Hvor mye tjener en prosjektleder i bygg og anlegg?

Menn tjener i snitt 844.080kr, så mye som 20% mer enn kvinner som i snitt har en lønn på 703.560kr. Den øverste kvartilen (de 25% med høyeste lønn) hadde i 2017 en gjennomsnittslønn på 868.920kr.

Hva er normal lederlønn?

Tabell 1. Månedslønn. Median og gjennomsnitt for radiografer og finansmeglere. 2021. Kroner
Median Gjennomsnitt
3211 Radiografer mv. 47 890 47 850
3311 Finansmeglere 74 540 104 330

Hvor mye tjener en arbeidsleder?

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken
Månedslønn
2020 2021
Ledere 71 270 74 760
Administrerende direktører 83 030 87 240
Akademiske yrker 55 090 57 670

Hvor mye tjener en prosjektleder i bygg og anlegg? – Related Questions

Hvor mange tjener over 750 000 i Norge?

5695 nordmenn hadde i 2019 en bruttoinntekt på 5 millioner eller mer. Av disse var 86 prosent menn. 1 av 10 tjener mellom 700.000 og 1 million, og bare 6 av 100 har en inntekt over én million.

Hva gjør en anleggsleder?

Leder hele virksomheten på byggeplassen. Ansvarlig for fremdrift, arbeidsmiljø og sikkerhet på bygget. Dette er en person med lang erfaring og teknisk utdannelse.

Hvor mye tjener en prosjekteringsleder?

Stillingen lønnes etter kvalifikasjoner i kode 1181/1088 senioringeniør/sjefingeniør fra kr 720 000,- til 950 000,-, Lønn er avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Hva skal til for å bli prosjektleder?

Det er vanlig at du har utdanning fra den bransjen du jobber i som prosjektleder. Prosjektledelse er et eget fag, med egne metoder og begreper. Det er derfor svært viktig at du minimum tar et kurs for å gjøre deg kjent med faget.

Hva tjener en prosjektleder i elektro?

Lønnsstatistikk 2018 for funksjonærmedlemmer
Månedslønn Arbeidsoppgaver Overtidsbetaling
45000 Prosjektleder service, uten personalansvar. 100 timer inkludert i lønn.
51400 Planlegging, personalansvar, innkjøp, tilbud, prosjektledelse. Ja
54400 Prosjektledelse, dokumentasjon. Ja

Hva tjener en daglig leder i byggebransjen?

Årslønnen til en leder i bygg– og anleggssektor ligger i snitt på 757.000 kroner, ifølge Norsk Ledelsesbarometer 2018 fra arbeidstakerorganisasjonen Lederne. På landsbasis ligger en gjennomsnittlig lederårslønn på 738.600 kroner. – Norge har ganske store variasjonene i lederlønn.

Hva slags leger tjener mest?

Det er fastlegene som tjener best i Norge. Fastleger har en lønn på mellom 800.000 og 2.6 millioner i følge forskning.no.

Per i dag jobber følgende leger i legevakt:

  • Fastleger.
  • Fast ansatte legevaktleger.
  • Leger i spesialisering, del 1.
  • Vikarleger.

Hvor mange tjener over 3 millioner i Norge?

De som tjener over 3 millioner kroner, kan i snitt regne med over 100.000 kroner i høyere skatter. Økt skatt på aksjeutbytte er ifølge regjeringen viktig grunn til at de med høy inntekt får høyere skatt. I alt 19.900 personer ventes å tjene over 3 millioner i neste år.

Hva er de best betalte jobbene i Norge?

De aller best lønnede i Norge er handels- og skipsmeglere. I gjennomsnitt har de en månedslønn på 115.060 kroner før skatt. Like etter følger ledere av olje- og gassutvikling med en månedslønn på 110.850 kroner, mens finansmeglere ligger på tredjeplass.

Hvilke jobber tjener over 1 million?

Yrke 2020 Endring
Handels- og skipsmeglere 1 487 760 -7,2 %
Ledere av olje- og gassutvinning mv. 1 301 880 2,2 %
Finansmeglere 1 159 320 8,2 %
Ledere av forsikring og finansvirksomhet 1 197 720 3,5 %

Hvor mye tjener man på å være politi?

Gjennomsnittlig årslønn for politibetjenter i 100 % stilling ligger på omtrent 610 000 kroner i året, noe som tilsvarer nesten 51 000 kroner i måneden. Når man inkluderer gjennomsnittlig overtidsbetaling med grunnlønna ligger årlig gjennomsnittslønn for politibetjenter på 628 000 kroner.

Hvor mye tjener en anleggsgartner?

I årslønn som fagarbeider er altså spennet på lønn 468 000 til 624 000.

Hvor mye tjener en anleggsmaskinfører?

Ifølge Utdanning.no er gjennomsnittslønna til anleggsmaskinførere 472 200 kr i året. Lønn avhenger av utdanning, ansiennitet, jobberfaring, og hvor man jobber.

Hvor mye tjener en tømrer?

– Man kan forvente en grunnlønn på rundt 460.000 kroner. Så har man ulike tilleggsordninger som ansvars-, diett-, borteboer- og reisetillegg. Det finnes også akkordordninger som kan utgjøre en god betaling hvis man er ivrig og står på.

Hva er minste lønn i Norge?

I Norge regulerer vi lønningene med det vi kaller tariffavtaler. Fagforeningene og arbeidsgiverne forhandler om disse avtalene i lønnsoppgjørene. I motsetning til mange andre land fins det ingen lovfestet minstelønn i Norge.

Hvor mye tjener du på Mcdonalds?

Medarbeidere over 20 år har en begynnerlønn på kr. 156,03 per time + tillegg. For medarbeidere under 18 år varierer lønnen fra kr. 101,98- 111,98 per time (avhengig av alder) + tillegg.

Leave a Comment