Hvor mye tjener en vakt?

april 2021 er grunnlønnen for nyansatte vektere kr 192,72 pr. time. Vektere med fagbrev får et minimumstillegg på kr 9,50.

Hva tjener en vekter i måneden?

Det vil absolutt være mulig å leve økonomisk av å være vekter. Det vil selvfølgelig komme an på hvor mange timer/dager i uken du jobber. Men hvis du ser på denne oversikten vil snittlønnen for en fulltidsjobb 5 dager i uken være ca 400.000 i året, eller ca 34.000 i måneden før skatt.

Hvor gammel for å være vekter?

For å ta utdanning hos oss må du:

Tilfredsstillende vandel (jf. Lov om Vaktvirksomhet §8) Være fylt 18 år (jf. Lov om Vaktvirksomhet)

Hvor mye tjener en vakt? – Related Questions

Har vektere lov til å ta på deg?

Den som utfører vakttjeneste, har ingen adgang til bruk av fysisk makt utover den enhver har adgang til, jf. straffeloven § 18 og straffeprosessloven § 176 første ledd, jf. § 170 a. Vakttjeneste skal utføres ubevæpnet.

Har vektere lov til å holde deg igjen?

En vekter ikke har samme mulighet til å holde igjen en person som politiet. Imidlertid følger det av straffeprosessloven § 176 at alle (ikke bare politiet) har anledning til å holde en person tilbake mens man venter på politiet kommer dersom man ser at en kriminell handling blir begått.

Kan vektere legge deg i bakken?

De eneste i Norge som har lovfestet rett til å utøve fysisk makt er i utgangspunktet politiet. – Det finnes ingen særregler for vektere slik det gjør for politi.

Hvordan kan man bli vekter?

Hva kreves for å jobbe som vekter? For å jobbe som vekter må du ha tatt vekterkurs, være fylt 18 år, ha tilfredsstillende vandel og beherske norsk skriftlig og muntlig. Noen vaktselskaper vil kreve at du har plettfri vandel. Du kan begynne å jobbe som vekter kun etter at hele vekterkurset er bestått.

Hvorfor heter det vekter?

Vekterne var i de gamle byene offentlig ansatte som skulle våke over at det hersket ro og orden på gatene, og som skulle varsle brann. De holdt vakt om natten i et kirketårn (tårnvektere), gikk bestemte runder i gatene og ropte ut timeslag og vindretning, gjerne mens de sang såkalte vektervers.

Hvordan bli Securitas vakt?

For deg med ønske om å bli vekter eller ordensvakt, starter veien ved å ta Nasjonal Grunnutdanning for Vektere. Kurset er totalt på 163 timer, og tiden er fordelt mellom E-læring, digital klasseromsundervisning og praksis.

Kan politi jobbe som vekter?

Politidirektoratet har stilt krav om at søkere må beherske norsk, dansk eller svensk muntlig og skriftlig på en tilfredsstillende måte. For å jobbe som vekter i Norge må du ha tilfredsstillende vandel. Du må derfor vise frem vandelsattest fra det tidligere hjemlandet ditt når du blir ansatt.

Hvor mye tjener Mobilvekter?

En årslønn for en vekter kan typisk ligge på rundt 425 000 kroner i året når alt av tillegg og ekstra lønn er tatt med. Dette gjelder for en typisk 100 % stilling, men det er store variasjoner basert på ansiennitet og tillegg.

Kan man jobbe som vekter uten utdanning?

Det finnes en lovpålagt minimumsutdanning som kreves gjennom Lov om vaktvirksomhet for å kunne jobbe som vekter. Du kan ta kontakt med Politiet , som gir tillatelse til vekterselskapene, og/eller ta direkte kontakt med et vekterselskap for å høre om du har den erfaringen som kreves, eller hvorvidt du må ta noen kurs.

Kan en vekter bruke håndjern?

Etter forskrift om vaktvirksomhet § 9 fjerde ledd kan håndjern bare medbringes for vekterens sikkerhet når tjenesten tilsier det, jf. straffeloven § 48, eller for å sikre gjennomføringen av en lovlig pågripelse etter straffeprosessloven § 176.

Kan NAV dekke vekterkurs?

Hvis du kan få skriftlig bekreftelse fra arbeidsgiver på at du får jobb dersom du tar kurset, så vil det øke sjansen for å få det dekket. Det finnes ikke et fasitsvar på spørsmålet ditt, fordi NAV kontoret ditt vurderer det i hvert enkelt tilfelle.

Kan man jobbe som vekter hvis man har rulleblad?

Vekter: En person med konkret tilbud om ansettelse i et vaktselskap og som skal utføre vakttjeneste eller har oppgaver direkte knyttet til vakttjeneste må søke om politiattest.

Hvordan kan jeg sjekke om jeg har plettfri vandel?

Du kan sjekke det selv ved å logge deg inn på www.vegvesen.no og min side . Da vil det være grønn hake hvis vandel er ok og rød hvis den ikke er det. Du kan også kontakte Statens vegvesen på telefon 22 07 30 00 og høre om den er sendt, har blitt for gammel eller er under behandling.

Hva vil det si å ha plettfri vandel?

Plettfri vandel” vil si at det ikke er noe å anmerke om en person med tanke på kriminalitet. For å dokumentere dette er det vanlig å kreve uttømmende politiattest. I en uttømmende politiattest skal det ikke fremgå at en person har fått et forenklet forelegg, se politiregisterloven § 41 første ledd bokstav b .

Hvor jobber en vekter?

Hvor jobber vektere ? Som vekter kan du jobbe i vekter– og vaktselskaper, alarmsentraler eller store bedrifter som har ansatt egne vektere – for eksempel vakttjenesten i regjeringsbygningene og Stortinget.

Hvor mye tjener man på Gardermoen?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Grunnlønnen er 505 000 kroner. Du får også tillegg hvis du jobber kveld, helg, natt eller overtid. Med turnustillegget kan du tjene opptil hundre tusen kroner pluss i overtid.

Leave a Comment