Hvor mye tjener man på å være lege?

Fastleger yngre enn 30 år hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt litt under 1 250 000 kroner, fastleger 67 år og eldre lå godt over 2 000 000 kroner. Fastleger med færre enn 750 pasienter på lista hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 1 400 000 kroner, de med 1 500 eller flere pasienter lå ca. 870 000 kroner over.

Hvor mye tjener en nyutdannet lege?

Av andre yrker som kan gi deg god inntekt fra du er ferdig utdannet er lege, her kan du tjene om lag 455.000 kroner årlig.

Hva slags leger tjener mest?

Det er fastlegene som tjener best i Norge. Fastleger har en lønn på mellom 800.000 og 2.6 millioner i følge forskning.no.

Per i dag jobber følgende leger i legevakt:

 • Fastleger.
 • Fast ansatte legevaktleger.
 • Leger i spesialisering, del 1.
 • Vikarleger.

Hvor mye tjener man på å være lege? – Related Questions

Hva er en god lønn i Norge?

I tillegg har over 60 prosent av lønnstakere lavere lønn enn gjennomsnittet. Det er fordi noen få lønnstakere med veldig høy lønn drar gjennomsnittet opp.

Tabell 1. Månedslønn. Median og gjennomsnitt for radiografer og finansmeglere. 2021. Kroner.

Median Gjennomsnitt
3211 Radiografer mv. 47 890 47 850

1 more row

Hvor mye tjener en kirurg?

Den gjennomsnittlige årslønnen blir dermed omlag 750 000. Dette er gjennomsnittet for alle legeyrker, inkludert kirurger. Lønnsnivået vil variere mye etter spesialiseringer og hvor man jobber.

Hvor mye tjener en sykepleier?

Sykepleiere hadde i 2020 høyest gjennomsnittlig årslønn (grunnlønn + tillegg) av alle grupper i kommunesektoren med 3-årig høyskoleutdanning, 570.200 kroner. I 2019 fikk stillingsgruppen med 3-årig høyskoleutdanning, hvor sykepleierne er den klart største gruppen, et spesielt lønnsløft.

Hvilke yrker tjener mest?

Yrkene med høyest lønn
 • Handels- og skipsmeglere, 115.060.
 • Ledere av olje- og gassutvikling, 110.850.
 • Finansmeglere, 104.520.
 • Ledere av forsikring og finansvirksomhet, 103.280.
 • Toppledere i offentlig administrasjon, 103.180.
 • Flygeledere, 99.050.
 • Finans- og økonomisjefer, 97.690.
 • Flygere, 94.240.

Hva tjener en overlege på sykehus?

En overlege som jobber fast i hel stilling hadde i 2021 en årslønn på 875.000 kroner – et system for avlønning som er fastsatt gjennom sentrale forhandlinger.

Hvor lenge for å bli kirurg?

Spesialistordningen er felles for alle retninger det første 1,5 året, så vil det være omtrent 5 år hvor du spesialiserer deg som kirurg, mens du jobber som lege. Så et godt svar vil være at det tar minimum 12,5 år før du blir kirurg.

Hva må jeg gå for å bli kirurg?

Du bør ta studiespesialisering med realfag for å bli lege og kirurg. Du må være klar over at det er et veldig høyt snitt for å komme inn å studier medisin i Norge. Man kan studere på Universitetet i Tromsø, Oslo, Trondheim og Bergen.

Hvor mye tjener en nevrokirurg i Norge?

Der kan du søke opp “kirurg” og “nevrokirurg” osv. Der skilles det ikke så spesifikt, men det står at legespesialister generelt tjener gjennomsnittlig 1.018 680kr i året. Lønn avhenger selvsagt av ansiennitet, ansvar osv.

Hvordan bli kirurg i Norge?

Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune. De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen.

Hvor mye tjener en plastisk kirurg i året?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – En overlege med en 40 timers arbeidsuke kan forvente å få en brutto årslønn på 750.000-800.000 kroner på et offentlig sykehus og omtrent 1 million på et privat sykehus.

Hvor mye tjener en ortoped?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Man kan tjene fra én million og oppover.

Hvor lang tid tar legestudiet?

For å bli lege, må du gjennomføre det 6-årige profesjonsstudiet i medisin. Etter seks år får du autorisasjon som lege, og etter medisinstudiet kan du spesialisere deg innen mer spesifikke deler av medisinen.

Er det vanskelig å bli lege?

Nå er medisin per dags dato et av de vanskeligste studiene å komme inn på i Norge. Snittet for å komme inn vil variere, og det er ikke lett å spå hva det vil ligge på når du er ferdig på videregående. Men per i dag må man ha i overkant 6-ere.

Er det mye matte på medisinstudiet?

Medisin er ikke dominert av matte, men mest biologi og kjemi. Det er et kurs i statistikk som man må klare, men ellers er det ikke mye ren matte. Matte dukker opp nå og da i studiet, men du skal nok klare det helt fint.

Hvor mange dropper ut av medisin?

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at hele 64 % av medisinstudentene bruker sju til ni år på å fullføre utdanningen. 18 % tar medisinstudiet på 10-12 år, mens 5 % bruker så mye som 13 år eller mer. Bare 1 % fullfører før tiden.

Hva er snittet på Legestudie?

Poenggrensen (snittet) for å komme inn på medisinstudiet varierer noe fra skole til skole. I fjor lå det på et sted mellom 58,5 og 60,8. Det er karakterene dine fra videregående som teller når du skal søke på høyere utdanning. Du kan også skaffe deg tilleggpoeng.

Leave a Comment