Hvor ofte får man renter på BSU?

Når får man tilbake på skatten BSU?

Du kan spare frem til året du fyller 33 år

Til og med det året du fyller 33 år kan du spare på BSU-konto, og få skattefradrag. Det er ingen nedre aldersgrense for opprettelse av BSU-konto, men skattefradrag får du først når du har inntekt.

Når lønner det seg å fylle opp BSU?

Du tjener ekstra ved å plassere 27 500 kroner i BSU i begynnelsen av året. Hvis drømmen er å våkne opp i en bolig du selv eier, kan det være ekstra smart å fylle opp BSU-kontoen i januar. Det er langt ifra en selvfølge at unge mellom 18-33 år skal ha mulighet til å plassere 27 500 kroner inn på BSU ved årsskiftet.

Kan man spare mer enn 25000 i året på BSU?

Du kan spare inntil 27 500 kroner årlig i boligsparing for ungdom. Du kan totalt spare 300 000 kroner på kontoen. Du kan spare til og med det året du fyller 33 år. Du får skattefradrag på 20 prosent av årlig innbetalt sparebeløp på BSU.

Hvor ofte får man renter på BSU? – Related Questions

Hva skjer når BSU er full?

Maksimalt sparebeløp er 300 000 kroner innen du fyller 33 år. Men du bør beholde kontoen til januar det året du fyller 34 for å nyttiggjøre deg av det siste året med skattefradrag. Hvis du tar pengene ut av kontoen, kan du ikke fortsette å spare senere. Renten på en BSU-konto senkes det året du fyller 34 år.

Hva skjer med BSU etter 34 år?

Det kan derfor være lurt å la pengene stå og godgjøre seg om du ikke behøver dem for å investere i ny bolig. Beholder du BSU etter fylte 36 år, reduseres renten til høyeste rente på ordinær sparekonto. Du kan beholde din BSU-konto etter at du er 33 år, men den må til syvende og sist brukes til boligformål.

Hvor mye kan man spare på BSU 2?

BSU 2.0 er for deg under 34 år, som vil spare mer til bolig enn maksbeløpet for vanlig BSU. Sparingen gir ikke skattefradrag, men du får god rente på pengene. Du velger selv hvor mye du vil spare – maksimalt 30 000 kroner i året og 200 000 kroner totalt.

Er det lurt å spare i BSU?

BSU = Boligsparing for ungdom. Dette er kanskje den beste sparemåten for deg som er ung og har lyst til å spare til bolig. Å ha penger på en BSU-kontor gir god rente og skattefordeler.

Er BSU en del av formue?

– Det er netto formue som legges til grunn, det vil si summen av verdien av det du eier, minus din totale gjeld. For eksempel verdien av hus og bankinnskudd, minus gjeld til Lånekassen og huslån. Det skilles ikke mellom BSU-innskudd og andre bankinnskudd, forklarer Hanne Bjertnes i Lånekassen.

Hvilken bank har best rente på BSU?

Den høyeste renten du kan få er 3,40 prosent i Setskog og Høland Sparebank, som er en regional bank. Nest høyest er Skue Sparebank med 3,20 prosent. Orkla Sparebank er har den høyeste rente blant bankene som er landsdekkende med 3,10 prosent.

Er egentlig BSU verdt det?

Fordi boligsparing for ungdom (BSU) er en fantastisk måte for deg som er under 34 år å spare til din første bolig. En full BSU-konto på 300.000 kroner er gull verdt den dagen du skal kjøpe din første bolig. Med BSU har du et stort fortrinn når du skal inn på boligmarkedet.

Hva er forskjellen på BSU og BSU Pluss?

BSU+ er for deg som har fylt 18 år, allerede har vanlig BSU-konto, og vil spare mer til bolig enn 27.500 kroner, som er det årlige maksbeløpet for BSU. Med BSU+ kan du spare ytterligere 27.500 kroner, noe som gir deg muligheten til å spare opp til 55.000 kroner i året.

Kan man spare i BSU etter man har kjøpt bolig?

Nei, du trenger ikke stoppe boligsparingen i BSU når du skal kjøpe bolig. Du har mulighet til å bruke BSU som egenkapital uten å avslutte kontoen. På den måten kan du fortsette å spare i BSU, selv om du kjøper bolig. Du mister retten til skattefradrag når du per 31.12 i inntektsåret eier bolig (helt eller delvis).

Hva skjer hvis man ikke bruker BSU?

Dersom BSU-pengene brukes på formål som ikke er godkjent i henhold til Skatteetatens bestemmelser, er det du som er pliktig til å opplyse Skatteetaten. Ikke godkjent bruk av BSU-penger vil føre til at du må betale tilbake det du har fått i skattefradrag på sparingen.

Kan man bruke BSU til oppussing?

Ja, det kan du. Fra 1. januar 2021 ble det godkjent å bruke oppsparte BSU-penger til oppussing, påbygging og vedlikeholdsarbeid på egen bolig.

Hva skjer når man tar ut penger fra BSU?

Hei! Når du tar ut penger fra BSU-kontoen og bruker pengene på andre ting enn kjøp av bolig må du tilbakebetale den skattereduksjonen du har fått av det du har spart. Sparing i BSU gir redusert skatt på 25% av det du sparer.

Kan man overføre penger fra BSU til brukskonto?

Du kan ikke spare i BSU i flere banker. Men selv om du kun får ha én BSU-konto kan denne flyttes fra én bank til en annen, for eksempel hvis du bytter bankforbindelse. Husk bare at dette er noe bankene må ordne opp seg imellom – du kan ikke selv flytte pengene til den nye banken din.

Hvordan avslutte BSU uten bolig?

Tar du ut midler spart i BSU og bruker dem til annet enn godkjent formål, regnes det som et kontraktsbrudd og BSU-avtalen din opphører. Banken kan da avslutte BSU-kontoen din og overføre resterende saldo til brukskonto.

Hvordan overføre fra BSU til boliglån?

Når du avslutter din BSU-konto, må pengene benyttes til å kjøpe bolig, nedbetale på boliglån eller vedlikehold av bolig. Boligen må være din primærbolig, det vil si den boligen du selv bor i. Benyttes pengene til noe annet, vil det være et brudd på avtalen. Da må skattefordelen tilbakebetales.

Kan man bruke deler av BSU?

Benytter du BSU-sparingen din til et annet formål bryter du reglene for BSU-sparing. Da må du tilbakebetale den tidligere skattefordelen du har fått gjennom et tillegg på skatten det året du tar ut BSU-midlene. Du får beholde skattefradraget for den delen av BSU-sparingen som faktisk er benyttet til boligformål.

Leave a Comment