Hvor mye tjener en siviløkonom?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Man kan forvente 500 000 til 600 000 kroner i året som startlønn.

Hvor mye tjener en siviløkonom i måneden?

Siviløkonomer og masterutdannede økonomer har gode startlønninger. Grunnlønnen for nyutdannede økonomer i privat sektor var ifølge Econa 464.000 kr i 2018. I tillegg kommer bonus og andre goder. Tilsvarende tall for dem som valgte arbeidsgiver i offentlig sektor var 456.000 kroner.

Hvor lenge må man studere for å bli siviløkonom?

Bachelor + master = siviløkonom

Siviløkonomstudiet er et femårig løp. Etter tre år vil du ha fullført bachelordelen av studiet, og dermed er du klar for å ta fatt på masteren.

Hvor mye tjener en siviløkonom? – Related Questions

Kan man bli siviløkonom uten S matte?

Nei, på de aller fleste studier kreves det kun generell studiekompetanse . Så om du skaffer deg dette, så er du kvalifisert 🙂 Det er noen unntak, blant annet siviløkonomstudiet og bachelorstudiet på Handelshøyskolen.

Er siviløkonom en master?

Siviløkonom er en beskyttet tittel . For å bli siviløkonom må du ta mastergrad innenfor økonomiske og administrative fag. Det er mulighet for fordypningsstudier både på bachelor- og masternivå.

Hvilken linje må man gå for å bli siviløkonom?

Hvis du ønsker å bli økonom kan du ta høyere utdanning innen økonomi og administrative fag. Økonom er en samlebetegnelse på mange ulike yrker.

Hvor mye tjener en sivilingeniør?

Årlig snittlønn for Tekna-medlemmer (master i naturvitenskap eller teknologi): Sivilingeniør i privat sektor: 911 938 kroner. Begynnerlønn: 571 911 kroner. Sivilingeniør i offentlig sektor: 712 166 kroner (stat) og 727 755 kroner (kommune)

Hvor mye tjener en aksjemegler?

– Det er vanlig med en begynnerlønn på rundt 500.000 kr i året, og man kan motta bonus dersom man lykkes.

Hva er siviløkonomstudiet?

Siviløkonomstudiet er vår høyeste utdanning innen økonomi og ledelse. Dette er studiet for deg som ønsker en karriere med mange muligheter innen privat næringsliv og offentlig forvaltning.

Hvem kan kalle seg siviløkonom?

Siviløkonom (tidligere handelskandidat) er i Norge en tittel for personer som har avlagt høyere utdannelse innen bedriftsøkonomi (tidligere kalt handelsfag) av mellom 3 og 5 års varighet (5 år siden 2003), eller eksamen fra godkjent utenlandsk høyskole eller universitet.

Hva er snittet for å komme inn på NHH?

Mens søkere rett fra videregående skole må ha 54,5 for å komme inn på NHH, er karakterkravet i ordinær kvote 58,3.

Er NHH bra?

NHH er blant de ledende handelshøyskolene i Europa, og er trippel akkreditert, noe som bidrar til høy kvalitet og at vi tiltrekker oss fremragende studenter og ansatte innen økonomisk-administrative fag på bachelor, master og phd.

Hva koster master på NHH?

Videreutdanningen gir 60 studiepoeng, tilsvarer fulltidsstudier i ett år, og har en studieavgift på 380 000 kroner.

Hvor er det best å studere økonomi?

Både BI og Norges Handelshøyskole er sikre vinnere for de som satser på en yrkeskarriere innen økonomi. Avhengig av studiet du velger, så vil en utdannelse i økonomi ofte bestå av emner som: Mikroøkonomi.

Hvor mange får A på master?

I 2006 fikk 21,2 av studentene toppkarakter A, mens tilsvarende tall i 2015 var 17,5. Også ved universitetene har andelen med toppkarakterer gått ned, men ikke like mye som for høgskolene. I 2016 fikk 23,5 prosent A på universitetet, mot 25 prosent 10 år tidligere.

Hvilke studier dropper flest ut av?

På vrakings-toppen troner økonomi og administrasjonsfag. Hele 37 prosent, eller nesten fire av ti studenter, hadde avbrutt bachelorstudiene fem år etter start. Det utgjorde over 2500 studenter av de omlag 7000 som påbegynte økonomi-grader i 2005.

Hva er C snitt i tall?

Unntaket er vitnemål der «bestått» er eneste karakterutrykk på samtlige emner. Da gis søker 3 karakterpoeng. Krav til gjennomsnittskarakter C = 2,5.

Hva regnes som B snitt?

​​​For søkere med bokstavkarakterer benyttes følgende​ omregningsskala som grunnlag for utregning av vektet gjennomsnitt: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

Er 4 6 i snitt bra?

4,6 er utrolig bra og om du fortsetter slik, er det nok stor sjanse for at du kommer inn. Om du ønsker en pekepinn kan du kontakte Inntakskontoret i fylket der du bor og spørre hva snittet var i fjor. De plikter ikke å opplyse om dette hvis de ikke ønsker, men det kan være verdt et forsøk.

Leave a Comment