Hvor mye tjener journalister i NRK?

Hvor mye tjener en som jobber i NRK?

Gjennomsnittslønnen medregnet samtlige ansatte i NRK ligger på 629.527. NRK har selv utarbeidet oversikten som viser viser grunnlønn for ansatte med 100 prosent-stillinger. Turnustillegg og faste variabler er også tatt med i oversikten.

Hvor mye tjener NRK sjefen?

Den nye kringkastingssjefen Vibeke Fürst Haugens lønn ved tiltredelse i NRK er 3 385 900 kroner i året. Det viser deler av arbeidskontrakten til Fürst Haugen som Medier24 har fått innsyn i. Hun dobler nesten lønnen hun hadde som direktør for Marienlyst-divisjonen, hvor hun tjente 1 773 000 kroner i året.

Hvor mye tjener man på å være journalist?

Tallene viser at den gjennomsnittlige journalistlønnen økte fra 53.770 kroner i måneden til 55.350 kroner. Det er en økning på 2,94 prosent. Tallet gjelder både heltids- og deltids-ansatte. Kvinnelige journalisters lønn er fremdeles noe lavere enn menns, på henholdsvis 53.450 kroner og 56.940 kroner.

Hvor mye tjener journalister i NRK? – Related Questions

Hva er vanlig lønn i Norge?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Hva tjener man bra på?

På topp. De aller best lønnede i Norge er handels- og skipsmeglere. I gjennomsnitt har de en månedslønn på 115.060 kroner før skatt. Like etter følger ledere av olje- og gassutvikling med en månedslønn på 110.850 kroner, mens finansmeglere ligger på tredjeplass.

Hvor mye tjener journalister i året?

– Gjennomsnittslønnen til en norsk journalist 625.000 kroner i året. Det varierer veldig etter hvor du jobber. De private mediehusene, som VG, Dagens Næringsliv og Aftenposten, er kjent for å gi bedre lønn enn for eksempel i NRK eller mindre lokalaviser.

Hvor mye må man ha i snitt for å bli journalist?

Opptakskrav og poeng
  • generell studiekompetanse (samordnaopptak.no) eller oppfylle kravene til realkompetanse.
  • minst 4 i snittkarakter i norsk (hovedmål, sidemål og muntlig), 393 årstimer.

Hva må til for å bli journalist?

For å kunne bli journalist må du lese en journalistikk-utdannelse på en høyskole eller universitet mellom 1-3 år avhengig av hvilken retning og eksamensgrad du vil ha. Ofte inngår en praktikantperiode under utdannelsen, en tid som er av stor betydning innenfor kommende arbeidsliv.

Hvor mange år må man studere for å bli journalist?

Varighet. Årsstudium tar 1 år, bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar normalt 5 år.

Kan man ta en bachelor på 1 år?

– Det er fullt mulig å ta en bachelorgrad på to år dersom man ønsker det.

Kan man bli journalist uten utdanning?

Fordi journalist ikke er en beskyttet tittel, og fordi arbeidserfaring er viktig i denne bransjen, kan du fint jobbe uten å ha en formell utdanning.

Kan man studere et halvt år?

Ved de fleste universitet og en del høgskoler så er det mulig å søke opptak som enkeltemnestudent. Det betyr at du kan melde deg opp i enkeltemner (gjerne med kun halvårig varighet) i fag/emner der det er ledig kapasitet etter at studenter som går hele program har valgt sine fag.

Hvor er det dyrest å studere?

Alt om utdanning og studier i Norge!

Ved Samisk høgskole i Kautokeino koster hver heltidsstudent 907.156 kroner. Det er mer enn tre ganger så mye som landets nest dyreste høyskolestudenter i Narvik, og hele 8,6 ganger mer enn landets billigste studenter, som er ved Høgskolen i Lillehammer.

Hvilke studier krever 1T?

Matematikk 1T består av følgende temaer: Tall og algebra. Geometri.

Følgende studier krever minimum at du har S-matte, og dermed i praksis også at du velger T-matte nå:

  • Mange studier innenfor økonomi, administrasjon og og ledelse.
  • Realfag.
  • Informatikk.
  • Medisin.
  • Ernæring, odontologi, farmasi.
  • Veterinær.

Hva skjer med Lånekassen hvis man dropper ut?

Når du slutter før du er ferdig

Hvis du ikke lenger er student, har du heller ikke krav på lån og stipend. Du må derfor gi oss beskjed om at du har sluttet, slik at vi kan stoppe utbetalingen så fort som mulig.

Hvor mye studielån har man etter 3 år?

Hvis du har basislån, som er navnet på lånet de fleste studenter har, og får 40 prosent av lånet gjort om til stipend, kan du regne med en total gjeld på cirka 240 000 kroner etter tre år med studielån.

Hvor mye er maks studielån?

Basislån og skolepenger

I studieåret 2022–2023 er basislånet 128 887 kroner. Beløpet gjelder de som får utbetaling 11 måneder i året. Du kan også søke om ekstra lån til skolepenger, hvis du for eksempel går på BI eller et annet lærested i Norge. Maksimalt lån til skolepenger for et studieår er 69 500 kroner .

Hvor mye er det vanlig å ha i studielån?

Gjennomsnittsgjelden ved avsluttet høyere utdanning øker, viser tall fra Lånekassen. I 2021 var gjennomsnittsgjelden etter endt utdanning på 378 000 kroner. I 2011 var den på 246 000 kroner. Det er flere grunner til at studiegjelden øker.

Er det lurt å kjøpe bolig som student?

Å kjøpe egen bolig er en stor milepæl, og ikke minst en stor økonomisk beslutning. For mange unge kan det oppleves som vanskelig å komme inn på boligmarkedet, men heldigvis finnes det muligheter. Med boliglån for studenter hjelper vi deg med å få et boliglån som er tilpasset din situasjon og lommebok.

Leave a Comment