Hvor mye tjener en IKT?

Snittlønn for alle norske ansatte i 2021 er 46 000 per måned, som med feriepenger utgjør en brutto årslønn før skatt på 552 000 kroner. Norske IT-ansatte har i gjennomsnitt en lønn på 59 896 per måned. Dette tilsvarer en årslønn for hele 2019 på 718 755 kroner.

Hvor mye tjener en IKT medarbeider?

IKT-servicefaget

Som IKTservicemedarbeider tjener man alt fra 423.600,- til 483.600,- i følge gjennomsnittstall fra SSB.

Hvor mye tjener en IKT? – Related Questions

Er elektriker godt betalt?

Ifølge Statistisk Sentralbyrå tjener en elektriker i snitt 517 440 kr per år. Det vil si at den gjennomsnittlige elektrikeren i Norge tjener 43 120 kr per måned. Vær oppmerksom på at disse tallene ble samlet inn i 2019.

Hva er minstelønn for 20 åringer?

18 år: 137,84 kroner. Begynnerlønn over 20 år, eller over 18 år etter fire måneders praksis: Minst 175,47 kroner per time.

Hvor mye tjener en elektro lærling i måneden?

Lærlinglønn for elektro og IT er det samme over hele landet, som vedtatt av fagforeningen EL og IT forbundet og NELFO gjeldende fra 1. mai 2020, er basert på følgende satser § 3 A Fastlønn: Fagarbeider: 220,73 kr pr time. Beregningsgrunnlag, fagarbeider offshore: 217,88 kr pr time.

Hva kan en elektriker tjene?

Lønn
  • Elektrikere (lærlinger): 249 240kr / år.
  • Elektrikere: 540 240kr / år.
  • Automatikere: 603 480kr / år.
  • Automatikere (lærlinger): 304 920kr / år.

Hvor lenge er man lærling som elektriker?

Jeg fikk lærlingplass, og fordi jeg hadde tatt Vg3 automasjon fikk jeg ett halvt år godskrevet i lærlingtiden. Vanlig løp for en elektriker er Vg1 og Vg2 Elektro, og deretter cirka to og et halvt år som lærling .

Blir man betalt som lærling?

Som lærling får du lønn under utdannelsen.

Lønnen du får som lærling utgjør en gitt prosentandel av begynnerlønnen til en arbeider med fagbrev i yrket du tar utdanning i. Lønnen er stigende jo lengre ut i læretiden du kommer.

Er det lov å si opp lærling?

Kan lærekontrakten endres eller heves? Lærlingen er omfattet av arbeidsmiljøloven med unntak for opphør eller endringer av arbeidsavtalen. Lærlingen er derfor unntatt fra reglene om stillingsvern, og lærlingens oppsigelsestid er regulert av opplæringsloven og ikke arbeidsmiljøloven.

LES OGSÅ  Hvilke lærere tjener mest?

Har lærlinger lov å jobbe natt?

Det følger av arbeidsmiljøloven § 11-3 (2) at ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig (= ferdig med 10 årig grunnskole) skal ha en arbeidsfri periode på minst 8 timer som omfatter tiden mellom kl. 23:00 – 06.00.

Har lærlinger høstferie?

Lærlinger har samme rett til ferie og fridager som andre ansatte.

Skal lærlinger jobbe helger?

Du har krav på fri hver uke

I arbeidsmiljøloven står noen rammer som arbeidsgiver må holde seg innenfor. Du har blant annet krav på 11 timer fri per døgn og 35 timer sammenhengende fri i løpet av en uke. Du skal ha fri annenhver søndag. Som lærling må du regne med å jobbe turnus hvis det er turnus i bedriften.

Hvor mye tjener man i lære?

Lærlinglønnen baserer seg som regel på en prosentsats av fagarbeiderlønn, altså hva en nyutdannet fagarbeider tjener. Lærlinger skal i snitt ha 50 prosent av fagarbeiderlønn, fordelt over de to årene lærlingen er i bedriften. Det er normalt avtalefestet, med i henhold til tariff i bransjen.

Hvor mye betaler man i skatt som lærling?

Lærling og skatt

Tjener du under 60.000 kroner i løpet av et år, kan du bruke frikort. Det betyr at du ikke betaler skatt dette året. Så fort du ser at du kommer til å tjene mer enn 60.000 kroner, er det viktig at du skatter.

Hvor mye skatt 340000?

Inntektsskatt kalkulator Norge

163 kr per time er hvor mye per år? Om du tjener 340,000 kr i året når du bor i Norge, vil du bli skattet 69,198 kr. Dette betyr at nettolønnen din vil bli 270,802 kr per år, eller 22,567 kr per måned. Din gjennomsnittlige skattesats er 20.4% og marginalskattesatsen din er 34.0%.

Hvor mye fravær kan man ha som lærling?

Hvis du får 10 prosent fravær i et fag, vil du ikke få vurdering i faget. Dette er mest prekært i fag hvor du har få timer.

Kan man få sparken som lærling?

Ja, lærlinger kan bli sagt opp, men det skal være helt spesielle grunner til det og det skal ha være møte(r) for å avklare situasjonen og gi deg en reell sjanse til forbedring. Det er heller ikke nok med muntlige advarsler, det skal også være skriftlige advarsl(er).

Leave a Comment