Hvor mye tjener en servitør i timen?

juni 2019 er minstelønn for ansatte på 20 år eller eldre i denne bransjen satt opp til 167,90 kroner/time .

Hva er viktig for en servitør?

Servitøren tar imot bestillinger, serverer mat og gjør sitt beste for at hver enkelt gjest skal trives.
 1. ta imot bestillinger og gi bestillingene videre til kjøkkenet.
 2. servere gjestene.
 3. svare på spørsmål om menyen, om drikkevarer og andre ting gjestene lurer på
 4. rydding og oppdekking av serveringslokalet.

Hvordan være en flink servitør?

En servitør må kunne arbeide planmessig og hygienisk, både selvstendig og i samarbeid med andre. Du må ha god presentasjonsevne, både muntlig og skriftlig, gode språkkunnskaper, og en positiv og innbydende fremtreden. Du må ha god kommunikasjon med kolleger og gjester, og vise forståelse for gjestens ønsker og behov.

Hvor mye tjener en servitør i timen? – Related Questions

Hvordan bli en god servitør?

En dyktig servitør
 1. er blid og vennlig.
 2. liker å arbeide med og for mennesker.
 3. viser omsorg.
 4. viser interesse og er glad i jobben sin.
 5. har som mål å gi gjesten en god opplevelse.
 6. har gode fagkunnskaper.
 7. kan kommunisere godt med kolleger.
 8. kan salgskunsten – vet hva som er lønnsomt, hva som gir fortjeneste.

Hvor mange gjester per servitør?

1 servitør per 6-7 gjester.

Hvordan servere?

Når maten serveres på tallerkenen, gjøres det alltid fra høyre side. Det skyldes at den som sitter ved bordet, trolig er høyrehendt. Men mat fra fat skal serveres til den sittende på venstre side, slik at vedkommende enkelt kan forsyne seg med høyre hånd.

Hva er forskjellen på kelner og servitør?

Tidligere ble en servitør eller oppvarter kalt kelner. Ordet kommer fra det tyske kellner som stammer fra det latinske cellarius, det vil si «kjellermester». I tillegg fantes begrepene spisesalstjenere og opvartere.

Hvor mye tjener man som bartender?

– Med utgangspunkt i tariff , ligger en årslønn på 400–500 000 kroner.

Hvor mye tjener en resepsjonist?

Vanlig årslønn i bransjen ligger på rundt 350.000 kroner.

Hva er vanlig lønn i Norge?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Hvor mye tjener man som butikksjef?

Ifølge Statistisk Sentralbyrå har en butikksjef (butikkavdelingssjef) en lønn på ca kr 464 000 i gjennomsnitt. Denne årslønnen er snittet på tvers av alle butikksjefer i Norge.

Hvor mye tjener en HR sjef?

Snittlønn i ulike HR-stillinger:

Personalsjef: 85 750 kr. Strategi- og planleggingssjef: 71 910 kr. Administrative ledere: 74 100 kr. Personal- og karriererådgivere: 59 390 kr.

Hvor mye tjener en kaptein?

Hva kan man forvente i lønn som kaptein? – Det kommer an på hvor du jobber, men en kaptein tjener gjerne fra rundt 900 000 kroner i året, og oppover.

Hvor mye tjener en tømrer?

– Man kan forvente en grunnlønn på rundt 460.000 kroner. Så har man ulike tilleggsordninger som ansvars-, diett-, borteboer- og reisetillegg. Det finnes også akkordordninger som kan utgjøre en god betaling hvis man er ivrig og står på.

Hvor mye mer tjener en leder?

Dette er lønnsnivået i 350 forskjellige yrker.
Yrke 2020 Endring
1344 Ledere av sosialomsorg 699 000 4,3 %
1345 Ledere av utdanning og undervisning 748 920 3,7 %
1346 Ledere av forsikring og finansvirksomhet 1 197 720 3,5 %
1349 Andre ledere av produksjon og tjenesteyting 879 480 3,5 %

Hva regnes som lav lønn i Norge?

Minstelønn per time (fra 1. juli 2021):
 • For faglærte: 220,00 kr [tidligere: 209,70 kr, 01.06.2019–30.06.2021]
 • For ufaglærte uten bransjeerfaring: 198,30 kr [tidligere: 188,40 kr, 01.06.2019–30.06.2021]
 • For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 206,50 kr [tidligere: 196,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021]

Hva slags leger tjener mest?

Det er fastlegene som tjener best i Norge. Fastleger har en lønn på mellom 800.000 og 2.6 millioner i følge forskning.no.

Per i dag jobber følgende leger i legevakt:

 • Fastleger.
 • Fast ansatte legevaktleger.
 • Leger i spesialisering, del 1.
 • Vikarleger.

Hvem er lavtlønnet i 2021?

time fra 1. april til nærmere definerte grupper med årslønn lavere enn omtrent 450.000 kroner. Dette betyr en økning i årslønnen i 2021 på knapt 1500 kroner for de lavtlønte. De utgjør mindre enn 10 prosent av dem det ble forhandlet for i helgen.

Hvor mange tjener over 750 000 i Norge?

5695 nordmenn hadde i 2019 en bruttoinntekt på 5 millioner eller mer. Av disse var 86 prosent menn. 1 av 10 tjener mellom 700.000 og 1 million, og bare 6 av 100 har en inntekt over én million.

Leave a Comment