Hvor mye tjener sjefen i Equinor?

I 2021 var dette de ti best betalte topplederne i statens selskaper: Anders Opedal, Equinor: 17,7 millioner kroner.

Hvor mye tjener NAV direktør?

NAVdirektør Sigrun Vågeng kan notere seg den feteste lønnen i hele statsapparatet. Totalt håver hun inn hele 1.900.000 kroner i året. Det er 219.000 kroner mer enn statsminister Erna Solberg.

Hva tjener sjefen i DNB?

Konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB tjente i 2021 totalt 15 millioner kroner i lønn, opptjening til pensjon, bonuser og andre ytelser. En del av selve lønnen på 8,3 millioner kroner var også i aksjer.

Hvor mye tjener sjefen i Equinor? – Related Questions

Hvor mye tjener sikkerhetsvakter?

1. april 2021 er grunnlønnen for nyansatte vektere kr 192,72 pr. time.

Hvor mye tjener montører?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Som ferdigutdannet industrimontør er begynnerlønnen på 500.000 kroner.

Hva gjør en konsernsjef?

Konsernsjef er en administrativ stillingstittel som vanligvis tilegnes daglig leder i det øverste driftsbaserte morselskapet tilhørende et konsern. I større aksje- og allmennaksjeselskaper er det ofte vanlig å ha flere sjefsstillinger innad i konsernledelsen.

Hva tjener en rådmann?

Ved slutten av fjoråret var gjennomsnittlig årslønn i KS-området 541.600 kroner. For kommunedirektører og rådmenn i Norge var årslønnen på samme tidspunkt i overkant av 1,1 millioner kroner. Det er en økning på 15,7 prosent på fire år.

Hva tjener en leder på sykehjem?

Mens mange av lederne i sykehus tjener over millionen, er lønnsbildet annerledes for ledere i kommunene. Ut fra den oversikten KS har gitt Sykepleien, tjener kommunale ledere i helseinstitusjoner fra 550 000 kroner i året og opp til 760 000 kroner i året.

Hvor mye tjener en ordfører?

Gjennomsnittlig ordførerlønn i Norge er 915.202 kroner. En stortingsrepresentant har en årslønn på 987.997 kroner. Helt på topp ligger Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV), med 1,4 millioner i årlig godtgjørelse.

Hva tjener en leder i kommunen?

leder i kommunen har en grunnlønn på 1.297.400 kroner.

Hva er en god lønn?

Hva som er en god lønn kan oppleves forskjellig fra person til person, men gjennomsnittlig lønn i Norge er på rundt 500.000,- i året. Da er det mange som tjener både mindre og mer enn dette. Men kanskje er det riktig å si at 500.000,- er en vanlig og god lønn i Norge.

Hva er minste lønn i Norge?

Minstelønn per time (fra 1.

For fagarbeidere: 189,39 kr [tidligere: 178,55 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For spesialarbeidere: 180,87 kr [tidligere: 170,53 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For hjelpearbeidere: 172,44 kr [tidligere: 162,60 kr, 01.06.2019–30.06.2021]

Hvor mye tjener en tømrer?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Man kan forvente en grunnlønn på rundt 460.000 kroner. Så har man ulike tilleggsordninger som ansvars-, diett-, borteboer- og reisetillegg. Det finnes også akkordordninger som kan utgjøre en god betaling hvis man er ivrig og står på.

Hvor mye tjener en sykepleier?

Som sykepleier har du en gjennomsnittslønn på 566 520 kroner i året, og siden du som sykepleier kan jobbe turnus; det vil si kvelds-, natt- og helgeskift, har du muligheten til å tjene mer.

Hvor mye tjener en murer i året?

Timeprisen til en murer ligger ofte på 600 kroner eks. mva, altså 750 kroner inkl. mva. En vanlig lønn for en murer ligger på rundt 500.000 kroner i året.

Hvor mye tjener en elektriker?

Hvor mye tjener en elektriker? Ifølge Statistisk Sentralbyrå tjener en elektriker i snitt 517 440 kr per år. Det vil si at den gjennomsnittlige elektrikeren i Norge tjener 43 120 kr per måned.

Hva tjener man som politi?

Gjennomsnittlig årslønn for politibetjenter i 100 % stilling ligger på omtrent 610 000 kroner i året, noe som tilsvarer nesten 51 000 kroner i måneden. Når man inkluderer gjennomsnittlig overtidsbetaling med grunnlønna ligger årlig gjennomsnittslønn for politibetjenter på 628 000 kroner.

Hvor mye tjener en bas?

– Årslønn for en bas/nettmann er omkring 1,2 millioner kroner.

Hvor mye tjener en snekker?

444.000,- i året. Dette tallet er hentet inn fra Statistisk sentralbyrå, og samlet inn i 2019. Det er et mediantall, som vil si et slags gjennomsnitt “på midten”, det som er vanligst å tjene for snekkere.

Leave a Comment