Hvor mye tjener en kokk på oljeplattform?

En kokk tjener i snitt 423 840,- i året.

Hva tjener en elektriker offshore?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Alt etter hvilken ende av tariffen du ligger på, tjener du mellom 50–70 000 kroner i måneden.

Hvor mye tjener vaskedamer på oljeplattform?

Vaskehjelper i Nordsjøen tjener i snitt mer enn stortingspolitikerne, og jobber mindre enn normalt. De 311 rengjøringshjelpene som jobber i Nordsjøen for Statoil tjente i fjor 751 000 kroner i snitt, inkludert tillegg og overtid, skriver NA24.

Hvor mye tjener en kokk på oljeplattform? – Related Questions

Hva er lønn i Nordsjøen?

Hvor mye tjener jeg på å jobbe på plattform i Nordsjøen? Hvor mye du tjener i jobb offshore avhenger av hvilken stilling og hvilket selskap du er ansatt i, men en begynnerlønn på 32 000 – 34 000 kroner i måneden, pluss tillegg, regnes som vanlig.

Hvor lenge jobber man på oljeplattform?

Når du jobber offshore, jobber du turnus, også kalt rotasjon/schedule. Det vanlige er at du arbeider 2–4 eller 2–3, det vil si to uker ute på jobb, deretter tre eller fire uker hjemme. På plattform regnes det som går over to uker som overtid. Når du er på jobb, jobber du lange dager på 12–16 timer.

Hva tjener en renholder i Nordsjøen?

Statoil har trolig verdens best betalte renholdere.

||| (Dagbladet): Med ei lønn på 750 000 kroner i året, tjener renholdere i Nordsjøen mer enn Stortingets folkevalgte. Snittlønna i bransjen er ifølge SSB 330 000 kroner.

Hvor mye tjener en rørlegger på oljeplattform?

– Jeg har en lønn på cirka 550 000 kroner i året. Jeg har offshore-tillegg på plattform, og på land har jeg andre tillegg. Lønnen varierer veldig med hvilken type jobb du har, antall helligdager man er på jobb og eventuell overtid.

Hvor mye tjener en stillasbygger i Nordsjøen?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Fra 430 000 og oppover. Det er tillegg for reise, overtid og risikotillegg blant annet hvis du jobber i Nordsjøen.

Hva heter det å jobbe på oljeplattform?

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt. Arbeidet foregår på faste og flyttbare rigger, båter og plattformer til havs. Boring er grunnlaget for olje- og gassutvinning, og er hovedaktiviteten fram til produksjon, prøveproduksjon og plugging av brønner.

Hvilke yrker tjener mest?

På topp. De aller best lønnede i Norge er handels- og skipsmeglere. I gjennomsnitt har de en månedslønn på 115.060 kroner før skatt. Like etter følger ledere av olje- og gassutvikling med en månedslønn på 110.850 kroner, mens finansmeglere ligger på tredjeplass.

Hvor mange timer jobber man i Nordsjøen?

Et arbeidsår i Nordsjøen er 1747,2 timer (inkl. ferie). Trekker man fra den betalte spisepausen blir effektiv arbeidstid 1487,2 timer. De færre arbeidede timer blir fullt ut kompensert av arbeidsgiveren slik at lønna er den samme som om vedkommende hadde jobbet på land og reist til og fra hjemmet daglig.

Hvordan få seg jobb i Nordsjøen?

Minimum for alle som skal jobbe offshore er at de må ha godkjent helseattest, samt GSK sikkerhetskurs eller IMO60. De fleste stillinger krever at du har gode kunnskaper i både engelsk og norsk/skandinavisk, og søkere med fagbrev og relevant erfaring vil som oftest bli foretrukket.

Har Nordsjøen skjedd på ekte?

I «Nordsjøen» følger vi en fiktiv historie, men filmen vil for mange gi assosiasjoner til den største katastrofen som har skjedd på norsk sokkel. Kielland-ulykken er fremdeles et dypt sår.

Hvor mange oljeplattformer er det i Norge?

Det er 86 bunnfaste plattformer på norsk sokkel, av disse er 71 bygget i stål og 15 med betongfundament.

Hva gjør en driller i Nordsjøen?

En borer har oppgaven med å betjene boreutstyret slik det er beskrevet i boreprogrammet, og etter de retningslinjer og prosedyrer som selskapet har satt. Du skal følge med på aktiviteter og tolke de ulike signalene som brønnen avgir i forhold til gass og væsketrykk.

Hva heter de som jobber med olje?

Som petroleumsingeniør arbeider du innenfor olje– og gassbransjen, gjerne med ansvar for områder som produksjon, boring eller reservoar. Petroleumsingeniører arbeider innenfor olje– og gassbransjen, og har ofte spesialisert seg innenfor ett eller flere områder.

Hvem eier oljeplattform?

Dette er nesten alltid plattformer som ofte eies og driftes av redere, som stiller plattformen og maritimt personell til disposisjon. Leietakerne er i regelen oljeselskaper som tar over ansvaret for deler av virksomheten når plattformen er på arbeidsstedet og klar til bruk.

Hvordan bli boresjef?

For å jobbe som boresjef må du ha jobbet deg opp fra boredekket, fra boredekksarbeider. Det betyr at du i bunnen trenger denne utdannelsen og disse kursene: Brønnteknikk VG2 med relevant fagbrev eller 5 års relevant arbeidserfaring innen TIP- eller elektrofag.

Hvor mye tjener en FU operatør?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Startlønnen for en fersk pilot er 540 000 kroner i året. Tillegg kommer utenom, som for eksempel nattillegg.

Leave a Comment