Hvor mye tjener man off shore?

Hvor mye du tjener i jobb offshore avhenger av hvilken stilling og hvilket selskap du er ansatt i, men en begynnerlønn på 32 000 – 34 000 kroner i måneden, pluss tillegg, regnes som vanlig. Disse tallene er hentet fra Industri Energi sin tariffavtale. Dette er begynnerlønn, som vil øke i takt med ansiennitet.

Hvilke lærlinger tjener mest?

Statistisk sentralbyrå (SSB) har for første gang publisert statistikk over lønnsnivået til lærlinger i forskjellige fag. Helt på toppen finner man lærlinger i yrkessjåførfaget. De tjener hele 10 000 kroner mer per måned enn gjennomsnittet.

Hva tjener en rigger offshore?

Offshoreprosjekter krever offshore kurs og helseattest. Lønn: Grunnlønn NOK 148 – 163 brutto pr. time pluss gode tillegg som følger de ulike prosjektene.

Hvor mye tjener man off shore? – Related Questions

Hva tjener en vasker i Nordsjøen?

Vaskehjelper i Nordsjøen tjener i snitt mer enn stortingspolitikerne, og jobber mindre enn normalt. De 311 rengjøringshjelpene som jobber i Nordsjøen for Statoil tjente i fjor 751 000 kroner i snitt, inkludert tillegg og overtid, skriver NA24.

Hvilke yrker tjener mest?

På topp. De aller best lønnede i Norge er handels- og skipsmeglere. I gjennomsnitt har de en månedslønn på 115.060 kroner før skatt. Like etter følger ledere av olje- og gassutvikling med en månedslønn på 110.850 kroner, mens finansmeglere ligger på tredjeplass.

Hvor mye tjener en oljeplattform leder?

Ledere i rederiene og offshoreleverandører tjener i snitt 862 000 kroner i året før skatt.

Hvor mye tjener en dykker i Nordsjøen?

Lønnsnivå – Yrkesdykker

NOPEF har forhandlet frem en tarifflønn for Nordsjødykkere som lønnsmessig skiller dykkeren i to kategorier. Trainee-dykkere kan regne med en årslønn på om lag 300.000 kroner. En profesjonell yrkesdykker vil kunne ha opptil 800.000 i årslønn.

Hva gjør en rigger?

Som rigger arbeider man hovedsakelig på byggeplasser, på skip og innenfor olje- og offshoresektoren. Man reiser utstyr for løfting og buksering, eller installerer og vedlikeholder kjettinger, tau og vaiere.

Hva tjener en stillasbygger i Nordsjøen?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Fra 430 000 og oppover. Det er tillegg for reise, overtid og risikotillegg blant annet hvis du jobber i Nordsjøen.

Hvor mange timer jobber man i Nordsjøen?

Et arbeidsår i Nordsjøen er 1747,2 timer (inkl. ferie). Trekker man fra den betalte spisepausen blir effektiv arbeidstid 1487,2 timer. De færre arbeidede timer blir fullt ut kompensert av arbeidsgiveren slik at lønna er den samme som om vedkommende hadde jobbet på land og reist til og fra hjemmet daglig.

Hvor lenge kan en jobbe i Nordsjøen?

Det er ingen aldersgrense for hvor lenge en person kan jobbe på sokkelen, ifølge Petroleumstilsynet. Så lenge helsesertifikatene er i orden, er det bare å jobbe.

Hva gjør en driller i Nordsjøen?

En borer har oppgaven med å betjene boreutstyret slik det er beskrevet i boreprogrammet, og etter de retningslinjer og prosedyrer som selskapet har satt. Du skal følge med på aktiviteter og tolke de ulike signalene som brønnen avgir i forhold til gass og væsketrykk.

Hvor mye tjener en elektriker i Nordsjøen?

– Alt etter hvilken ende av tariffen du ligger på, tjener du mellom 50–70 000 kroner i måneden. Du tjener ganske bra, og får betalt for erfaring.

Hvor mange plattformer har Norge?

Det er 86 bunnfaste plattformernorsk sokkel, av disse er 71 bygget i stål og 15 med betongfundament.

Hvor mye tjener en oljearbeider?

Teknas lønnsstatistikk viser at lønnen i 2011 i gjennomsnitt var på 724 056 kroner i privat sektor, 561 498 kroner i kommune og 536 294 kroner i staten. I 2021 er derimot lønnen i privat sektor 911 938 kroner, 727 755 kroner i kommune og 712 166 kroner i staten.

Hvor mye tjener man som pilot?

Gjennomsnittslønnen for piloter er høy. I følge utdanning.no er den på 932.000 i året. Men det er mange faktorer som spiller inn på lønn for piloter, både hvor de er ansatt, hvor mye de flyr og hvor mye ansiennitet (erfaring) de har. Du må nok regne med å tjene mindre som nyutdannet, og at det stiger etterhvert.

Hvor mye tjener en FU operatør?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Startlønnen for en fersk pilot er 540 000 kroner i året. Tillegg kommer utenom, som for eksempel nattillegg.

Hvordan bli boresjef?

For å jobbe som boresjef må du ha jobbet deg opp fra boredekket, fra boredekksarbeider. Det betyr at du i bunnen trenger denne utdannelsen og disse kursene: Brønnteknikk VG2 med relevant fagbrev eller 5 års relevant arbeidserfaring innen TIP- eller elektrofag.

Hvordan få jobb i Nordsjøen?

Minimum for alle som skal jobbe offshore er at de må ha godkjent helseattest, samt GSK sikkerhetskurs eller IMO60. De fleste stillinger krever at du har gode kunnskaper i både engelsk og norsk/skandinavisk, og søkere med fagbrev og relevant erfaring vil som oftest bli foretrukket.

Leave a Comment