Hvor mye tjener en lokfører?

SSBs oversikt viser at gjennomsnittslønn for en lokfører ligger på 570.000 kroner, men ettersom mye av jobben består av turnus og helgejobb, er det mange som har godt over 700.000 kroner i årslønn. Selve utdanningen varer cirka ett år og gjennomføres ved Norsk fagskole for lokomotivførere.

Er lokfører betalt utdanning?

Fra 1. januar i år får ikke lokomotivførere lenger lønn under utdanning i regi av NSB. En grunn til dette er flere togselskaper og økt konkurranse i sporet. Det er derfor opprettet en egen offentlig fagskole for utdanning av lokførere.

Hvor lang tid tar det å bli lokfører?

Du kan utdanne deg til lokomotivfører ved Norsk fagskole for lokomotivførere. Dette er en grunnutdanning som varer i ett år og gir 60 studiepoeng . Utdanningen inneholder både teori og praksis.

Hvor mye tjener en lokfører? – Related Questions

Hvor mye jobber en lokfører?

De fleste lokomotivførere finner en rute de liker. Gjennomsnittlig arbeidstid er på 36 timer i uken. Dessuten jobber jeg også annenhver helg. Hvis jeg jobber kveld eller natt må jeg også gjøre kveldsrutiner, hvor jeg gjør klart toget for neste morgen.

Kan man bli lokfører med ADHD?

I regelverket under Hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD og ADD) uten atferdsforstyrrelse (helsekrav til førerkort) heter det at førerkort vil vanligvis kunne utstedes for alle førerkortklasser. Det er opp til fastlegen å avklare om man dekker helsekravene eller ikke.

Hva koster Lokførerskolen?

Skolen krever ikke skolepenger for utdanningen. Studentene betaler likevel for materiell og klær. Til sammen vil dette utgjøre 15.000 kroner i løpet av skoleåret. Det betales ikke lønn i løpet av utdanningen, men studentene kan søke om stipend og rimelig lån gjennom Statens lånekasse for utdanning.

Hvordan komme inn på lokfører?

Opptakskrav. Fullført og bestått norsk videregående opplæring enten med fagbrev eller spesiell studiekompetanse med minimum 220 årstimer matematikk og 140 årstimer realfag. Flere fagbrev og realfag er godkjente, se skolens nettside for mer informasjon.

Hvor mye tjener en t-banefører?

Hva tjener en trikke- eller Tbanefører? Stillingen lønnes i lønnstrinnskala 10-15 (for tiden kr. 443,842 – 463,842 i fulltidsstilling) + turnustillegg. Under kursperioden vil lønn være tre lønnstrinn lavere.

Hvor mye tjener en trikkefører?

Stillingen lønnes i lønnstrinnskala 7-13 (for tiden kr. 360,800 – 381,800 i fulltidsstilling) + turnustillegg. Under kursperioden vil lønn være ett lønnstrinn lavere.

Hvilke yrker tjener mest?

Yrkene med høyest lønn
 • Handels- og skipsmeglere, 115.060.
 • Ledere av olje- og gassutvikling, 110.850.
 • Finansmeglere, 104.520.
 • Ledere av forsikring og finansvirksomhet, 103.280.
 • Toppledere i offentlig administrasjon, 103.180.
 • Flygeledere, 99.050.
 • Finans- og økonomisjefer, 97.690.
 • Flygere, 94.240.

Hvilke jobber betaler bra?

Yrke 2020 Endring
Toppledere i offentlig administrasjon 1 195 800 3,5 %
Flygeledere 1 139 280 4,3 %
Finans- og økonomisjefer 1 093 920 7,2 %
Flygere 1 126 440 0,4 %

Hvor mye tjener man som bussjåfør?

En bussjåførs lønn vil variere etter arbeidstid og skifttillegg, om man har fagbrev samt ansiennitet. En gjennomsnittlig årslønn for en bussjåfør om lag 500 000 kr. En helt fersk bussjåfør, uten ansiennitet eller fagbrev, har i dag en grunnlønn på 417 840 kr i året, dette inkluderer ikke tillegg eller overtid.

Hvor mye tjener en sjåfør?

Men hvis du leser om yrket yrkessjåfør her på utdanning.no , ser at lønnen for lastebilsjåfører generelt var ca 455.000,- i året. Dette er en medianlønn, det vil si lønnen på “midten” av hva alle tjener, så det er mulig å tjene både mindre og mer.

Hva er vanlig lønn i Norge?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Hvor mye tjener en lastebilsjåfør i timen?

Men det kan være mulig å tjene litt mer også. På utdanning.no står det at snitt-timelønnen for bussjåfører er 220,- og ca 216,- for lastebilsjåfører.

Hva tjener man som politi?

Gjennomsnittlig årslønn for politibetjenter i 100 % stilling ligger på omtrent 610 000 kroner i året, noe som tilsvarer nesten 51 000 kroner i måneden. Når man inkluderer gjennomsnittlig overtidsbetaling med grunnlønna ligger årlig gjennomsnittslønn for politibetjenter på 628 000 kroner.

Hva er minste lønn i Norge?

Minstelønn per time (fra 1.

For ufaglærte uten bransjeerfaring: 198,30 kr [tidligere: 188,40 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 206,50 kr [tidligere: 196,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For arbeidstakere under 18 år: 132,90 kr [tidligere: 126,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021]

Hvor mye tjener man som taxisjåfør?

På Utdanning.no kan du lese om yrket taxisjåfør . Her kan du se at gjennomsnittslønna er mellom 376 800 og 378 000 kr i året før skatt.

Hvor mye tjener en trailersjåfør?

Lønn
 • Anleggsmaskinførere (lærlinger): 321 000kr / år.
 • Bil-, drosje- og varebilførere: 423 360kr / år.
 • Bussjåfører og trikkeførere: 471 240kr / år.
 • Lastebil- og trailersjåfører: 469 200kr / år.
 • Anleggsmaskinførere: 520 320kr / år.
 • Lastebil- og trailersjåfører (lærlinger): 366 000kr / år.

Leave a Comment