Hvor mye tjener en rørlegger i året?

Snittlønnen for en rørlegger er på 518 400 kroner i året (SSB 2021).

Hvor mye tjener en skytebas?

Gjennomsnittslønnen for en Skytebaser og sprengningsarbeider ligger på 57 920 kr i måneden. Det vil gi en årslønn på 687 480 kr.

Hvor mye tjener en HR rådgiver?

Snittlønn i ulike HR-stillinger:

Strategi- og planleggingssjef: 71 910 kr. Administrative ledere: 74 100 kr. Personal- og karriererådgivere: 59 390 kr. Personalkontormedarbeider: 50 640 kr.

Hvor mye tjener en rørlegger i året? – Related Questions

Hvor mye tjener en hodejeger?

Lønn: 600.000 – 5-6 mill kroner i året. Gjennomsnittelig arbeidstimer pr. uke: 45 – 55.

Hvor mye tjener en tømrer?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Man kan forvente en grunnlønn på rundt 460.000 kroner. Så har man ulike tilleggsordninger som ansvars-, diett-, borteboer- og reisetillegg. Det finnes også akkordordninger som kan utgjøre en god betaling hvis man er ivrig og står på.

Hva gjør en HR rådgiver?

En personalrådgiver jobber blant annet med ansettelse av medarbeidere, oppfølging av sykefravær og å utarbeide personalpolitiske dokumenter. Stillingen kalles også HRrådgiver, personalmedarbeider eller personalkonsulent.

Hvor mye tjener en rådgiver i året?

Gjennomsnittslønn
Stillingsgruppe: Gjennomsnittslønn: Respondenter:
Rådgiver (andre) 699 143 55
Kommunikasjonskonsulent 562 296 23
Konsulent (andre) 563 561 20
Nettredaktør/nettansvarlig 654 303 53

Hvor mye tjener en rådgiver?

Lønn:Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver i lønnsspenn 505 800 – 670 000 (58 – 73) avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Hva må til for å bli rådgiver?

Rådgiverstillinger krever ofte minimum bachelor. En seniorrådgiverstilling krever ofte utdanning på masternivå eller relevant erfaring/ realkompetanse . Rådgivere kan ha bakgrunn fra for eksempel samfunnsfag, økonomi, juss eller annen administrativ og organisatorisk utdanning.

Hvor mye tjener en veileder i NAV?

Den gjennomsnittlige lønnen for en veileder eller rådgiver i NAV er på omtrent 493 000 kroner i året. Hvis man har en mastergrad kan man regne med alt fra 50 til 100 000 kroner ekstra i året. Det er altså ganske grei lønn i forhold til hvor lang utdanning som kreves.

Hvor mye tjener en konsulent?

Hva tjener en konsulent? Tall fra SSB viser at i 2017 hadde en konsulent (omtalt som “Organisasjonsrådgiver”) i snitt lønn på 625.800kr. Dette er gjennomsnittstall på tvers av kjønn og antall år med erfaring som konsulent.

Hva er BM rådgiver?

Som kunderådgiver i bank hjelper du kunder med banktjenester. En kunderådgiver i bank behandler og vurderer lånesøknader, driver økonomisk veiledning og selger bankens tjenester. Arbeidsoppgavene vil variere, og er avhengig av hvilket ansvar du har og om du jobber med person- eller bedriftskunder.

Hva tjener du i bank?

474.720 kroner var gjennomsnittslønna til en kundebehandler i bank i 2021, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Medarbeidere i kategorien finans og forsikring tjente i gjennomsnitt 563.400 kroner. SSB-tallene viser bare lønn og bonus, ikke frynsegoder og pensjonssparing.

Hva skal til for å bli en god selger?

Det kreves ingen formell utdanning for å bli selger, men selgere kan ta fagbrev innenfor salg og service om de ønsker det. En salgs- eller markedssjef tjener i snitt 808 800 kr per år, salgskonsulent (tekniske eller medisinske produkter) 700 560 kr per år og salgskonsulenter for IKT-produkter 699 960 kr per år.

Hva tjener en private banker?

Angående dette, hva tjener en private banker? Lønnskalkulator. Som en lønnstaker i stillingen alle innen privat sektor tjener du i snitt 619.600, med en bonus på 34.900 kr pr. år.

Hva er vanlig lønn i Norge?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Hvor mye tjener man som butikksjef?

Dette tjener en butikksjef i lønn:

Ifølge Statistisk Sentralbyrå har en butikksjef (butikkavdelingssjef) en lønn på ca kr 464 000 i gjennomsnitt. Denne årslønnen er snittet på tvers av alle butikksjefer i Norge.

Hvor mye tjener en økonom?

Econas årlige lønnsundersøkelse viser at det spesielt er de ferske i arbeidslivet som opplever ekstra gode tider. I privat sektor har nyutdannede økonomer nå en gjennomsnittslønn på 458.000 kroner. Det er en oppgang på 9.000 kroner fra i fjor, og den største oppgangen i lønnsnivå siden 2012.

Hvilke yrker tjener mest?

På topp. De aller best lønnede i Norge er handels- og skipsmeglere. I gjennomsnitt har de en månedslønn på 115.060 kroner før skatt. Like etter følger ledere av olje- og gassutvikling med en månedslønn på 110.850 kroner, mens finansmeglere ligger på tredjeplass.

Leave a Comment