Hvor mye tjener man på regnskapsfører?

Ifølge Statistisk Sentralbyrå har en regnskapsfører i gjennomsnitt en lønn på ca kr 691 000 i året. Dette er gjennomsnittstallet på tvers av alle norske regnskapsførere. Lønnen for den enkelte regnskapsfører vil avhenge av antall år med erfaring, utdanning og flere andre faktorer vi kommer tilbake til rett nedenfor.

Hva er en regnskapsmedarbeider?

Som regnskapsmedarbeider tar du deg av enklere bokføring, spørsmål vedrørende beskatning, håndtering av fakturaer og andre administrative oppgaver. Dine arbeidsoppgaver kan være svært varierende avhengig av hvor du arbeider.

Er det vanskelig å bli regnskapsfører?

Siden økonomi og administrasjon er en veldig populær bachelor i Norge, så er det faktisk ikke så veldig vanskelig å starte utdanningen for å bli autorisert regnskapsfører. Her skal en tross alt ta en meget generell og åpen grad, for deretter å fordype deg i emnet.

Hvor mye tjener man på regnskapsfører? – Related Questions

Hvor mye tjener en regnskapsfører i måneden?

Hvor mye tjener en regnskapsfører? SSB har undersøkt snittlønnen til regnskapsførere senest i 2020, og kommet frem til at den ligger på rundt 52 000 kr i måneden.

Hvor mye tjener en siviløkonom?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Man kan forvente 500 000 til 600 000 kroner i året som startlønn.

Hva må man kunne for å bli regnskapsfører?

Et overordnet minimumskrav til utdannelse som regnskapsfører er en bachelorgrad i økonomi og administrasjon på 180 studiepoeng. Videre stilles det krav til utdannelsens profilering, ofte kalt «profilering regnskapsfører».

Kan jeg bli regnskapsfører?

Krav til praksis

For å søke om autorisasjon som regnskapsfører må du ha minst to års relevant regnskapspraksis. Praksisen må være opparbeidet de siste fem årene, regnet fra søketidspunktet (dato til dato). Kravet til to års praksis gjelder både varighet (totalt 24 måneder) og antall timer (totalt 3200).

Hva bør en regnskapsfører kunne?

Som regnskapsfører har du bred faglig kompetanse og fullt innsyn i bedriftens økonomi.

Vanlige arbeidsoppgaver for en regnskapsfører:

 • rådgiving.
 • gi kunden et bilde av bedriftens økonomiske situasjon.
 • føre regnskap.
 • rapportere til myndighetene.
 • fakturere.
 • utbetale lønn.
 • betale regninger.
 • budsjettere.

Hvem kan være regnskapsfører?

Alle som påtar seg oppdrag med å føre regnskap for andre enn seg selv eller sin arbeidsgiver må som hovedregel ha autorisasjon fra Finanstilsynet. Dette gjelder både enkeltpersoner og selskaper. Enkeltpersoner som påtar seg slike oppdrag må drive virksomheten gjennom enkeltpersonforetak.

Hvor mye koster regnskapsfører i mnd?

Der er en viss variasjon i prisen mellom ulike regnskapsførere, men vi ser at de fleste betaler mellom kr 700 pr time og kr 1500 pr time. I denne prisguiden kan du lese mer om hva som påvirker prisen for en regnskapsfører, så du kan få en forståelse for hva dit budsjett bør være.

Er regnskapsfører og revisor det samme?

attestering og godkjenning. Kort fortalt så er forskjellen på en regnskapsfører og en revisor at regnskapsføreren registrerer, avstemmer og rapporterer til eiere og offentlige myndigheter. En revisor kvalitetssikret og bekrefter regnskapet eller annen informasjon som selskapet utarbeider.

Hvordan bli regnskapsmedarbeider?

I løpet av studiet vil du blant annet lære om: Grunnleggende regnskapsprinsipper. Praktisk regnskapsføring. Årsoppgjør.

For å bli tatt opp som student på denne utdanningen må du oppfylle ett av følgende opptakskrav:

 1. Generell studiekompetanse.
 2. Treårig yrkesfaglig opplæring.
 3. Fagbrev/svennebrev.

Hva tjener en regnskapsmedarbeider 2022?

Dette tjener en regnskapsmedarbeider i lønn:

Ifølge Statistisk Sentralbyrå har en regnskapsmedarbeider en lønn på ca kr 690 000 i gjennomsnitt. Denne årslønnen er snittet på tvers av alle regnskapsmedarbeidere.

Hvor mye tjener en økonomisjef?

– Det avhenger av utdanning og ansvar i jobben. Jobber du i et lite selskap med mindre ansvar og risiko vil lønna ligge på 600.000 kroner og oppover. Lønna stiger med ansvaret i stillingen og kompleksiteten i selskapet. Det er ikke uvanlig med lønn over en million kroner i større selskaper.

Kan man jobbe som regnskapsfører uten autorisasjon?

Dersom du ansetter en person og betaler vedkommende lønn for å føre regnskapet ditt, kreves det ikke at personen har autorisasjon som regnskapsfører. Det er når du kjøper regnskapstjenesten og får faktura for oppdraget at det kreves autorisasjon.

Hvor mye tjener en revisor?

I følge Statistisk Sentralbyrå tjener en revisor i gjennomsnitt 690 000 kroner i året. Dette er gjennomsnittstallet på tvers av alle norske revisorer, og lønnen vil avhenge av erfaring, utdanning og bedrift.

Hvor mye koster det for regnskapsfører?

Timesats – ligger på et sted mellom 600 og 1 400 kroner. Føring av lønn koster mellom 100 og 300 kroner per ansatt. MVA-oppgave koster mellom 500 og 1 000 kroner. Regnskapsføring av rundt 200 bilag koster fra 10 000 til 25 000 kroner.

Er det lov å føre regnskap selv?

Du kan føre regnskapet selv, men har du ikke kjennskap til regelverket bør du vurdere å få deg en regnskapsfører. Eventuelt kan du få en regnskapsfører til å hjelpe deg i startfasen. I Norge er regnskapsregelverket delt i to. En virksomhet er enten kun bokføringspliktig, eller bokførings- og regnskapspliktig.

Kan man bokføre i Excel?

Hvis du skal føre regnskapet selv har du to valg: du kan enten bruke en regnskapsmal, for eksempel et regneark i Excel, eller et fullverdig regnskapsprogram. Det er lov å bruke regnskapsmal så lenge du fører færre enn 600 bilag i året.

Leave a Comment