Hvor mye tjener man som journalist?

Tallene viser at den gjennomsnittlige journalistlønnen økte fra 53.770 kroner i måneden til 55.350 kroner. Det er en økning på 2,94 prosent. Tallet gjelder både heltids- og deltids-ansatte. Kvinnelige journalisters lønn er fremdeles noe lavere enn menns, på henholdsvis 53.450 kroner og 56.940 kroner.

Hva tjener en journalist i VG?

For VG-journalistene har lønnsveksten vært svakere enn i resten av bransjen, med en vekst på 1,5 prosent. Snittlønnen i VG ligger på 796 212 kroner.

Hva tjener en journalist i TV2?

Skattelistene, som ble offentliggjort onsdag morgen, viser at nyhetsankrene i NRK og TV2 stort sett tjener ganske likt: De fleste nyhetsoppleserne sitter igjen med en inntekt på et sted mellom 540.000 og 800.000 kroner, viser 2020-tallene.

Hvor mye tjener man som journalist? – Related Questions

Hvor mye tjener NRK sjef?

I 2019 hadde kringkastingssjefen allminnelig lønn på 3,3 millioner kroner.

Hvor mye tjener Arill Riise?

Veteranene Arill Riise (62) og Øyvind Brigg (67) tjente henholdsvis 1,4 og 1,7 millioner kroner i 2019. Men det er Sturla Dyregrov (46) som sitter på inntektstronen, med en inntekt på hele 3,7 millioner kroner i 2019. Han har også en solid formue på hele 41 millioner kroner.

Hvor mye må man ha i snitt for å bli journalist?

Opptakskrav
  • Generell studiekompetanse (samordnaopptak.no) / realkompetanse.
  • Minst snittkarakter 4 i norsk – 393 årstimer (hovedmål, sidemål og muntlig)
  • Informasjon om minoritetskvote og praksiskvote.

Hvor mye tjener en programleder?

Siden 2015 har lønnen for programlederne økt med 9890 kroner, fra 48.230 kroner til 58.120 kroner. For menn er økningen 10.850 kroner, og for kvinner er den 9260.

Hvor mye tjener en advokat i året?

Snittlønnen for alle advokater er 1,09 millioner kroner, ifølge Advokatforeningens ferske lønnsstatistikk. Kvinner tjener i snitt 80.000 kroner mindre enn menn.

Hvem kan kalle seg en journalist?

Journalist er ikke en beskyttet tittel , og hvem som helst kan kalle seg journalist. Journalistrollen utøves innenfor etiske og juridiske regler, som blant annet er nedfelt i Vær varsom-plakaten. Språket og fremstillingen av en sak skal utformes innenfor disse rammene.

Hva trenger man for å bli journalist?

For å kunne bli journalist må du lese en journalistikk-utdannelse på en høyskole eller universitet mellom 1-3 år avhengig av hvilken retning og eksamensgrad du vil ha. Ofte inngår en praktikantperiode under utdannelsen, en tid som er av stor betydning innenfor kommende arbeidsliv.

Hvor mange journalister er det i Norge?

Ved utgangen av 2016 var antallet 8379 medlemmer.

Hva skal til for å studere journalistikk?

Utdanningen gir innsikt i medienes og journalistens rolle i samfunnet, og fokuserer på arbeidsmetoder, presseetikk og kildekritikk. Sentralt i utdanningen står forholdet mellom kilder, journalister og publikum. Journalistikkutdanningene er ofte en blanding av teori og praksis.

Hvem jobber i en avis?

Aviser har journalister som lager nyhetssakene og skriver innholdet. De har gjerne fotografer som tar bilder til nyhetene, og redaktører og andre som bestemmer hva som skal være med når i avisa, og hva som skal prioriteres. Det er også nå videojournalister som jobber i avisene.

Hva gjør en reporter?

Som journalist samler du inn opplysninger, som du analyserer og vurderer, før du formidler disse gjennom medier som aviser, radio, fjernsyn, internett, magasiner eller tidsskrifter. Ofte er du ansatt i en redaksjon og jobber med et bestemt område, for eksempel nyheter, sport, kultur, underholdning eller utenriks.

Hvordan bli redaktør?

I prinsippet kan du bli redaktør uansett hvilken bakgrunn du har, men mange redaktører i Norge har erfaring som underordnede redaksjonsledere og som journalister. Redaktører jobber i ulike mediehus, som for eksempel papiraviser, nettaviser, nettsteder, TV, radio, magasiner, ukepresse og tidsskrifter.

Hvor mye tjener en redaktør?

Redaktørenes gjennomsnittslønn er på 920.000 kroner, når verdier som er i topp 5 prosent og bunn 5 prosent er fjernet. Medianlønn i 2021 er 900.000 kroner. Opp fra 850.000 i 2019.

Hva er jobben til en redaktør?

En redaktør leder arbeidet i en redaksjon eller et mediehus, og avgjør hva som skal publiseres. Redaktøren har det faglige, etiske og ofte også rettslige ansvaret for innholdet. Redaktøren har ansvaret for alt innhold som publiseres i mediet, også annonsene.

Hva er en ansvarlig redaktør?

Ansvarlig redaktør er en person som har det personlige og juridiske ansvaret for det redaksjonelle innholdet i en avis, blad, kringkastingsselskap, nettavis og så videre. Ansvaret omfatter også annonsene. Tittelen sjefredaktør er en like vanlig betegnelse på den redaksjonelle topplederen.

Hva gjør en forlagsredaktør?

Han eller hun leser og vurderer innsendte manus, holder kontakten med forfattere, oversettere, illustratører og designere, rekrutterer nye forfattere og ser etter gode utenlandske bøker for oversettelse. Forlagsredaktører har ofte faglig bakgrunn fra andre deler av forlagsbransjen, fra bibliotek eller bokhandel.

Leave a Comment