Hvor mye tjener vektere i måneden?

Det vil absolutt være mulig å leve økonomisk av å være vekter. Det vil selvfølgelig komme an på hvor mange timer/dager i uken du jobber. Men hvis du ser på denne oversikten vil snittlønnen for en fulltidsjobb 5 dager i uken være ca 400.000 i året, eller ca 34.000 i måneden før skatt.

Hvor mye tjener vekter i timen?

Vektere som har jobbet mindre enn et år i bransjen får en økt timelønn fra 192,72 til 199,72 kroner. Vektere som har jobbet mellom ett og tre år i bransjen får en økt timelønn fra 195,22 til 202,22 kroner. Vektere som har jobbet mellom tre og fem år i bransjen får en økt timelønn fra 197,42 til 204,42 kroner.

Hvor mye tjener man som en vekter?

1. april 2021 er grunnlønnen for nyansatte vektere kr 192,72 pr. time. Vektere med fagbrev får et minimumstillegg på kr 9,50.

Er det vanskelig å få jobb som vekter?

Hvem passer ikke dette yrket for? – Dette er et yrke som krever at du er løsningsorientert, serviceinnstilt, fleksibel og har stå-på-vilje. Har du ikke disse kvalifikasjonene, kan det bli vanskelig å jobbe som vekter. Du møter på mange forskjellige mennesker og da trenger du disse egenskapene.

LES OGSÅ  Hvor mye kan man tjene på utleie uten å betale skatt?

Hvor mye tjener vektere i måneden? – Related Questions

Hvor gammel for å være vekter?

For å jobbe som vekter må du ha tatt vekterkurs, være fylt 18 år, ha tilfredsstillende vandel og beherske norsk skriftlig og muntlig. Noen vaktselskaper vil kreve at du har plettfri vandel.

Kan politi jobbe som vekter?

Politidirektoratet har stilt krav om at søkere må beherske norsk, dansk eller svensk muntlig og skriftlig på en tilfredsstillende måte. For å jobbe som vekter i Norge må du ha tilfredsstillende vandel. Du må derfor vise frem vandelsattest fra det tidligere hjemlandet ditt når du blir ansatt.

Hvordan er det å jobbe som vekter?

Vekterens eller sikkerhetsmedarbeiderens jobb er å skape trygghet gjennom blant annet å forebygge ulykker og lovbrudd. Som vekter eller sikkerhetsmedarbeider er hovedoppgaven din å sørge for trygghet, sikkerhet og forebygge uønskede hendelser som ulykker og kriminalitet.

Hva forventes av en vekter?

Personlige egenskaper – Vekter

For å bli vekter må du være selvstendig, serviceinnstilt, ta initiativ og ha god vurderingsevne. Andre viktige egenskaper er empati, snarrådighet og evne til konflikthåndtering. Ellers er det en fordel å ha normalt syn og hørsel.

Hva har en vekter lov til å gjøre?

Det er ingen særskilte lovbestemmelser som gir vektere rett til å utøve fysisk makt utover det enhver annen kan, og av vaktvirksomhetsloven § 12 første ledd følger det at «den som utfører vakttjeneste, har ingen adgang til bruk av fysisk makt utover den enhver har adgang til, jf.

Kan en vekter holde deg igjen?

Vektere kan ikke beslaglegge andres eiendeler, heller ikke legitimasjonen. Beslag er et inngripende tvangsmiddel politiet kan benytte, og det må gjøres en forholdsmessighetsvurdering i forhold til det straffbare og det som inndras. Dette står i straffeprosessloven § 170a.

LES OGSÅ  Er advokat godt betalt?

Er det lov å filme vekter?

Det er i utgangspunktet ikke ulovlig å filme vektere og politiet hvis du blir tatt/pågrepet, men det må være på en måte som ikke forstyrrer deres arbeid. Dersom politiet ber deg la være bør du lytte til politiet. Det er liten grunn til å være bekymret for egen sikkerhet i møte med politi og vektere.

Hvor mye makt har en vekter?

En vekter har, med få unntak, ingen spesielle rettigheter til å gripe inn eller bruke makt mot andre personer.

Har vektere lov til å bruke håndjern?

I forskrift til lov om vaktvirksomhet er håndjern direkte regulert, slik at vektere er underlagt et strengere lovverk enn for eksempel butikkansatte på Narvesen. I forskrift om vaktvirksomhet kap. 7 står det i §36: «Håndjern kan medbringes dersom tjenesten tilsier det og kan bare benyttes til egenbeskyttelse, jf.

Kan vektere anmelde?

Alle står fritt til å anmelde hva man vil, og så blir det opp til politiet å vurdere om det som har skjedd er straffbart. Du kan derfor anmelde vekteren til politiet, dersom du ønsker det. Du kan også sende inn en klage til det aktuelle utestedet og/eller vaktselskapet om måten vekteren behandlet deg på.

Kan man løpe fra vektere?

Det er ikke direkte ulovlig å løpe fra vektere ved billettkontroll, men vektere har lov til å holde deg tilbake til du har oppgitt personalia (navn, adresse, fødselsdato) Dette følger av Jernbanelovens § 7a og Yrkestransportlovens § 33 .

Kan vekter ta id?

Vektere kan ikke beslaglegge andres eiendeler, heller ikke legitimasjonen. Beslag er et inngripende tvangsmiddel politiet kan benytte, og det må gjøres en forholdsmessighetsvurdering i forhold til det straffbare og det som inndras.

Kan vektere sjekke vesker?

Butikkansatte kan be om å få se i kundenes vesker og poser for å sjekke om de har med seg varer de ikke har betalt for, og de kan be om at de frivillig legger fra seg ting de har stjålet. Ingen privatpersoner, butikkansatte eller vektere har lov til å ransake noen.

Kan en vekter bortvise?

En vekter kan ikke bruke mer makt enn det som er nødvendig for å holde personen tilbake. En vekter kan også i kraft av den private eiendomsretten bortvise personer fra kjøpesenter, butikker eller lignende, dersom personens opptreden går utenfor det som kan aksepteres.

Har vektere lov til å røre deg?

Det er ikke ulovlig å eie håndgjern eller å bære det på offentlig sted.

Leave a Comment