Hvor mye tjener en helsefagarbeider?

Gjennomsnittslønna for helsefagarbeidere er på 448 800 kroner i året (uten overtid). Nyutdannede kan forvente litt over 400 000 kroner i året, med gradvis økningen for hvert år de jobber. Ett års spesialutdanning øker lønna med ca. 50 000 kroner i året.

Hvor mye går man opp i lønn med fagbrev?

Med fagbrevet blir du lønnet som fagarbeider, og det innebærer som regel at man går opp ca. kr. 20 000 i årslønn. Hvor mye du kan gå opp varierer mellom offentlig og privat virksomhet, og mellom virksomheter med og uten tariffavtale.

Hvor mange år for å bli helsefagarbeider?

– Du må gå to år Helsefag på videregående og så to år som lærling . Etter at du har bestått kompetansemålene, kan du gå opp til fagprøven og bli ferdig helsefagarbeider. Det er også mulig å jobbe en viss tid innen helse og melde seg direkte opp til fagprøven, uten å gå to år helsefag på videregående.

Hvor mye tjener en helsefagarbeider? – Related Questions

Kan helsefagarbeider jobbe på sykehus?

En helsefagarbeider har varierte arbeidsoppgaver og kontakt med mennesker i alle aldre. Noen er syke og andre kan ha nedsatt funksjonsevne eller skal trene seg opp etter en ulykke. Du kan arbeide på ulike steder som på sykehus, sykehjem, hjemme hos mennesker som trenger helsehjelp, i psykiatrien og i rusomsorgen.

Hva er forskjellen på helsefagarbeider og sykepleier?

Hva er forskjellen mellom disse to yrkene? En sykepleier har mer ansvar og mer avanserte arbeidsoppgaver enn en helsefagarbeider. En helsefagarbeider har mindre ansvar og enklere arbeidsoppgaver enn en sykepleier.

Hvordan bli helsefagarbeider uten vgs?

Du kan ta fagbrevet som helsefagarbeider gjennom praksiskandidatordningen. Det får du ved å jobbe innen fagfeltet, istedenfor skole/lære. Du må selv skaffe seg relevant jobb.

Hvor mange timer er 5 års praksis?

Hovedregelen er at du trenger 5 år (eller 8750 timer) med relevant arbeidspraksis. At den er relevant betyr at arbeidet du har gjort kan dekke de mest vesentlige delene av læreplanen for VG3 (opplæring i bedrift).

Hvordan bli helsefagarbeider i voksen alder?

Det er to veier til fagbrev som helsefagarbeider. Har du lang praksis kan praksiskandidatordningen være en mulig vei til fagbrev. Hvis du ikke har mye praksis, kan veien til fagbrev bli kortere hvis du inngår lærekontrakt i faget.

Kan man jobbe som helsefagarbeider uten utdanning?

Noen sykehjem tar ansetter mennesker uten en spesiell utdanning, mens andre setter krav til utdanning. Du blir ikke helsefagarbeider ved å kun jobbe på et sykehjem. For å ta i bruk tittelen helsefagarbeider etter oppnådd fagbrev kreves autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Hva kan man ta etter helsefagarbeider?

Med et fagbrev som helsefagarbeider kvalifiserer du også til en hel rekke fagskoleutdanninger.

Det finnes en rekke utdanninger for deg som er helsefagarbeider:

 • Barsel- og barnepleie.
 • Eldreomsorg.
 • Administrasjon.
 • Kreftomsorg og lindrende pleie.
 • Psykisk helsearbeid.
 • Rehabilitering.
 • Veiledning.
 • Tverrfaglig miljøarbeid.

Hvordan kan helsefagarbeider bli sykepleier?

Helsefagarbeidere under 25 år, uten generell studiekompetanse, kan nå søke sykepleierstudiet. Opptakskravet er bestått VG1 og VG2, og fagbrev som helsefagarbeider. I tillegg kommer motivasjonsbrev og godkjent intervju.

Hva kan man gå etter helsefagarbeider?

Du kan bli
 • helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør.
 • barne- og ungdomsarbeider.
 • apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær.
 • hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker.

Hva er forskjellen på helsefagarbeider og hjelpepleier?

Helsefagarbeider erstatter de tidligere titlene “hjelpepleier” og “omsorgsarbeider”. Helsefagarbeider er en beskyttet tittel og du må ha autorisasjon fra Helsedirektoratet for å kunne jobbe som dette. Så i utgangspunktet er en helsefagarbeider det samme som “den gamle” yrkestittelen hjelpepleier.

Hva er en god helsefagarbeider?

Helsefagarbeider er en yrkesutøver som utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. Yrket erstatter de tidligere yrkene hjelpepleier og omsorgsarbeider.

Hvor mange timer for å få fagbrev?

Fagbrev og svennebrev som voksen

Vanligvis kreves fem års praksis. Du må ta en teorieksamen før du kan gå opp til den praktiske prøven. Fra høsten 2018 blir det mulig å ta fagbrev på jobb.

Hva koster det å ta fagprøve?

Første gang du melder deg opp til fag- eller svenneprøve koster det 1037 kroner. Hvis du ikke består fag- eller svenneprøven, koster det 2080 kroner for andregangsprøve. (Husk at du må vente seks måneder før du kan melde deg opp til andregangsprøve.)

Hva skjer hvis man stryker på fagprøven?

Hvis du er praksiskandidat

Du har rett til å melde deg opp til en ny prøve. Du kan tidligst ta ny prøve seks måneder etter du gjennomførte prøven som ikke ble bestått. Du må selv melde deg opp til ny prøve og betale ny prøveavgift.

Er fagbrev høyere utdanning?

Fagbrev parallelt med studiekompetanse. Påbygning til generell studiekompetanse. Kvalifiserer til å ta studier ved universiteter og høyskoler.

Hvor mye går man opp i lønn med 60 studiepoeng?

Som Fagbladet har skrevet om tidligere, så gir hovedavtalen mellom Fagforbundet og KS anledning til å sette fagarbeidere med 60 studiepoeng i en høyere stillingskode. Dette kan gi opptil 20.000 kroner i lønnsøkning, med visse forbehold og betingelser (se faktaboks).

Leave a Comment