

det må ikke fyres i ildstedene (ovn og peis) under feiingen. alle ovnsdører, luker og spjeld må være lukket for å unngå sotskade. sørg for at feie-/sotluker er tilgjengelige.

Har feieren med seg stige?

Dersom feiing utføres fra tak, skal det være en godkjent fastmontert takstige/trinn på taket opp til pipen. Dette gjelder alle typer taktekking og helningsgrad utover. Feiemulighet og adkomst blir vurdert av feieren på stedet.

Hvor ofte kommer feieren? – Related Questions

Hvor mye koster feiing?

Gebyr for tilsyn og feiing inngår i de kommunale avgiftene.

Priser.

Pris ekskl. mva. Pris inkl. mva
Feiing av en skorstein 1000 kroner 1250 kroner
Feiing av flere skorsteiner 750 kroner 937, 50 kroner

Hvor lang tid tar det å feie?

Da må du sette den opp, klatre opp på taket, ta av pipehatten og feie skorsteinen. Selve prosessen tar ikke mer tid enn fem til sju minutter, hvis det er lite sot, skorsteinen er fin og intakt, og huseier er flink til å fyre opp riktig.

Hva krever feieren?

Feieren kommer på tilsyn
  • Kontroll av fyringsanlegg, for eksempel peis, ovn, pipe.
  • En faglig vurdering av hvor ofte det skal feies.
  • Sjekke tilgjengeligheten til pipe og sotluke.
  • Gi informasjon om rømningsveier, slokkeutstyr og røykvarslere.
  • Gi informasjon om oppbevaring og bruk av brannfarlig væske og gass.

Hva er godkjent takstige?

Takstige som benyttes skal være typegodkjent og må monteres i henhold til monteringsanvisning fra produsent av stigen. Takstigen skal være festet i bærende konstruksjon (takstoler). Takstiger av tre, eller takstiger som er festet med bøyle over mønet eller i kjetting rundt pipe er ikke godkjent.

Hvor lang skal Takstigen være?

Takstigen finnes i to ulike bredder 390 mm og 450 mm. som dekker de fleste tak typer. Leveres i moduler på 0,66 meter, 1,66 meter, 2,33 meter og 3 meter. Disse kan kombineres i ulike lengder opp til 6 meter.

Hva er en godkjent stige?

Takstige som benyttes skal være typegodkjent og må monteres i henhold til monteringsanvisning fra produsent av stigen. Takstigen skal være festet i bærende konstruksjon (takstoler). Takstiger av tre, eller takstiger som er festet med bøyle over mønet eller i kjetting rundt pipe er ikke godkjent.

Hvem kan montere takstige?

Det er lov å montere takstigen selv, men du må bruke godkjent takstige, og følge produsentens monteringsveiledning.

Når er det krav til Feieplattform?

Hvis skorsteinen er mer enn 1,2 meter høy, målt på skorsteinens kortside, skal det være montert feieplattform eller feieluke. På bygg hvor gesimshøyden (avstanden fra bakken til skjæringen mellom yttervegg og takflate) er over fem meter, skal det være montert sklisikring.

Har man lov å feie selv?

Fei pipa selv Selve feiingen bør gjøres av den lokale feieren, ofte som en bestillingstjeneste. Men er du komfortabel med å gå på taket, kan du gjøre det selv. Start med å feie røykrøret som går fra ovnen og inn i pipa, her kan du bruke en røykrørskost.

Er det påbudt med snøfanger på tak?

Om du må ha snøfangere på taket er avhengig av hva taket er tekket med og vinkelen på taket. Har du tak med glatt overflate, som takplater eller glatt takstein, må du ha snøfangere uansett. Har taket ru overflate, som takpapp, shingel eller ru takstein, må du ha snøfanger hvis takvinkelen er 27 grader eller mer.

Hvordan feste takstige på skifertak?

TAKSTIGER TIL SKIFERTAK

Elementene settes sammen til ønsket lengde. Innfestingskinna som er tilpasset skifertak med eller uten opplekting monteres under mønestein/mønepanne, slik at stigen må gå helt opp. Takstigene våre er vedlikeholdsfrie, men skruer bør ettersees og etterstrammes en gang i året.

Hvordan legge skifer på tak?

Undertak ved bruk av skifer

Tidligere ble skifer gjerne lagt rett på undertaket, altså taktro. I dag legges den som oftest på lekter og sløyfer for å sikre god lufting- og dermed høy kvalitet. Byggforsk anbefaler at det benyttes bærende taktro med folie eller asfaltbelegg under tekkingen.

Hvor lang tid tar det å legge skifer?

Med andre ord – 2dgr på selve bruddskiferen og en dag ‘finpussing’ – totalt 3 dager på 27m2. Med en timespris på f. eks 300kr/t x 2 personer x 3 dager x 8 timer = ca. 14-15.000.

Hvor mye veier skifer?

Altaskifer Takskifer – Firkant
Produktinfo: Firkant
Vekt Pr. m2 51kg 33kg
Tykkelse 12-20 mm 8 – 16 mm
Overlapp 9,3 cm 6,7 cm
Antall Pr. m2 3,4 13

Hvor mye koster skifertak?

Snittprisen for å legge et skifertak er på omlag 2.800 kroner per kvadratmeter tak som skal legges. Prisen varierer imidlertid mellom ulike skifertak-prosjekter, og man ser skifertak der prisen per kvadratmeter er ned mot 2.300 kroner og på den andre siden tak der prisen er nærmere 4.500 kroner per kvadratmeter.

Hva koster det å legge skifer ute?

Steinarbeider – hva vil det koste? Legging av beleggningsstein ca 850,- kr per kvm inkl stein, settelag og arbeid. Setting av kantstein/beleggningsstein på betong 550,- kr pr lm inkl stein, betong og arbeid. Legging av skifer på betong 2500,- kr per kvm inkl betong, armeringsnett, skifer, mørtel for fuging av skifer.

Leave a Comment