Hvor mye tjener en vakt?

1. april 2021 er grunnlønnen for nyansatte vektere kr 192,72 pr. time. Vektere med fagbrev får et minimumstillegg på kr 9,50.

Hva gjør en dørvakt?

Vakter og dørvakter passer parkeringsplasser, hus og andre eiendommer, samler inn billetter og anviser plasser.

Hvor mye tjener en vekter i måneden?

Det vil absolutt være mulig å leve økonomisk av å være vekter. Det vil selvfølgelig komme an på hvor mange timer/dager i uken du jobber. Men hvis du ser på denne oversikten vil snittlønnen for en fulltidsjobb 5 dager i uken være ca 400.000 i året, eller ca 34.000 i måneden før skatt.

Hvor mye tjener en vakt? – Related Questions

Hva tjener man som politi?

Gjennomsnittlig årslønn for politibetjenter i 100 % stilling ligger på omtrent 610 000 kroner i året, noe som tilsvarer nesten 51 000 kroner i måneden. Når man inkluderer gjennomsnittlig overtidsbetaling med grunnlønna ligger årlig gjennomsnittslønn for politibetjenter på 628 000 kroner.

Hva er vanlig lønn i Norge?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Hva har en vekter i lønn?

Vektere som har jobbet mellom ett og tre år i bransjen får en økt timelønn fra 195,22 til 202,22 kroner. Vektere som har jobbet mellom tre og fem år i bransjen får en økt timelønn fra 197,42 til 204,42 kroner. Vektere som har jobbet mer enn ni år i bransjen før en økt timelønn fra 202,22 til 209,22 kroner.

Hvor gammel for å bli vekter?

For å jobbe som vekter må du ha tatt vekterkurs, være fylt 18 år, ha tilfredsstillende vandel og beherske norsk skriftlig og muntlig. Noen vaktselskaper vil kreve at du har plettfri vandel.

Hvor mange timer jobber vektere?

Vektere som arbeider fast dagtid (37,5 timers uke) har rett til fri på bevegelige helligdager og høytidsdager, uten tap av normal lønn.

Er det vanskelig å få jobb som vekter?

Hvem passer ikke dette yrket for? – Dette er et yrke som krever at du er løsningsorientert, serviceinnstilt, fleksibel og har stå-på-vilje. Har du ikke disse kvalifikasjonene, kan det bli vanskelig å jobbe som vekter. Du møter på mange forskjellige mennesker og da trenger du disse egenskapene.

Kan politi jobbe som vekter?

Politidirektoratet har stilt krav om at søkere må beherske norsk, dansk eller svensk muntlig og skriftlig på en tilfredsstillende måte. For å jobbe som vekter i Norge må du ha tilfredsstillende vandel. Du må derfor vise frem vandelsattest fra det tidligere hjemlandet ditt når du blir ansatt.

Kan vekter ta på deg?

Det er ingen særskilte lovbestemmelser som gir vektere rett til å utøve fysisk makt utover det enhver annen kan, og av vaktvirksomhetsloven § 12 første ledd følger det at «den som utfører vakttjeneste, har ingen adgang til bruk av fysisk makt utover den enhver har adgang til, jf.

Kan man bli vekter uten utdanning?

Vi anbefaler at du leser om yrket vekter her på utdanning.no. For å bli vekter må du enten utdanne deg i sikkerhetsfaget på vgs, eller ta vekterutdanning/kurs i regi av vaktselskapene selv.

Kan en vekter bruke håndjern?

Etter forskrift om vaktvirksomhet § 9 fjerde ledd kan håndjern bare medbringes for vekterens sikkerhet når tjenesten tilsier det, jf. straffeloven § 48, eller for å sikre gjennomføringen av en lovlig pågripelse etter straffeprosessloven § 176.

Hvor mye tjener man på Gardermoen?

– Grunnlønnen er 505 000 kroner. Du får også tillegg hvis du jobber kveld, helg, natt eller overtid. Med turnustillegget kan du tjene opptil hundre tusen kroner pluss i overtid.

Kan man jobbe som vekter hvis man har rulleblad?

Lov om vaktvirksomhet stiller kun krav til tilfredsstillende vandel, men siden de fleste oppgaver i vekteryrket innebærer et tillitsforhold og tilgang til sensitive opplysninger om kunders eiendom, ønsker de aller fleste vaktselskaper ansatte med plettfri vandel.

Kommer å miste lappen på rullebladet?

det er riktig at forenklede forelegg ikke kommer med på den ordinære politiattesten, og heller ikke på den uttømmende attesten. Inndragning av f. eks. førerkort kommer heller ikke med på den ordinære politiattesten.

Kommer hærverk på rullebladet?

Det er bare straffereaksjoner som registreres på rullebladet. Siden du ikke kan straffes for dette hærverket, vil det heller ikke komme på rullebladet ditt.

Når går ting bort fra rullebladet?

I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir alle opplysninger som er mer enn ti år gamle utelatt, hvis du ikke begår nye lovbrudd. Opplysninger om mindre alvorlige straffereaksjoner vil imidlertid sperres fra å fremgå av en ordinær politiattest etter tre år.

Kan man få plettfri vandel?

Så lenge du ikke får straff for å ha gjort noe ulovlig, trenger du ikke å bekymre deg for at du ikke skal ha plettfri vandel, eller for at du ikke skal beskjed om at det kommer noe på rullebladet ditt.

Leave a Comment