Hvor mye tjener en helsesekretær i måneden?

Hvor mye tjener en helsesekretær i måneden?
Ansiennitet/erfaring 0 – 1 år 10 – 15 år
Årslønn 363 700 30 434 100

Hvor mye tjener man som sekretær?

Begynnerlønn for en nyutdannet sekretær i 20-årene var i juni 2010 mellom kr 312 000 og kr 350 000, avhengig av evt. tidligere erfaring. Lønnsutvikling vil avhenge av personlige egenskaper og arbeidsinnsats, men en erfaren sjefssekretær i en ansvarlig og selvstendig stilling kan gjerne tjene rundt kr 500 000 eller mer.

Hva er forskjell på legesekretær og helsesekretær?

Helsesekretærer har autorisasjon som helsepersonell. Personer uten autorisasjon , som for eksempel medisinske sekretærer, kan ikke bruke tittelen helsesekretær. Den tidligere betegnelsen, før yrket fikk autorisasjon , var legesekretær.

Hvor mye tjener en helsesekretær i måneden? – Related Questions

Hvor mange helsesekretærer per lege?

Legeforeningen anslår at det på fastlegekontorene er ansatt rundt 0,8 personer (helsesekretærer) per lege. I sykehus er det rundt 8,2 ansatt per lege (14). Helsefokuset i befolkningen gjør at folk oppsøker lege for mindre.

Kan man jobbe som helsesekretær uten utdanning?

Helsesekretærer har autorisasjon som helsepersonell. Personer uten autorisasjon, som for eksempel medisinske sekretærer og legesekretærer, kan ikke bruke tittelen helsesekretær. Autorisasjon betyr at hver enkelt helsesekretær har de nødvendige kvalifikasjonene for yrket de er utdannet til.

Hva gjør en helsesekretær på legekontor?

Helsesekretærer er sekretærer som er tilpasset til arbeid i helsevesenet. Som helsesekretær er man ofte den personen pasienten møter først når man oppsøker et legekontor eller et sykehus. Vanlige arbeidsoppgaver innebærer sekretær- og kontorarbeid, laboratoriearbeid og serviceytelse ovenfor pasienter.

Kan legesekretær lese journal?

Helsepersonell kan alltid gå inn i en journal dersom pasienten gir samtykke. Det finnes imidlertid mange situasjoner der helsepersonell ikke kan få et gyldig samtykke eller der det er etisk vanskelig å spørre om samtykke.

Hva er en helsesekretær?

Legesekretær og helsesekretær er titler som brukes for sekretær- og servicefunksjoner innenfor helsevesenet, ofte hos privatpraktiserende leger, legesentre eller kommunale helsesentre.

Hva kan en helsesekretær jobbe med?

Som Helsesekretær jobber du med å ta imot pasienter, yte service ovenfor både pasienter og kollegaer, utføre kontor- og sekretæroppgaver, og betjene laboratorie og skiftestue. Aktuelle arbeidssteder er legekontorer, sykehus, helsesentre og i bedriftshelsetjenesten.

Hvor mange timer jobber en helsesekretær?

Den ordinære arbeidstid skal ikke overstige 37,5 timer per uke. Den daglige arbeidstid skal ligge mellom kl. 07.45 og 17.00.

Hvor mye tjener en sykepleier?

Som sykepleier har du en gjennomsnittslønn på 566 520 kroner i året, og siden du som sykepleier kan jobbe turnus; det vil si kvelds-, natt- og helgeskift, har du muligheten til å tjene mer.

Hvordan bli helsesekretær i voksen alder?

Det er Fylkeskommunen som har ansvar for videregående opplæring for denne gruppen. Du kan ta generell studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse som voksen. Cefalon AS vil kunne bistå med alle praktiske kurs som må til for å kunne ta endelig eksamen som helsesekretær som voksen.

Hvilken linje må man gå for å bli helsesekretær?

For å bli autorisert helsesekretær må du ha bestått eksamen fra helsesekretærlinjen i videregående skole. Helsesekretærutdanningen ligger i Utdanningsprogram for helse- og sosialfag. Helsesekretærutdanningen er tre år i skole: Vg1 Helse og oppvekstlfag.

Hva gjør en medisinsk sekretær?

Medisinsk sekretær er en kontoradministrativ utdanning for helsesektoren. Hovedfokus i utdanningen er kontoradministrative funksjoner som utføres på sykehus og legekontor. Opplæring i praktisk laboratoriearbeid er en obligatorisk del av undervisningen.

Hvor mye koster autorisasjon helsesekretær?

Du må betale et saksbehandlingsgebyr på NOK 1.665,-. Gebyret betaler du i Altinn når du registrerer søknad om autorisasjon.

Hva er startlønnen til en helsesekretær?

mai 2021 er på ansiennitetsnivå for 6 år og har laveste garanterte årslønn (378.900), og krysser ansiennitetsnivået til 8 år, så får man en ytterligere lønnsøkning på kroner 11.400 ved opprykk til 8 års ansiennitet (378.900 + 11.400 = 390.300).

Hva lærer en helsesekretær?

Utdanningen helsesekretær er for deg som har jobbet med administrative oppgaver på legekontor eller helseforetak, og ønsker autorisasjon. På kurset lærer du mer om kommunikasjon og samhandling, administrative oppgaver og assistanse- og laboratorie- og skiftestuearbeid.

Hva er egenskaper til helsesekretær?

Det stilles store krav til service, effektivitet og nøyaktighet. Det kreves evne og vilje til samarbeid med andre profesjoner. Du bør kunne vise omsorg, toleranse, respekt og engasjement i mellommenneskelige forhold. Omstillingsevne, språk- og kulturkunnskaper er også viktig.

Hva kan man bli når man går helseservice?

Yrker og kompetanser
  • Yrker som bygger på Vg1 helse- og oppvekstfag.
  • Aktivitør.
  • Ambulansearbeider.
  • Apotektekniker.
  • Barne- og ungdomsarbeider.
  • Fotterapeut.
  • Helsefagarbeider.
  • Helsesekretær.

Leave a Comment