Hvor mye tjener en soldat?

I førstegongstenesta får du betalt ut ca. 5940,– kroner kvar månad. Forsvaret held deg med mat, klede og bustad så lengje du er i førstegongsteneste. Du kan dessutan søke om å få dekt faste økonomiske utgifter som husleige og liknande.

Hvordan bli FSK soldat?

Slik foregår opptaket

For å søke spesialjegeropptak, må du ha gjennomført førstegangstjeneste. Seleksjonsprosessen i sin helhet strekker seg over to år og omfatter opptak, ett års utdanning som spesialjegerelev innen ulike spesialstyrkedisipliner, samt et prøveår som spesialjeger ved operativ skvadron.

Hva er forskjellen på MJK og FSK?

Forsvarets spesialkommando (FSK) utdanner spesialjegere. Avdelingen kan på kort tid stille styrker til nasjonal og internasjonal krisehåndtering. I tillegg tilbyr de førstegangstjeneste som fallskjermjeger eller i Jegertroppen. Marinejegerkommandoen (MJK) utdanner marinejegere og spesialbåtoperatører.

Hvor mye tjener en soldat? – Related Questions

Hva er den hardeste førstegangstjenesten?

Bortsett fra fallskjermjegerne, så regnes grensejegerne som den hardeste utdannelsen i førstegangstjenesten.

Hva gjør FSK?

Avdelingen utdanner spesialjegere og fallskjermjegere til egen organisasjon og andre deler av Forsvaret. FSK har videre fagansvar for all fallskjerm- og spesialjegertjeneste, samt kontraterrortjeneste, i Forsvaret. FSK er trent og utrustet for operasjoner på land og installasjoner og fartøyer til havs.

Når er opptak til FSK?

Spesialjegeropptaket som gjennomføres ved FSK/HJK i en 3-ukers periode i juni/juli er meget krevende og stiller store krav til søkerens motivasjon, fysiske kapasitet, mentale styrke, samarbeidsevner og personlighet.

Hva må til for å bli marinejeger?

Krav
  • Være norsk statsborger.
  • Ha karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon.
  • Ikke trenge briller eller linser.
  • Normalt fargesyn (ikke fargesvak eller fargeblind)
  • Ha minimum karakter 9 på psykisk helse fra sesjon.
  • Ha fullført (minimum 10 måneder av) førstegangstjenesten før opptak.
  • Ha plettfri vandel.

Hvordan bli kystjeger?

For å bli kystjeger, må du gjennomføre en omfattende seleksjonsperiode og en krevende grunnutdanning over ett år, før du blir tilbud stilling som kystjeger i operativ tropp i Kystjegerkommandoen.

Kan du ta lappen i militæret?

Kan man ta lappen i Forsvaret? Ja, man kan ta lappen i Forsvaret, men ikke vanlig bil lappen (klasse B). Men om man har klasse B fra før, kan man i noen stillinger få ta lastebil lappen, henger lappen, eller minibuss lappen. Dette tilsier ofte at du blir satt i en tjeneste hvor dette kreves.

Kan man være i militæret med briller?

Forsvaret måler syn ved hjelp av en «LogMAR» synstavle og en enkel test for å avdekke mulig fargeblindhet. Synet ditt er godt nok for førstegangstjeneste hvis korrigert syn (med briller/linser) på beste øye er minst 0,8 og på dårligste øye er minst 0,1.

Hvordan droppe militæret?

Er du militærnekter (pasifist) eller toppidrettsutøver kan du søke også søke om fritak. På Forsvaret.no finner du skjema for både utsettelse og fritak . Der finner du også kriteriene for å få dette godkjent. Går du på VGS, kan du søke om utsettelse dersom du ikke kan møte til førstegangstjeneste.

Er det lov å kysse i militæret?

Men det er ikke lov å ha seksuell omgang på militært område. I selve tjenesten kan man heller ikke kysse. Man skal ikke være til sjenanse for andre man bor med. Det skal helst ikke være et kommandoforhold mellom to som er kjærester.

Hvem må i krig i Norge?

Alle som har verneplikt, militært tilsatte og andre som har inngått kontrakt om tjeneste med Forsvaret, har tjenesteplikt. Verneplikten er den plikten som norske statsborgere og utenlandske statsborgere etter § 6 har til i fred og krig å gjøre tjeneste i Forsvaret hvis Forsvaret finner dem skikket til tjeneste.

Kan man nekte å gå i krig?

I Norge kan den som nekter å gjøre pliktig militærtjeneste, straffes med fengsel fra tre måneder inntil to år, men inntil tre år hvis det skjer i tjenestetiden med fartøy på tokt. I gjentagelsestilfeller er straffen fengsel fra ett til tre år, samt for alltid fradømt rett til å gjøre tjeneste i rikets krigsmakt.

Blir alle jenter kalt inn til sesjon?

I Norge så er det sånn at både gutter og jenter blir kalt inn til sesjon, en slags prøve for å komme inn i militæret, men det er ikke sånn at alle kommer inn likevel. Nå er det enda mange år til du eventuelt får innkalling til militære.

Kan militæret ta bilen din?

Fra neste år kan Forsvaret rekvirere blant annet bilen, båten eller traktoren din via Altinn. Dette er en del av digitaliseringen i Forsvaret, som gjør at de kan skaffe seg sivile ressurser på få dager hvis en situasjon skulle oppstå.

Hvor mye får man i dimmepenger?

Dimmisjonsgodtgjørelsen – eller «dimmepenger» som det ofte kalles – øker fra rundt 36.300 kroner til rundt 38.000 kroner. Det er penger som blir utbetalt ved tjenestens slutt. Soldaten i 2022 vil dermed få utbetalt rundt 110.000 kroner i løpet av 12 måneders førstegangstjeneste, dimmisjonspenger inkludert.

Er det lov å ha tatovering i militæret?

Så lenge tatoveringene dine ikke strider mot Forsvarets verdier, vil dette etter all sannsynlighet gå fint. På studier vil også dette svært sjeldent ha noe å si. Det er sikkert noen som ikke har fått jobb p.g.a. tatovering, men det varierer fra sted til sted.

Hvor mye koster en soldat?

Forsvarets forskningsinstitutt har regnet ut at det koster mellom 300 000 og 600 000 å trene opp en soldat på førstegangstjeneste.

Leave a Comment