Hvor mye tjener en selger?

Selgere (engros) har en gjennomsnittlig månedslønn på 58 110 kroner. Her tjener kvinnene 52 860 kroner, mens menn tjener 60 200 kroner. I kategorien «andre salgsmedarbeidere» er den gjennomsnittlige månedslønnen på 39 280 kroner. For menn er den på 40 110 kroner, mens kvinner tjener 38 310 kroner i måneden i snitt.

Hvor mye tjener en salgsmedarbeider?

Kilde
Månedslønn (kr)
Gjennomsnitt
1219 Andre administrative ledere 74 100 75 820
1221 Salgs- og markedssjefer 82 110 :
1222 PR- og informasjonssjefer 73 990 82 690

Hvor mye tjener en salgsleder?

Snittet på årslønnen i en salgssjef stilling i Norge ligger på NOK 877 200. Snittet på menns lønn i en salgssjef stilling er NOK 906 840, mens snittet på kvinner er NOK 790 320. Kvinnelige salgssjefer og salgs- og markedssjefer tjener altså i snitt 15% mindre enn en mann.

Hvor mye tjener en selger? – Related Questions

Hva er vanlig lønn i Norge?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Hvor mye tjener en CEO?

Topplederne i de største selskapene i Norge har en snittlønn på 5,8 millioner kroner. Det er elleve ganger så mye som den norske gjennomsnittslønna på 519.600 kroner. Topplederne tjener i gjennomsnitt 2982 kroner i timen. Dagslønna er på over 22.368 kroner.

Hva gjør en salgsleder?

lede, veilede og følge opp selgere. sette salgsmål, budsjetter og utvikle salgsvirksomheten. utvikle salgspresentasjoner og kampanjer. resultat- og personalansvar for selgerne.

Hvor mye tjener en daglig leder?

Hvor mye mer tjener daglig leder?
Månedslønn (kr)
Gjennomsnitt
1439 Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter 52 660 53 040
2111 Fysikere og astronomer 65 750 71 010
2112 Meteorologer 55 550 :

Hvor mye tjener man som salgskonsulent?

Fastlønna starter på 20 000 kroner i måneden og kan øke med ansiennitet , men om man når toppen av stigen, kan man ha månedslønner på 80 til 100 000 kroner. Man kan påvirke lønnen mye selv her, og om man står på kan man tjene veldig godt.

Hvordan bli salgssjef?

Det er vanlig at salgssjefer har bakgrunn som selger . Noen tar også fagbrev innen salgsfag eller studerer fag innen salg og service ved universitet eller høgskole. Det er også vanlig med utdanninger innen administrasjon, økonomi og ledelse.

Hva er en god salgsleder?

Salgsledelse innebærer alle de aktiviteter, prosesser og beslutninger som involverer ledelse av salgsfunksjonen i en organisasjon. I det store og det hele handler det om å skape resultater gjennom andre. Gode salgsledere har evnen til å kommunisere godt, motivere og veilede sine medarbeidere.

Hva gjør en key account manager?

En kundeansvarlig innen salg har et overordnet ansvar for enkelte kunder. Som kundeleder eller kundeansvarlig har du et overordnet ansvar for et særskilt kundeforhold i en virksomhet. Yrket kalles gjerne også account manager, key account manager eller area manager.

Hvorfor vil du jobbe med salg?

En jobb innenfor salg vil garantere både profesjonell og personlig utvikling. Du vil bli nødt til å gå ut av komfortsonen din og utfordre deg selv til å nå nye nivåer av potensialet ditt. Ved å jobbe med oppsøkende salg vil du lære ferdigheter som du vil ha bruk for resten av livet.

Hvor mye tjener salg og service?

Det kreves ingen formell utdanning for å bli selger, men selgere kan ta fagbrev innenfor salg og service om de ønsker det. En salgs– eller markedssjef tjener i snitt 808 800 kr per år, salgskonsulent (tekniske eller medisinske produkter) 700 560 kr per år og salgskonsulenter for IKT-produkter 699 960 kr per år.

Hvordan selge mest mulig?

8 tips til bedre salgsteknikk
 1. Finn relevante kunder. Enten du driver telefonsalg, deltar på arrangementer eller selger på nett er viktig å være kritisk til tidsbruken din.
 2. Forbered deg.
 3. Ikke snakk om produktet, snakk om kunden.
 4. Vær ekte.
 5. Lytt til kunden.
 6. Gjør det enkelt.
 7. Hold det du lover.
 8. Følg opp tilbudet.

Hva skal til for å lykkes som selger?

Men med disse ni tipsene kommer du langt.
 1. Kjenn kundene dine. For å lykkes med salg, er regel nummer én å kjenne kundene dine.
 2. Forberedelse, forberedelse, forberedelse.
 3. Kjenn bransjen.
 4. Vær punktlig.
 5. Avtal tid med nye kunder.
 6. Bruk eksisterende kunder for å generere leads.
 7. Gjør det du sier du skal gjøre.
 8. Ikke overselg.

Hva kjennetegner en dyktig selger?

Topp 10 egenskaper i salg
 1. Empati. I løsningsorientert salg må vi som selgere ha en meget sterk evne til å sette oss inn i kundens situasjon.
 2. Vinnerdriv.
 3. Utholdenhet.
 4. Entusiasme.
 5. Energinivå
 6. «Tykk hud»
 7. Nysgjerrighet.
 8. Mot.

Hva er en B2B selger?

Hva er B2Bsalg? Når man snakker om B2Bsalg, eller business-to-business-salg som det også kalles, snakker man om bedrifter som primært selger produkter og tjenester til bedrifter, i stedet for direkte til forbrukere (B2C: business-to-consumer).

Hvorfor verdsetter kunder dyktige selgere?

Dyktige selgere er flinke til å bygge relasjoner både internt og eksternt og pleier sitt profesjonelle nettverk over tid. De beste selgerne er også dyktige til å plukke ut og vedlikeholde relasjoner som kan bidra til å øke salget. En fornøyd kunde kan lede til nye leads som igjen bidrar til nye salg.

Hvordan bli en god selger i butikk?

Her kommer 10 egenskaper du trenger for å bli en god selger:
 1. En god selger må være ydmyk.
 2. En god selger må være empatisk.
 3. En god selger må være nysgjerrig.
 4. En god selger må være lærevillig.
 5. En god selger må være tilpasningsdyktig.
 6. En god selger må være kreativ.
 7. En god selger må være strukturert.
 8. En god selger må være sulten.

Leave a Comment