Hvor mye tjener en kjøpmann i REMA 1000?

I snitt tjener en Rema kjøpmann 2,24 millioner kroner pr. år før eierlønn, skriver adm. direktør i Rema Franchise Norge, Jan Frode Johansen i en e-post.

Hvordan bli kjøpmann i REMA 1000?

Talentprogrammet er REMA 1000 sin egen kjøpmannsskole og varer i ett skoleår. I løpet av åtte samlinger får studentene teoretisk og praktisk erfaring innen fagene ledelse, salg, økonomi, digitale verktøy og konseptet REMA 1000. Flere av kjedens kjøpmenn og fagsjefer er blant kursholderne.

Hva skal til for å bli kjøpmann?

Kjøpmenn jobber som regel i butikker og personer som driver og/eller eier butikk kan ha veldig forskjellig bakgrunn. Det er ingen konkret utdanning som gjør deg til kjøpmann, men de ulike butikkene eller selskapene hvor du kan bli kjøpmann kan ha egne kurs for å bli kjøpmann.

Hvor mye tjener en kjøpmann i REMA 1000? – Related Questions

Hvor mange er ansatt i REMA 1000?

Innenfor produksjon, lager og transport er det totalt 2 103 ansatte fordelt på 1 518 menn og 585 kvinner. Antall øvrige ansatte inkludert kontor er 664 fordelt på 277 menn og 387 kvinner. Av de totalt 3 128 ansatte i REMA 1000 jobber 547 deltid fordelt på 349 menn og 198 kvinner.

Hva tjener man som butikkmedarbeider?

Ifølge Statistisk Sentralbyrå er gjennomsnittslønnen for en butikkmedarbeider på ca kr 380 000 i året. Dette er gjennomsnittstallet på tvers av alle butikkmedarbeidere i Norge.

Hva vil det si å være kjøpmann?

Kjøpmann er en selvstendig næringsdrivende som omsetter varer for egen regning. Tidligere ble ordet brukt i snevrere betydning om en som hadde handelsborgerskap i kjøpstad (i motsetning til høkere eller handlende utenfor et kjøpstadsdistrikt) eller om en som hadde løst handelsbrev (i motsetning til frihandlere).

Hvordan bli butikkansatt?

Hvilken kompetanse som kreves varierer fra bransje til bransje. Du kan ta utdanning innen salg i videregående opplæring og ta fagbrev . Flere butikkjeder har også egne kjedeskoler som gir ansatte relevant og lærerik opplæring.

Hvor mye tjener man i dagligvare?

Gjennomsnittet for lønn til en butikkmedarbeider er mellom 350 000 og 450 000 kroner per år.

Hvilken utdanning trenger man for å bli butikkmedarbeider?

Det er ingen formell utdanning som kreves for å være butikkmedarbeider. Hvilken kompetanse som kreves varierer fra bransje til bransje. I en dagligvarebutikk er for eksempel kravene til forhåndskunnskap lavere enn om du skal jobbe i en gullsmedforretning. Du kan ta utdanning innen salg i videregående opplæring.

Hvor mye tjener en 13 åring i timen?

Lønn til barn som arbeider i foreldres bedrift
Alder Timesats 01.01. – 31.03.2021 Alder
16 år 123 kroner 16 år
15 år 107 kroner 15 år
14 år 94 kroner 14 år
13 år 84 kroner 13 år

1 more row

Hvor mye tjener en 16 åring i butikk?

Sommerjobber styrker CV-en din
Jobber og timelønnsatser ut i fra tariffavtaler (37.5 timers uke) 16-17 år Over 18 år
Industriarbeider 120,70 172,44
Bygningsarbeider uten fagbrev 132,90 198,30
Renholdsarbeider 144,87 194,64
Butikkmedarbeider 119,90 162,03

Hvor mye tjener du på Kiwi?

Gjennomsnittlig lønn som butikkmedarbeider er 380 000 kroner i året. Om du ikke har ansiennitet eller erfaring kan du regne med en lønn på rundt 340 000 kroner i året (ca. 28 000 kroner i måneden), mens de best betalte butikkmedarbeiderne har en årlig lønn på rundt 440 000 kroner i året.

Hva tjener en butikksjef i Coop?

Butikksjefene i Coop har sin egen tariffavtale. Her ble det gitt et generelt tillegg på 2,50 kroner i timen. I tillegg ble butikksjefenes basislønn hevet med 9.400 kroner fra 433.600 til 443.000 kroner i året.

Hvor mye tjener man på Coop Extra?

Hva er minstelønn for 18 åringer? 18 år: 137,84 kroner. Begynnerlønn over 20 år, eller over 18 år etter fire måneders praksis: Minst 175,47 kroner per time.

Er det en minstelønn i Norge?

Det er ingen generell minstelønn i Norge. Lønn blir avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen. Selv om det ikke er noen generell minstelønn i Norge, er det i enkelte bransjer innført minstelønn.

Hva er en lav lønn?

Lønn som er spesielt lav sammenliknet med gjennomsnittslønna i en næring eller gjennomsnittet for alle lønnstakere, omtales gjerne som lavlønn. Det vi vanligvis omtaler som lavlønn i Norge, er lavere lønn enn 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Hva er en normal lønn?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Hva er minste lønn i USA?

En amerikaner på den nasjonalt satte timelønnen får kun 7,25 dollar i timen. Det utgjør rundt 73 kroner i timen med dagens valutakurs. Det er en nedgang på over 25 prosent fra sist gang minstelønnen ble satt opp, like etter finanskrisen. Justert for inflasjon var minstelønnen da rundt 10 dollar.

Hva er høyeste lønn i Norge?

På topp. De aller best lønnede i Norge er handels- og skipsmeglere. I gjennomsnitt har de en månedslønn på 115.060 kroner før skatt. Like etter følger ledere av olje- og gassutvikling med en månedslønn på 110.850 kroner, mens finansmeglere ligger på tredjeplass.

Leave a Comment