Hvor mye tjener man som advokatsekretær?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – En vanlig årslønn vil ligge omkring kroner 500 000, men det vil være store variasjoner.

Hva gjør en advokat sekretær?

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte. Som advokatsekretær har du spesialisert deg til å jobbe med advokater og jurister. Advokatsekretæren har gode kunnskaper om lover og forskrifter, og tilrettelegger for det daglige arbeidet på et advokatkontor.

Hvor mye tjener man som sekretær?

Lønn for helsesekretær på legekontorer
Ansiennitet/erfaring 0 – 1 år 16 år og over
Årslønn 363 700 30 446 000

1 more row

Hvor mye tjener man som advokatsekretær? – Related Questions

Hvordan bli advokat sekretær?

Det er ulike måter du kan bli advokatsekretær på. En av dem er å gå Kontor og administrasjonsfag på videregående. Men siden du allerede går på videregående, er kanskje ikke dette den beste løsningen. En annen måte er å studere til å bli advokatsekretær på fagskole .

Hva gjør en familie advokat?

Vanlige arbeidsoppgaver kan være: gi rettslige råd om hva som er lov og ikke lov. føre forhandlinger med en motpart. utforme juridiske dokumenter, som for eksempel testament, ektepakt, kontrakter, o.l.

Hva gjør en advokatfullmektig?

En advokatfullmektig utfører mange av de samme arbeidsoppgavene som advokater gjør, men da under veiledning av en godkjent advokat som tar rollen som din prinsipal. Det advokatfirmaet og den prinsipalen du arbeider for som advokatfullmektig, vil legge viktige premisser for din videre karriere.

Hva kan en advokat hjelpe med?

Som et utgangspunkt kan man imidlertid si at en advokat hjelper mennesker løse rettslige problemer, enten gratis eller mot betaling. Dersom du benytter deg av en advokat vil advokaten typisk gjøre rettslige undersøkelser, kommunisere med motparten, føre saken for deg i retten og lignende.

Hva gjør man som advokat?

Hva er en advokat?
 • gi rettslige råd om hva som er lov og ikke lov.
 • føre forhandlinger med en motpart.
 • utforme juridiske dokumenter, som for eksempel testament, ektepakt, kontrakter, o.l.
 • representere klienter i sivile rettssaker.
 • forsvare tiltalte i straffesaker.
 • bistå ofre i straffesaker.

Hva slags advokat er best betalt?

Topp ti inntekt
Ti på topp Firma Skatt
1. Thomas Sassan Farhang, f. 1979 Kvale 13 770 605
2. Erling Ueland, f. 1963 Schjødt 10 042 863
3. Dag Sigvart Kaada, f. 1973 Schjødt 9 035 446
4. Einar Caspersen, f. 1968 Schjødt 9 887 331

Hvor mange timer jobber en advokat?

Ansatte advokater jobber 42 timer (menn) / 39 timer (kvinner) pr. uke, og advokatfullmektiger 42 timer (menn) og 40 timer (kvinner). For de andre stillingskategoriene er tallene slik: Partner, menn 37 timer, kvinner 36 timer.

Hvor vanskelig er det å bli advokat?

Det er litt vanskelig å si hvor vanskelig det er å komme inn. Du må ha et nokså høyt karaktersnitt sannsynligvis. Ellers er det jo sånn at studiet kan være vanskelig for noen, men lettere for andre. Dette kommer an på hva du er flink til og er disponert for.

Hvor mange dropper ut av jus?

Fullføring av jusstudier på normert tid

Jusstudiet ved Universitetet i Oslo er normert til 5 år, men det er under 20 prosent av studentene som fullfører til normert tid. Etter 6 års studietid har fortsatt under halvparten av alle på kullet fullført, Ved 7 års studietid har 58-59 prosent fullført.

Hva må man ha i matte for å bli advokat?

Hvis du vil bli advokat må du ikke ta T-matte, du kan fint ta P-matte! For å studere rettsvitenskap/juss , som du trenger for å bli advokat, kreves det kun at du har generell studiekompetanse.

Hvor mye tjener en jurist?

Jurister har en gjennomsnittslønn på ca. 793 000 kroner i året i 2022 (tilsvarer 66 000 kroner i måneden). De som jobber i offentlig sektor tjener i snitt rundt 100 000 mindre enn jurister i privat sektor.

Hvor mye tjener en LIS lege?

En fast ansatt allmennpraktiserende lege har en årslønn på mellom 750.000 og 900.000 (Statistisk Sentralbyrå), avhengig av hvilke og hvor store tillegg. En legespesialist blir lønnet cirka 200.000 – 300.000 over dette, men variasjonene kan være store.

Hva tjener man som politi?

Gjennomsnittlig årslønn for politibetjenter i 100 % stilling ligger på omtrent 610 000 kroner i året, noe som tilsvarer nesten 51 000 kroner i måneden. Når man inkluderer gjennomsnittlig overtidsbetaling med grunnlønna ligger årlig gjennomsnittslønn for politibetjenter på 628 000 kroner.

Hvor mye tjener en politi advokat?

For endel år siden fikk statsadvokatene et kraftig lønnshopp, slik at de nå normalt ligger over en million i året. Politiadvokatene derimot, starter gjerne rundt 550.000-600.000.

Hvor mye tjener en nyutdannet jurist?

91 000 kroner. Startlønn for nyutdannede advokater er noe lavere på rundt 650 000 – 700 000 kroner i årslønn. Dette er et gjennomsnitt for alle typer advokater, for det finnes jo veldig mange ulike typer advokater. Man kan uansett forvente en ganske god lønn med en god startlønn.

Hva har lærere i lønn?

Lønn
 • Universitets- og høyskolelektorer/-lærere: 622 320kr / år.
 • Lektorer mv. ( videregående skole): 635 520kr / år.
 • Grunnskolelærere: 592 320kr / år.
 • Førskolelærere: 536 280kr / år.
 • Yrkesfaglærere: 579 720kr / år.
 • Spesiallærere / spesialpedagoger: 572 040kr / år.

Leave a Comment