Hvor mye tjener en kjøpmann på Rema 1000?

I snitt tjener en Rema kjøpmann 2,24 millioner kroner pr. år før eierlønn, skriver adm. direktør i Rema Franchise Norge, Jan Frode Johansen i en e-post.

Hvor mye tjener en butikksjef på Kiwi?

En ansatt butikksjef i Kiwi-systemet i NorgesGruppen tjener mellom 500.000 og en million i fastlønn og kan omtrent doble inntjeningen etter et godt, normalår hvor bonusen ble utløst, ifølge Gisholt.

Hvor mye tjener Rema 1000 sjef?

Her ble det gitt et generelt tillegg på 2,50 kroner i timen. I tillegg ble butikksjefenes basislønn hevet med 9.400 kroner fra 433.600 til 443.000 kroner i året.

Hvor mye tjener en kjøpmann på Rema 1000? – Related Questions

Hvor mye tjener en butikksjef Coop?

Følgelig, hva tjener en butikksjef i coop? Butikksjefene i Coop har sin egen tariffavtale. Her ble det gitt et generelt tillegg på 2,50 kroner i timen. I tillegg ble butikksjefenes basislønn hevet med 9.400 kroner fra 433.600 til 443.000 kroner i året.

Hvor mye tjener en konsernsjef?

Lønna økte med 200.000 kroner til 7.776.842 kroner og bonusen økte med 100.000 kroner til 3.483.988 kroner, ifølge årsregnskapet for 2021.

Hva tjener sjefen i SAS?

SASsjefen tjener over 12 millioner, ifølge pilotleder Jan Levi Skogvang. Han etterspør hvilke lønnsbesparelser ledelsen selv vil stå for. – Vi vet at konsernsjefen i SAS, Anko Van der Werff, har en lønn på minimum 12,5 millioner, i tillegg til nær 5 millioner til pensjon.

Hvor mye tjener sjefen i Norges Bank?

Wolden Bache har en årslønn på 2.416.000 kroner, viser åremålsavtalen som E24 har fått innsyn i. Til sammenligning hadde Olsen en årslønn på 2.592.843 kroner i 2021. Hun er med det dårligere betalt enn samtlige av lederne i Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som Oljefondet, som ligger under Norges Bank.

Hvor mye tjener Equinor i året?

I 2021 tjente Equinor 31.583 millioner dollar. Det tilsvarer 281 milliarder norske kroner med dagens valutakurser. Equinor betalte for 2021 23 milliarder dollar i skatt (205 milliarder kroner).

Hva er lønnen til forsvarssjefen?

I 2019 var Haakon Bruun-Hanssen forsvarssjef, og han hadde en inntekt på 1,7 millioner kroner.

Hvor mye tjener man som grenader?

Dette tjener offiserene
Grad Årslønn (gj.snitt) Øvelse per time (man-fre)
Grenader/matros 247.804 153
Sersjant/kvartermester 235.988 146
Fenrik 268.338 163
Løytnant 313.492 192

Hvor mye tjener en major?

Hvor mye tjener en major i Forsvaret?
Grad Årslønn (gj.snitt) Øvelse per time (helligdager)
Major/orlogskaptein 407.700 283
Oberstlt./komm.kapt. 460.604 320
Oberst/kommandør 505.910 350
Brigader/flaggkommandør 571.121 394

Hva tjener en general i forsvaret?

De ti stillingene i Forsvaret på nivå OF 7 til OF 9, altså generalmajor og kontreadmiral til general og admiral, har inntekt på i snitt 1.343.569 kroner.

Hvor mye tjener en jagerflypilot i året?

Nyutdannede kommersielle piloter har ofte en startlønn på rundt 450 – 550 000 kroner i året, og over tid vil denne kunne øke til over 1 million. Gjennomsnittslønna er på 1,1 million i året, og piloter med lang erfaring kan komme nærmere 1,5 millioner i årslønn. Det er med andre ord store variasjoner i lønna.

Hvor mye tjener en spesialsoldat?

De norske soldatene kommer best ut. Med alle tillegg vil en 20-årig soldat uten samboer og utenlandserfaring få i overkant av 53.000 kroner i månedslønn før skatt, skriver avisen. Det er 23.000 kroner mer enn hva de svenske soldatene får, og 10.000 mer enn de danske.

Hvor mye tjener man som fallskjermjeger?

Fallskjermjegere er soldater inne til førstegangstjeneste, så de mottar ikke lønn, men vanlig tjenestetillegg. Dette tillegget er på drøyt 5000,- kroner i måneden pluss andre tillegg man kan søke om.

Er lønn fra militæret skattefritt?

Dimisjonsgodtgjørelse etter endt militærtjeneste er skattefri inntekt. Det samme gjelder forsørgertillegg og utdanningsbonus i Forsvaret.

Hva er det vanskeligste i militæret?

En marinejeger er en spesialoperatør (spesialsoldat) som jobber i Marinejegerkommandoen (MJK). Spesialoperatørene i FSK og MJK har gjennomgått Norges hardeste militære seleksjon og utdanning.

Hvem tjener mest i Forsvaret?

Ordningen for militært tilsatte (OMT) og økt øvingsaktivitet har dratt opp sersjanters snittlønn de siste årene. Sersjant er yrket med størst prosentvis økning i lønn de siste fem årene.

Hvor mye tjener en sersjant i året?

Du finner en oversikt på utdanning.no . Befal med sersjant grad kan f. eks tjene rundt 440 000 kr i året, mens offiserer fra fenrik og høyere grad kan tjene rundt 660 000 kr i året. På utdanning.no kan du søke på spesifikke stillinger og se oversikt over gjennomsnittlønnen.

Leave a Comment