Hvor mye tjener en kontormedarbeider?

Lønn
Månedslønn
2020 2021
Statsforvaltningen 52 460 54 710
Menn 56 450 58 680
Kvinner 49 750 52 050

Hvor mye tjener en kontorleder?

Lønn: Stillingen lønnes som stillingsbetegnelse 1054 kontorsjef med årslønn fra kr 704.900 – 860.300 tilsvarende lønnstrinn 75 -82 per , avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Hvor mye tjener man som sekretær?

Begynnerlønn for en nyutdannet sekretær i 20-årene var i juni 2010 mellom kr 312 000 og kr 350 000, avhengig av evt. tidligere erfaring. Lønnsutvikling vil avhenge av personlige egenskaper og arbeidsinnsats, men en erfaren sjefssekretær i en ansvarlig og selvstendig stilling kan gjerne tjene rundt kr 500 000 eller mer.

Hvor mye tjener en kontormedarbeider? – Related Questions

Hva er kontortekniske oppgaver?

Hun snakker heller om kontortekniske oppgaver. Fagbrevet er bevis på at du kjenner til ulike programvarer og kan arkivering, både fysisk og elektronisk. I tillegg skal du kjenne til fraværsregler, kunne betjene en resepsjon, skrive referat, fakturere, føre regnskap og mye mer.

Hva er administrative oppgaver?

Administrative oppgaver sin definisjon er oppgaver og aktiviteter som er en del av den daglige driften av en bedrift. De inkluderer å svare på samtaler, administrere korrespondanse, bestille forsyninger, og holde kontorområdet organisert og funksjonelt.

Hvor mange jobber på kontor?

Om lag 900 000 personer jobber på kontor nesten hele arbeidstiden. Kontorarbeid er vanlig i mange næringer. Det er spesielt utbredt innen faglig/vitenskapelig/teknisk virksomhet, offentlig administrasjon/trygd og informasjon/kommunikasjon.

Hvordan være en god sekretær?

Personlige egenskaper

En sekretærvære rask og nøyaktig, og til enhver tid ha oversikt. Du må kunne jobbe selvstendig og systematisk. God skriftlig og muntlig framstillingsevne er en forutsetning, og gode språkkunnskaper er en fordel.

Hvor mye tjener man som advokatsekretær?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – En vanlig årslønn vil ligge omkring kroner 500 000, men det vil være store variasjoner.

Hvor mye tjener du som resepsjonist?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Begynnerlønn med fagbrev ligger på 188 kroner i timen, altså 29 000 kroner i måneden.

Hvor mye tjener man som saksbehandler?

Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet tjente i snitt 51 490 kroner i måneden i 2020. Dette tilsvarer en årslønn på 617 880 kroner. Mannlige høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet tjener mer enn kvinnelige. Menn tjener i snitt 55 400 kroner i måneden, kvinner tjener 49 270.

Hva er vanlig lønn i Norge?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Hvor mye tjener en veileder på NAV?

Den gjennomsnittlige lønnen for en veileder eller rådgiver i NAV er på omtrent 493 000 kroner i året. Hvis man har en mastergrad kan man regne med alt fra 50 til 100 000 kroner ekstra i året.

Hvor mye tjener en rådgiver i året?

Gjennomsnittslønn
Stillingsgruppe: Gjennomsnittslønn: Respondenter:
Rådgiver (andre) 699 143 55
Kommunikasjonskonsulent 562 296 23
Konsulent (andre) 563 561 20
Nettredaktør/nettansvarlig 654 303 53

Hvor mye tjener en bibliotekar?

Lønn etter stilling

Arkivarer har gjennomsnittlig årslønn på 525 391 kroner, mens spesialbibliotekarer tjener 564 545 kroner i gjennomsnitt i årslønn.

Hvor mye tjener de som jobber i bank?

474.720 kroner var gjennomsnittslønna til en kundebehandler i bank i 2021, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Medarbeidere i kategorien finans og forsikring tjente i gjennomsnitt 563.400 kroner. SSB-tallene viser bare lønn og bonus, ikke frynsegoder og pensjonssparing.

Hvor mye tjener man som butikksjef?

Dette tjener en butikksjef i lønn:

Ifølge Statistisk Sentralbyrå har en butikksjef (butikkavdelingssjef) en lønn på ca kr 464 000 i gjennomsnitt. Denne årslønnen er snittet på tvers av alle butikksjefer i Norge.

Hva er minste lønn i Norge?

Minstelønn per time (fra 1.

For fagarbeidere: 189,39 kr [tidligere: 178,55 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For spesialarbeidere: 180,87 kr [tidligere: 170,53 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For hjelpearbeidere: 172,44 kr [tidligere: 162,60 kr, 01.06.2019–30.06.2021]

Hvor mye tjener man som lege?

Fastleger yngre enn 30 år hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt litt under 1 250 000 kroner, fastleger 67 år og eldre lå godt over 2 000 000 kroner. Fastleger med færre enn 750 pasienter på lista hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 1 400 000 kroner, de med 1 500 eller flere pasienter lå ca. 870 000 kroner over.

Hvor mye tjener en sykepleier?

Som sykepleier har du en gjennomsnittslønn på 566 520 kroner i året, og siden du som sykepleier kan jobbe turnus; det vil si kvelds-, natt- og helgeskift, har du muligheten til å tjene mer.

Leave a Comment