Hvor ofte blomstrer gran?

Gode frøår hos grana, hvor det produseres mye frø i skogen, forekommer med ujevne mellomrom. En varm og tørr sommer det ene året er forutsetningen for at treet skal sette blomsterknopper for påfølgende år. Tommelfingerregelen er at det kan gå fra 4 til 10 år mellom hvert frøår.

Hva er forskjellen på gran og furu?

Det meste av kledningsbord du finner i byggvarehusene, er gran. Treet er litt mykere, lettere og lysere enn furu, uten et klart skille mellom kjerneved innerst og splintved ytterst. Cellestrukturen i veden er tettere enn i furu. Gran har også normalt mindre kvister enn furu, men kvistene er ofte svarte og harde.

Hvordan se forskjell på gran og edelgran?

Hos edelgran er nåla festet til kvisten med en slags sugekoppformet festeskive, mens hos vanlig gran er nålefestet svært tynt, og nålen sitter på en vorteformet utvekst på kvisten. Herbarieeksemplarer av vanlig gran er gjerne sørgelige greier: en naken kvist og en konvolutt med løse nåler.

Hvor ofte blomstrer gran? – Related Questions

Hva er best av gran og furu?

Gran har den fordelen at den ikke sprekker så lett som furu, og kan i mange tilfeller være best egnet som kledning. I tillegg vil ikke kvistene i gran «blø» igjennom malingen, slik tilfellet er med furu. Til gjengjeld er furu noe mer motstandsdyktig mot råte.

Hvor lenge kan gran ligge?

Grana går først

– For et furutre som velter kan det ta rundt 200 til 300 år før det er helt borte, mens for en gran er nok det meste borte innen 50 til 100 år, sier Olav Hjeljord. Han er professor emeritus ved Universitetet for miljø og biovitenskaps Institutt for naturforvaltning.

Skal edelgran ha vann?

– Alle trær, enten det er snakk om vanlig gran eller edelgran, bør spyles. Det vil nemlig alltid være dyr i treet, forklarer juletreselger Steinar Skaar. Etter at treet har blitt spylt rent, bør det tørke en dag eller to.

Hva betyr stjernen på toppen av juletreet?

Lysene – Symboliserer Jesus – ”Verdens lys”. Bruken av lys går tilbake til før-kristen tid. Stjernen – Symboliserer stjernen som sto over Betlehem (Matt. 2.9).

Hvor lenge kan edelgran stå inne?

Edelgran mest pop

– Som en tommelfingerregel sier vi at edelgrener som blir hugget rundt 20. november, skal holde til tjuende dag jul, eller 13. januar. Vanlig norsk gran hugges noe senere, og skal også vare julen gjennom hvis den behandles riktig, sier Haugse til nrk.no.

Hva koster en edelgran?

EDELGRAN
TRESLAG PRISER
Gran fra kr 500,- pr tre
Nordmannsgran fra kr 600.- pr tre
Norsk fjelledelgran fra kr 600.- pr tre
Sibirsk edelgran fra kr 600,- pr tre

Finnes det edelgran i Norge?

Utbredelse og spredning: Edelgran ble innført til Norge allerede i på 1700-tallet. Den har både blitt plantet i forbindelse med skogdrift og som prydtre i hager og parker. Frøene spres med vinden, og arten etablerer seg raskt i mange ulike naturtyper.

Er det lov å hogge juletre selv?

Allemannsretten gir deg ikke rett til å hogge juletrær! Skog og ressurser knyttet opp til denne er nemlig ikke regulert av allemannsretten, og er isteden eid av grunneier. Du kan med andre ord ikke ta deg til rette og hogge ditt eget juletre i skogen uten å få til en avtale med grunneier.

Er edelgran norsk?

Edelgran er naturlig utbredt i fjellområdene i Mellom-Europa. Den har et totalt tilplantet areal i norsk skog på ca. 20 km2 – spredt i lavereliggende områder i Sør-Norge og nord til Lofoten (Nygaard 2009). I tillegg har den lenge vært et av de oftest dyrkete bartrær for pryd, spesielt i gamle parker og hager.

Er edelgran giftig?

Edelgran (Abies spp.) Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Store inntak av nåler kan i sjeldne tilfeller gi fremmedlegemeproblematikk. Klinikk: Selvbegrensende lette GI-symptomer (oppkast, anoreksi, magesmerter), svakhet.

Hvordan unngå at juletreet drysser?

Et stort tre i tørr varm stueluft krever mye vann, mye mer enn de fleste tror. Får ikke treet rikelig med vann vil det drysse. Hold treet unna varmekilder som for eksempel varmeovn eller peis, for varme forhold kan få det til å drysse raskere. Husk å etterfylle vann i juletrefoten etter hvert som juledagene går.

Hvor mye vokser en edelgran i året?

Treet må starte raskere

Da kommer det en ny krans av grener med nåler, og slik fortsetter det. I løpet av de første årene vokser treet derfor bare 10–20 centimeter i året, mens det kan vokse opp mot en halv meter i året i sluttspurten. Når treet har blitt tre år gammelt, er det klart til å bli plantet ut.

Hvordan ta vare på edelgran?

Man bør ikke ta et tre fra kulden og rett inn i 20 graders «tropevarme». Når du har kjøpt treet kan du skjære et snitt i stammen og sette det i vann. La treet stå i kjelleren eller garasjen så det får en gradvis tilnærming til innetemperaturen. Treet kan stå ganske lenge i vann i fem-ti plussgrader uten å forringes.

Kan man plante et juletre igen?

En sikrere overlevelse skjer dersom en kan sette treet i kjelleren og plante det ut tidlig om våren. Med litt innsats kan en ha en et levende juletre som kan plantes ut etter endt tjeneste i flere år. Det enkelte juletre betyr ikke så mye i forhold til gjenvinning.

Hvordan vanne edelgran?

Dette er også det mest ømfintlige treet med tanke på uttørking. Gi derfor nok vann. Har du mulighet til å dusje treet med en sprayflaske, hjelper dette mot også mot uttørking. Enten du velger julegran eller edelgran, setter treet størst pris på lunkent vann.

Skal juletreet ha varmt eller kaldt vann?

– Men før du setter treet i juletrefoten, bør du sage av et par centimeter nederst på stammen. Så dypper du enden i skikkelig varmt vann. Jo varmere jo bedre, gjerne 60 – 70 grader. – Det varme vannet forhindrer at kvaen siver ut og tetter igjen treets evne til å ta til seg fuktighet, forteller Berit Skoglund Skåtøy.

Leave a Comment