Hvor mye tjener journalister i året?

Hva kan man forvente av lønn? – Gjennomsnittslønnen til en norsk journalist 625.000 kroner i året. Det varierer veldig etter hvor du jobber. De private mediehusene, som VG, Dagens Næringsliv og Aftenposten, er kjent for å gi bedre lønn enn for eksempel i NRK eller mindre lokalaviser.

Hva tjener en journalist i VG?

For VG-journalistene har lønnsveksten vært svakere enn i resten av bransjen, med en vekst på 1,5 prosent. Snittlønnen i VG ligger på 796 212 kroner.

Hva tjener en journalist i TV2?

Skattelistene, som ble offentliggjort onsdag morgen, viser at nyhetsankrene i NRK og TV2 stort sett tjener ganske likt: De fleste nyhetsoppleserne sitter igjen med en inntekt på et sted mellom 540.000 og 800.000 kroner, viser 2020-tallene.

Hvor mye tjener journalister i året? – Related Questions

Hvor mye tjener Arill Riise?

Veteranene Arill Riise (62) og Øyvind Brigg (67) tjente henholdsvis 1,4 og 1,7 millioner kroner i 2019. Men det er Sturla Dyregrov (46) som sitter på inntektstronen, med en inntekt på hele 3,7 millioner kroner i 2019. Han har også en solid formue på hele 41 millioner kroner.

Hva tjener en nyutdannet journalist?

Tallene viser at den gjennomsnittlige journalistlønnen økte fra 53.770 kroner i måneden til 55.350 kroner. Det er en økning på 2,94 prosent. Tallet gjelder både heltids- og deltids-ansatte. Kvinnelige journalisters lønn er fremdeles noe lavere enn menns, på henholdsvis 53.450 kroner og 56.940 kroner.

Hvor mye må man ha i snitt for å bli journalist?

Opptakskrav
  • Generell studiekompetanse (samordnaopptak.no) / realkompetanse.
  • Minst snittkarakter 4 i norsk – 393 årstimer (hovedmål, sidemål og muntlig)
  • Informasjon om minoritetskvote og praksiskvote.

Hvor mye tjener en programleder?

Siden 2015 har lønnen for programlederne økt med 9890 kroner, fra 48.230 kroner til 58.120 kroner. For menn er økningen 10.850 kroner, og for kvinner er den 9260.

Hvor mye tjener en advokat i året?

Snittlønnen for alle advokater er 1,09 millioner kroner, ifølge Advokatforeningens ferske lønnsstatistikk. Kvinner tjener i snitt 80.000 kroner mindre enn menn.

Hvem kan kalle seg en journalist?

Journalist er ikke en beskyttet tittel , og hvem som helst kan kalle seg journalist. Journalistrollen utøves innenfor etiske og juridiske regler, som blant annet er nedfelt i Vær varsom-plakaten. Språket og fremstillingen av en sak skal utformes innenfor disse rammene.

Hva trenger man for å bli journalist?

For å kunne bli journalist må du lese en journalistikk-utdannelse på en høyskole eller universitet mellom 1-3 år avhengig av hvilken retning og eksamensgrad du vil ha. Ofte inngår en praktikantperiode under utdannelsen, en tid som er av stor betydning innenfor kommende arbeidsliv.

Hvor mange journalister er det i Norge?

Ved utgangen av 2016 var antallet 8379 medlemmer.

Hva skal til for å studere journalistikk?

Utdanningen gir innsikt i medienes og journalistens rolle i samfunnet, og fokuserer på arbeidsmetoder, presseetikk og kildekritikk. Sentralt i utdanningen står forholdet mellom kilder, journalister og publikum. Journalistikkutdanningene er ofte en blanding av teori og praksis.

Hvem jobber i en avis?

Aviser har journalister som lager nyhetssakene og skriver innholdet. De har gjerne fotografer som tar bilder til nyhetene, og redaktører og andre som bestemmer hva som skal være med når i avisa, og hva som skal prioriteres. Det er også nå videojournalister som jobber i avisene.

Hvordan bli redaktør?

I prinsippet kan du bli redaktør uansett hvilken bakgrunn du har, men mange redaktører i Norge har erfaring som underordnede redaksjonsledere og som journalister. Redaktører jobber i ulike mediehus, som for eksempel papiraviser, nettaviser, nettsteder, TV, radio, magasiner, ukepresse og tidsskrifter.

Hva gjør en reporter?

Som journalist samler du inn opplysninger, som du analyserer og vurderer, før du formidler disse gjennom medier som aviser, radio, fjernsyn, internett, magasiner eller tidsskrifter. Ofte er du ansatt i en redaksjon og jobber med et bestemt område, for eksempel nyheter, sport, kultur, underholdning eller utenriks.

Hva tjener en som jobber i radio?

NRK-journalistene, som både omfatter TV og Radio, har en samlet lønn på 666 472 kroner i snitt. Tallene skal dekke gjeldende lønninger 31.12.2020. Det er viktig å huske at lønn varierer fra person til person. Det er bedre betalt i avisene og aller best er det å være journalist i Dagens Næringsliv.

Hvordan er det å jobbe i radio?

Hvis du vil jobbe med radio, og da særlig underholdning i radio, er det ikke en spesiell utdanning du må ha gått for å kunne gjøre dette. Det vil si, det vil kunne hjelpe deg med en utdanning i journalistikk (det fins utdanninger i journalistikk spesielt rettet mot radio, som f.

Hva gjør en vaktsjef?

Vaktsjef er betegnelsen på en journalist i presse eller kringkasting som har delegert redaktøransvar. Vaktsjefen fungerer som arbeidsleder for andre journalister og bestemmer hvilke saker som skal lages eller sendes/trykkes.

Hva gjør en redaksjonssjef?

lede det redaksjonelle arbeidet. utvikle strategier og mål for mediet. ansvar for personalet i redaksjonen. rapportere til styret i mediet.

Leave a Comment