Hvor mye tjener en MC mekaniker?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Jeg tjener 435 000 kroner i året og antar det er en ganske vanlig lønn.

Hvor mye tjener en bilmekaniker etter skatt?

Det står på utdanning.no at det gjennomsnittlige lønnen brutto i året er 461 760kr.

Hva må man gå for og bli mekaniker?

Les om yrket bilmekaniker (lette kjøretøy) her på utdanning.no . Du kan velge utdanningsprogrammet Teknologi og Industrifag, og velge Vg2 Kjøretøy i andre klasse, og så velge om du skal ta fagbrev i f. eks bilfaget, lette kjøretøy, eller bilfaget tunge kjøretøy.

Hvor mye tjener en MC mekaniker? – Related Questions

Hvor mye tjener en snekker?

444.000,- i året. Dette tallet er hentet inn fra Statistisk sentralbyrå, og samlet inn i 2019. Det er et mediantall, som vil si et slags gjennomsnitt “på midten”, det som er vanligst å tjene for snekkere.

Hvor mye tjener en elektriker?

Hvor mye tjener en elektriker? Ifølge Statistisk Sentralbyrå tjener en elektriker i snitt 517 440 kr per år. Det vil si at den gjennomsnittlige elektrikeren i Norge tjener 43 120 kr per måned.

Hva trenger en bilmekaniker?

Som bilmekaniker bør du være interessert i motorer, mekanikk og elektronikk. Du må like å arbeide med hendene og ha evnen til å finne praktiske løsninger. Du må også være nøyaktig. Gode kommunikasjonsevner er viktig, siden du har mye kontakt med kunder, også kunder som ikke kan så mye om bil.

Hva slags jobb tjener man mest på?

På topp. De aller best lønnede i Norge er handels- og skipsmeglere. I gjennomsnitt har de en månedslønn på 115.060 kroner før skatt. Like etter følger ledere av olje- og gassutvikling med en månedslønn på 110.850 kroner, mens finansmeglere ligger på tredjeplass.

Hvor mye tjener man som fly mekaniker?

Som ferdig utdannet flymekaniker tjener man 686.280 kroner i året, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå . Dernest kan man videreutdanne seg til flytekniker. De tjener 783.861 kroner i snitt, inkludert tillegg, ifølge NHO.

Hvilke vg2 må du gå for å bli industrimekaniker?

Da er den enkleste veien å industriteknologi vg2. Så kan du få deg lærlingekontrakt i en industri og ta industrimekaniker der. Etter 2 år som lærling kan du ta fagbrev som industrimekaniker. Du kan også få deg jobb i industrien og jobbe der i 5 år.

Hvor mye tjener en mekaniker i Nordsjøen?

Lønnsklasse A. Elektrikere på rigg, riggmekanikere, og riggmekanikere med fagbrev som mekaniker og fagsertifikat innen hydraulikk, kan regne med en startlønn på ca 457 000 ekskludert feriepenger, og ca 512 000 inkludert feriepenger.

Hvor mye tjener en motormann?

Det varierer fra rederi til rederi, men en motormann går gjerne på tariff og kan forvente minst en halv million i året.

Hvor mye tjener en sveiser?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Lønnen varierer etter hvor lenge du har jobbet og kompetansen din. Jeg anslår at på et vanlig verksted tjener en sveiser mellom 400 000 og 500 000 kroner i grunnlønn, men det kan ofte bli overtid.

Hvor mye lønn ingeniør?

Høyere lønn er det viktigste for nordmenn i en fremtidig jobb, fulgt av økte muligheter for faglig utvikling og større utfordringer. Det viser en undersøkelse fra ManpowerGroup. En ingeniør som jobber i privat har i snitt en lønn på 826 680 kroner i året. Det viser de nyeste tallene tilgjengelige fra NHO (2021).

Hva er lønnen til en ingeniør?

Ingeniør i privat sektor: 751 476 kroner. Begynnerlønn: 545 748 kroner. Ingeniør i offentlig sektor: 634 092 kroner (stat) og 650 904 kroner (kommune)

Hvor mye får en ingeniør?

Lønn og arbeidsliv. En ingeniør som jobber i privat tjener i snitt 751 482 kr per år.

Hvor mye tjener man som pilot?

Gjennomsnittslønnen for piloter er høy. I følge utdanning.no er den på 932.000 i året. Men det er mange faktorer som spiller inn på lønn for piloter, både hvor de er ansatt, hvor mye de flyr og hvor mye ansiennitet (erfaring) de har. Du må nok regne med å tjene mindre som nyutdannet, og at det stiger etterhvert.

Hva er vanlig lønn i Norge?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Hvor mye tjener man på å være politi?

Gjennomsnittlig årslønn for politibetjenter i 100 % stilling ligger på omtrent 610 000 kroner i året, noe som tilsvarer nesten 51 000 kroner i måneden. Når man inkluderer gjennomsnittlig overtidsbetaling med grunnlønna ligger årlig gjennomsnittslønn for politibetjenter på 628 000 kroner.

Hvor mye tjener man i Kripos?

fast stilling som politioverbetjent (SKO 0287), i lønnsspennet kr 565 500-607 700 (ltr. 64-68) eller som politiførstebetjent (SKO 0285), i lønnsspennet kr 505 800-565 500 (ltr.

Leave a Comment