Hvor mye tjener en nyutdannet lege?

Av andre yrker som kan gi deg god inntekt fra du er ferdig utdannet er lege, her kan du tjene om lag 455.000 kroner årlig.

Hva slags leger tjener mest?

Det er fastlegene som tjener best i Norge. Fastleger har en lønn på mellom 800.000 og 2.6 millioner i følge forskning.no.

Per i dag jobber følgende leger i legevakt:

 • Fastleger.
 • Fast ansatte legevaktleger.
 • Leger i spesialisering, del 1.
 • Vikarleger.

Hvor mye tjener man på legevakt?

Godtgjøring som næringsdrivende per løpende time: Ikke spesialist i allmennmedisin: kr 1 325. Spesialist i allmennmedisin: kr 1 510.

Hvor mye tjener en nyutdannet lege? – Related Questions

Hvor mye tjener en kirurg?

Den gjennomsnittlige årslønnen blir dermed omlag 750 000. Dette er gjennomsnittet for alle legeyrker, inkludert kirurger. Lønnsnivået vil variere mye etter spesialiseringer og hvor man jobber.

Hvor mye tjener en LIS lege?

En fast ansatt allmennpraktiserende lege har en årslønn på mellom 750.000 og 900.000 (Statistisk Sentralbyrå), avhengig av hvilke og hvor store tillegg. En legespesialist blir lønnet cirka 200.000 – 300.000 over dette, men variasjonene kan være store.

Hvor mye koster legevakt time?

Ring fastlegen din i åpningstiden. Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Det er gratis å ringe. Ring 113 når det er akutt og står om liv.

Hvor mye koster det å dra på legevakten?

Egenandeler og frikort
Lege Egenandel dagtid Egenandel kveldstid
Sykebesøk fra allmennlege/legevakt 223 kroner 357 kroner
Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin 261 kroner 395 kroner
Konsultasjon hos/eller sykebesøk fra spesialist 375 kroner
Forespørsel, rådgivning ved frammøte eller bud 58 kroner ​57 kroner

Hvordan betale på legevakta?

Legevakten har betalingsautomat på venterommet. Det er også mulig å få faktura eller betale via mobiltelefon. Hvis du drar fra legevakten uten å betale, sendes faktura på SMS eller i posten, om den sendes i posten vil det tilfalle et fakturagebyr.

Hvor mye tjener en allmennlege?

Fastlønte fastleger tjener i snitt over 1 million kroner. I tillegg får legen beholde takster og egenandeler for arbeid på legevakt. Næringsdrivende fastleger har i snitt en bruttoinntekt på rundt 1,5 millioner kroner.

Hvor mye tjener en gynekolog?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Lege i spesialisering som jobber på sykehus tjener mellom 650 000 til 850 000. Som ferdig gynekolog ligger lønnen rundt en million. I det privat kan man tjene litt mer.

Hvilke yrker tjener mest?

Yrkene med høyest lønn
 • Handels- og skipsmeglere, 115.060.
 • Ledere av olje- og gassutvikling, 110.850.
 • Finansmeglere, 104.520.
 • Ledere av forsikring og finansvirksomhet, 103.280.
 • Toppledere i offentlig administrasjon, 103.180.
 • Flygeledere, 99.050.
 • Finans- og økonomisjefer, 97.690.
 • Flygere, 94.240.

Hva er en LIS1 lege?

LIS1” står for Lege i spesialisering del 1 og tilsvarer den stillingen som tidligere ble kalt turnuslege. En LIS 1 stilling utgjør begynnelsen av spesialiseringsløpet for leger og kan sammenlignes med å være «lærling» i medisin.

Hva er LIS 3 lege?

Lege i spesialisering – utdanningens tredje del omfatter spesialitetsspesifikke læringsaktiviteter som er tilpasset hver enkelt spesialitet. I tillegg til disse delene omfatter utdanningen felles kompetansemoduler (FKM) i fag som er nødvendige for den moderne legerollen.

Hvor lenge er man LIS lege?

Minstetiden for alle spesialiteter i ny utdanningsstruktur er 6,5 år, inkludert LIS1-tjenesten på 1,5 år. Det betyr ikke at du er spesialist etter totalt 6,5 år, men du må ha vært i spesialisering i minst 6,5 år før du kan bli spesialist.

Hvor lenge må man være turnuslege?

Alle leger som utdannes i Norge må gjennomføre ett og et halvt år som turnuslege eller LIS 1 før de kan jobbe som fastlege, i kommunal legevakt, eller som lege i spesialisering del 2 eller 3 på sykehus.

Hvor mye tjener en lege i året?

Kvinnelige fastleger hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 1 500 000 kroner, mennene lå nesten 380 000 kroner over. Fastleger yngre enn 30 år hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt litt under 1 250 000 kroner, fastleger 67 år og eldre lå godt over 2 000 000 kroner.

Er det mye matte på medisinstudiet?

Det er ganske strenge krav for å komme inn på medisinstudiet. Man må ha kjemi 1 og 2 fra videregående, og enten to år med samfunnsfaglig matte eller ett år med realfagsmatte. I tillegg må du ha fysikk 1.

Hva er snittet for å bli lege 2021?

Fylke
Tittel Studienivå Førstegang
Medisin, høst 62.40
Medisin, vår 61.00
Medisin profesjonsstudium Master og høyere 60.40
Medisin profesjonsstudium – forskerlinje Master og høyere

Kan jeg bli lege med 5 i snitt?

Snitt avhenger av hvor mange som søker det året som deg. I 2020 var snittet mellom 5,8 – 6,1. Det vil si at du må ha karakter 6 i nesten alle fag.

Leave a Comment