Hvor mye tjener man på båt?

Noen uker tjener fiskere flere hundre tusen kroner på kort tid, og andre ganger går det flere måneder mellom hver lønning. Gjennomsnittlig årslønn for fiskere i Norge er 461 000 kroner per år. Om man jobber på en større båt bør man forvente over 500 000 kroner i årslønn.

Hvor mye tjener en styrmann på fiskebåt?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Lønnen starter på 650 000 kroner i året. Videre kommer det an på hvilken båt du er på, samt ansiennitet og erfaring.

Hvor mye tjener en skipper?

Det er styrmannen som er ansvarlig for sikkerhet ombord og du har ansvar brann- og redningsutstyr. Det er som regel flere styrmenn og du samarbeider med disse og kapteinen om navigering av båten. En styrmann tjener 816 000,-i året. Tallene er hentet fra Utdanning.no / Statistisk sentralbyrå.

Hvor mye tjener man på båt? – Related Questions

Hvor mye tjener en kokk på båt?

Alle disse båtene har behov for flere kokker. En kokk tjener i snitt 423 840,- i året.

Hvilke yrker tjener mest?

På topp. De aller best lønnede i Norge er handels- og skipsmeglere. I gjennomsnitt har de en månedslønn på 115.060 kroner før skatt. Like etter følger ledere av olje- og gassutvikling med en månedslønn på 110.850 kroner, mens finansmeglere ligger på tredjeplass.

Hva må man gå for å bli skipper?

Du kan først ta fagbrev i matrosfag på videregående skole med to år i lære i bedrift. Deretter kan du ta en toårig dekksoffiserutdanning ved en fagskole. Etterpå du ha seilingstid, eller fartstid som det kalles, som kadett og få systematisk opplæring, i tillegg til å ta nødvendige sertifikater for å bli styrmann.

Hvor mye tjener en pilot kaptein?

Siden ingen blir kaptein med en gang, er det et godt utgangspunkt. Helt i begynnelsen tjener de mellom 260 000 kr og 520 000 kr i Europa.

Hvor mye tjener fly piloter?

Hva tjener piloter? Gjennomsnittslønnen for piloter ligger på 93 580 kr i måneden. Det tilsvarer en årslønn på 1 122 960 kr.

Hva er forskjellen på skipper og kaptein?

Skipper er en vanlig betegnelse for fører av mindre handelsfartøy, fiskefartøy og lignende og brukes ofte i dagligtale istedenfor den offisielle betegnelsen skipsfører. Skipper brukes også uformelt om skipsførere på større og andre typer skip, men disse tiltales som regel kaptein.

Kan en kaptein vie folk?

Vigslere er: e. skipsfører på norskregistrerte skip dersom skipet etter søknad har fått vigselsrett av departementet. Tillatelsen gjelder for fire år av gangen. For å få tildelt vigselsrett må det foreligge/ skipet ha et behov for vigselsrett og skipsførere som må være egnet for oppgaven.

Hvor mye tjener en los?

Som los kan lønne seg å være litt skoleflink, for å kunne lære seg alt man skal utenat. Man kan forvente én million i lønn og oppover.

Hvor mye tjener en overstyrmann?

Hva kan man forvente i lønn som overstyrmann? – Lønnen varierer etter hvor du jobber. Men da jeg var nyutdannet og reise offshore tjente en andrestyrmann gjerne 50 000 i måneden, og en overstyrmann 60 000.

Hvor mye tjener en fisker på båt?

– Man kan forvente 500 000 kroner i årslønn, eventuelt med bonuser. Årslønnen avhenger av hvor mange dager du jobber. og bonusen avhenger hvor mye båten har fisket det året.

Hvor mye tjener en maskinist på båt?

All aktivitet på havet trenger båter og alle båter trenger minst en maskinist. Vi bor i et land med fin og flott natur og mange fjorder vi må reise over og som turistene vil se og besøke, til det trengs det ferger og passasjer- og turistskip. En maskinist tjener i snitt 826 560,- i året.

Hvor mye tjener en motormann?

En motormann tjener i snitt 567 480,- i året.

Hva er lønn i Nordsjøen?

Hvor mye tjener jeg på å jobbe på plattform i Nordsjøen? Hvor mye du tjener i jobb offshore avhenger av hvilken stilling og hvilket selskap du er ansatt i, men en begynnerlønn på 32 000 – 34 000 kroner i måneden, pluss tillegg, regnes som vanlig.

Hvor mye tjener en elektriker på båt?

– Alt etter hvilken ende av tariffen du ligger på, tjener du mellom 50–70 000 kroner i måneden. Du tjener ganske bra, og får betalt for erfaring.

Hvor mye tjener en dykker?

Lønnsnivået for yrkesdykkere varierer mye avhengig av typen jobb. En erfaren yrkesdykker kan tjene over 700 000 i året, mens en nybegynner kan regne med en gjennomsnittlig årslønn på cirka 400 000.

Hvor mye tjener man som flymekaniker?

Som ferdig utdannet flymekaniker tjener man 686.280 kroner i året, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå . Dernest kan man videreutdanne seg til flytekniker. De tjener 783.861 kroner i snitt, inkludert tillegg, ifølge NHO.

Leave a Comment