Hvor mye tjener en regnskapsfører i måneden?

Ifølge Statistisk Sentralbyrå har en regnskapsmedarbeider en lønn på ca kr 690 000 i gjennomsnitt. Denne årslønnen er snittet på tvers av alle regnskapsmedarbeidere. Lønnen for den enkelte regnskapsmedarbeider vil imidlertid avhenge av erfaring, utdanning og en rekke andre faktorer.

Hvor mye tjener en regnskapsfører i timen?

Timesats – ligger på et sted mellom 600 og 1 400 kroner. Føring av lønn koster mellom 100 og 300 kroner per ansatt. MVA-oppgave koster mellom 500 og 1 000 kroner. Regnskapsføring av rundt 200 bilag koster fra 10 000 til 25 000 kroner.

Hvilken utdanning for å bli regnskapsfører?

Krav til utdannelse som regnskapsfører

Et overordnet minimumskrav til utdannelse som regnskapsfører er en bachelorgrad i økonomi og administrasjon på 180 studiepoeng. Videre stilles det krav til utdannelsens profilering, ofte kalt «profilering regnskapsfører».

Hvor mye tjener en regnskapsfører i måneden? – Related Questions

Hvor mye tjener en revisor?

I følge Statistisk Sentralbyrå tjener en revisor i gjennomsnitt 690 000 kroner i året. Dette er gjennomsnittstallet på tvers av alle norske revisorer, og lønnen vil avhenge av erfaring, utdanning og bedrift.

Hvor mye tjener en økonomisjef?

Lønnsbetingelser: Stillingen har tittel enhetsleder og lønnes som seksjonssjef (stillingskode 1211) i lønnsspennet kr 720 000 –870 000 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyre lønn vurderes.

Hva skal til for å bli autorisert regnskapsfører?

For å søke om autorisasjon som regnskapsfører må du ha minst to års relevant regnskapspraksis. Praksisen må være opparbeidet de siste fem årene, regnet fra søketidspunktet (dato til dato). Kravet til to års praksis gjelder både varighet (totalt 24 måneder) og antall timer (totalt 3200).

Hvem kan kalle seg regnskapsfører?

Alle som påtar seg oppdrag med å føre regnskap for andre enn seg selv eller sin arbeidsgiver må som hovedregel ha autorisasjon fra Finanstilsynet. Dette gjelder både enkeltpersoner og selskaper. Enkeltpersoner som påtar seg slike oppdrag må drive virksomheten gjennom enkeltpersonforetak.

Hva må man kunne som regnskapsfører?

Vanlige oppgaver for en regnskapsfører er:
  • Bokføring.
  • Rapportering.
  • Lønnskjøring.
  • Årsoppgjør.
  • Budsjettering.
  • Fakturering.
  • Etablering av selskap.
  • Rådgivning.

Hva skal til for å bli revisor?

En statsautorisert revisor må ha mastergrad i regnskap og revisjon og tre års variert revisjonspraksis. Et typisk studieløp vil være en bachelor i økonomi og administrasjon og master i regnskap og revisjon, eller en master i økonomi og administrasjon/ledelse.

Er det lett å få jobb som revisor?

Hvordan er sjansene for å få jobb i dette yrket? – Veldig gode! Jeg vil påstå at alle som er interessert i revisjonsbransjen, får jobb. Er du kvalifisert og har karakterene som kreves for å bli statsautorisert revisor, så er du nærmest garantert jobb – sannsynligvis før du er ferdig med studiet også!

Hva er forskjellen på en revisor og en regnskapsfører?

Siden begge driver med regnskap og bedriftsøkonomi, sliter noen med å skille begrepene fra hverandre. Den viktigste forskjellen? Regnskapsføreren er bedriftens mann (eller dame), mens revisoren egentlig jobber for eierne og andre som bruker regnskapet.

Hva tjener en partner i BDO?

I BDO er gjennomsnittsinntekten blant partnerne på snaut 3,3 millioner kroner. Gjør man samme regneøvelse i EY, PwC og Deloitte finner man en gjennomsnittlig ligningsinntekt på henholdsvis 3,77, 3,74 og 3,65 millioner kroner.

Hva er vanlig lønn i Norge?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Hvor mye tjener man i mckinsey?

I fjor var gjennomsnittslønnen på 2,4 millioner kroner. Til tross for deres verdensledende ekspertise og skyhøye prislapper, holder McKinseys norske avdeling seg så vidt med hodet over vannet. I 2017 hadde de et resultat før skatt på 32 millioner kroner, og i både 2018 og 2019 var bunnlinjen blodrød.

Hvor mye tjener en partner i PwC?

Motivasjonen holdes oppe av drømmen om fremtidig partnerstatus. Som partner tjener du millioner, som nyansatt får du rundt 500.000 kroner før du stiger i gradene. PwC-pyramiden har fem trinn før partnertittelen.

Hvor mye tjener en partner i Deloitte?

Hva tjener en partner i Deloitte? Deloitte hadde i 2018 34 partnere med en gjennomsnittsinntekt på 2.444.716 kroner.

Hvor mye tjener en partner i advokatfirma?

En kikk i skattelisten viser at partnerne i de store advokatfirmaene tjener mellom tre og fem millioner kroner. Unntaket er i BA-HR, der partnerne tjener fra seks millioner opp til godt over 10 millioner. Men lønnen er ikke fredet selv om du er blitt partner.

Hvordan er det å jobbe i Deloitte?

Deloitte er en unik arbeidsplass, med gode utviklingsmuligheter og fantastiske kollegaer. Som nyansatt opplever du en fantastisk oppfølging, og ellers en inkluderende kultur med faglig engasjement.

Hvorfor jobbe i BDO?

Hvorfor BDO? Som en BDOer, vil du jobbe i et hurtig voksende rådgivnings- og revisjonsselskap der entreprenørånd og framtidstro har bidratt til at vi i dag har kontorer over hele landet. Vi legger vekt på å sikre og skape verdier for våre kunder, samtidig som vi vektlegger verdier og en god, inkluderende kultur.

Leave a Comment