Hvor mye tjener en finansanalytiker?

– Lønn varierer mellom det private og det offentlige sektor, geografi og størrelser på selskaper. Man kan likevel si at en nyutdannet kan forvente en årslønn fra 450 000 kroner i året og langt oppover.

Hva gjør en Financial Analyst?

En finansanalytiker henter inn informasjon om finansiering og investering fra ulike firmaer, og gir råd og anbefalinger på bakgrunn av dette. Som finansanalytiker jobber du med analyse og rådgivning i finansmarkedet. Dette innebærer innhenting av finans- og investeringsinformasjon om firmaer og bedrifter.

Hvor mye tjener en business analytiker?

Lønnsutviklingen for analytikerer har vært varierende de siste årene. Fra 2015 til 2016 steg lønnen med 1.92%, mens den fra 2016 til 2017 økte med 3.43% fra 700.800kr til 724.800kr. Er du interessert i å vite hva du kan tjene som selvstendig analytiker kan du lage en profil på Flexify her.

Hvor mye tjener en finansanalytiker? – Related Questions

Hva er en normal lønn?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Hvor mye tjener en HR rådgiver?

Snittlønn i ulike HR-stillinger:

Strategi- og planleggingssjef: 71 910 kr. Administrative ledere: 74 100 kr. Personal- og karriererådgivere: 59 390 kr. Personalkontormedarbeider: 50 640 kr.

Hva er en Business Analyst?

En analytiker kan jobbe med alt fra prising, due diligence, ulike analyser av markeder, kunder og interne analyser til revisjonsselskaper. Analytikere kan også arbeide som rådgivere for investorer og aksjekjøpere på børs.

Hvor mye tjener en aksjemegler?

– Det er vanlig med en begynnerlønn på rundt 500.000 kr i året, og man kan motta bonus dersom man lykkes.

Hva er en junior analytiker?

Rollen som Junior Analyst

Som junioranalytiker vil du lese og kode du nyhetssaker på daglig basis. Arbeidet består i å lese gjennom og evaluere medieoppslag som våre kunder er omtalt i – eller har interesse av – i media. Evalueringen du gjør danner grunnlag for analysene som leveres til våre kunder.

Hvordan bli analytiker?

For å jobbe som finansanalytiker er det vanlig å ha gjennomført en grad på enten bachelor- eller helst masternivå innen fagområder som økonomi og finans. Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) administrerer dessuten kurs for autorisering som finansanalytiker.

Hvor mye tjener en finans?

Som en lønnstaker i stillingen alle innen privat sektor tjener du i snitt 650.300, med en bonus på 23.800 kr / år.

Hvor mye tjener en siviløkonom?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Man kan forvente 500 000 til 600 000 kroner i året som startlønn.

Hvor mye tjener en økonomisjef?

Lønnsbetingelser: Stillingen har tittel enhetsleder og lønnes som seksjonssjef (stillingskode 1211) i lønnsspennet kr 720 000 –870 000 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyre lønn vurderes.

Hvor mye tjener man i bank?

– Startlønnen er på rundt 430 000 kroner i årslønn. Dette er grunnlønnen, utover det har man tillegg som overtid og bonusordninger.

Hvor mye tjener en siviløkonom i måneden?

Siviløkonomer og masterutdannede økonomer har gode startlønninger. Grunnlønnen for nyutdannede økonomer i privat sektor var ifølge Econa 464.000 kr i 2018. I tillegg kommer bonus og andre goder. Tilsvarende tall for dem som valgte arbeidsgiver i offentlig sektor var 456.000 kroner.

Hvor mye tjener en bank sjef?

Som visesentralbanksjef hadde Wolden Bache en årslønn på 2.120.667 kroner i 2021.

Hvor mye tjener en CEO?

Topplederne i de største selskapene i Norge har en snittlønn på 5,8 millioner kroner. Det er elleve ganger så mye som den norske gjennomsnittslønna på 519.600 kroner. Topplederne tjener i gjennomsnitt 2982 kroner i timen. Dagslønna er på over 22.368 kroner.

Hva tjener en daglig leder i butikk?

Ifølge Statistisk Sentralbyrå har en butikksjef (butikkavdelingssjef) en lønn på ca kr 464 000 i gjennomsnitt. Denne årslønnen er snittet på tvers av alle butikksjefer i Norge. Lønnen for den enkelte butikksjef vil imidlertid avhenge av erfaring, utdanning og en rekke andre faktorer.

Hvor mye tjener en seksjonsleder?

Stillingen er fast og du vil bli lønnet som underdirektør med årslønn fra kr 790 100 – 911 700 per år, avhengig av dine kvalifikasjoner.

Hvor mye tjener en sykepleier?

Sykepleiere hadde i 2020 høyest gjennomsnittlig årslønn (grunnlønn + tillegg) av alle grupper i kommunesektoren med 3-årig høyskoleutdanning, 570.200 kroner. I 2019 fikk stillingsgruppen med 3-årig høyskoleutdanning, hvor sykepleierne er den klart største gruppen, et spesielt lønnsløft.

Leave a Comment