Hvor mye tjener en elektriker 2022?

Gjennomsnittlig lønn for elektrikere ligger i dag rundt 530.000 kroner i året.

Hvor mye tjener en elektriker?

En person som jobber som elektriker i Norge tjener vanligvis rundt 300,000 NOK i året. Lønnen varierer fra 138,000 NOK (lavest) til 476,000 NOK (høyest). Dette er den den årlige gjennomsnittlige lønnen inkludert bopel, transport, og andre fordeler.

Hvor mye tjener en elektriker på oljeplattform?

Elektrikere på rigg, riggmekanikere, og riggmekanikere med fagbrev som mekaniker og fagsertifikat innen hydraulikk, kan regne med en startlønn på ca 457 000 ekskludert feriepenger, og ca 512 000 inkludert feriepenger.

Hvor mye tjener en elektriker 2022? – Related Questions

Hvor mye tjener en kokk på båt?

En kokk tjener i snitt 423 840,- i året.

Hva kan man gå etter elektrofag?

Elektrofagarbeider
  • automatiker.
  • avioniker (flyelektriker)
  • dataelektroniker.
  • elektriker.
  • elektroreparatør.
  • energimontør.
  • energioperatør.
  • heismontør.

Hvor mye tjener en elektriker på Nordsjøen?

– Alt etter hvilken ende av tariffen du ligger på, tjener du mellom 50–70 000 kroner i måneden. Du tjener ganske bra, og får betalt for erfaring.

Hvor mye tjener en oljearbeider?

Teknas lønnsstatistikk viser at lønnen i 2011 i gjennomsnitt var på 724 056 kroner i privat sektor, 561 498 kroner i kommune og 536 294 kroner i staten. I 2021 er derimot lønnen i privat sektor 911 938 kroner, 727 755 kroner i kommune og 712 166 kroner i staten.

Hva gjør en elektriker på oljeplattform?

En maritim elektriker, også kalt skipselektriker jobber innen maritime anlegg, som arbeider på skip, plattform eller i annen skipsrelatert industri. Som maritim elektriker er du fagarbeider, og skipets fagspesialist på elektriske anlegg, komponenter og instrumenter.

Hvor mye jobber man på oljeplattform?

Når du jobber offshore, jobber du turnus, også kalt rotasjon/schedule. Det vanlige er at du arbeider 2–4 eller 2–3, det vil si to uker ute på jobb, deretter tre eller fire uker hjemme. På plattform regnes det som går over to uker som overtid.

Hva heter Norges største oljeplattform?

Aasta Hansteen blir Norges første og verdens største spar FPSO-plattform, en flytende installasjon bestående av et vertikalt sylindrisk skrog som er forankret til havbunnen.

Hvor mye tjener du i Nordsjøen?

Her ligger gjennomsnittet på 920.000 kroner.

Innen riggdrift er lønnen på 875.000 kroner, mens det for subsea, driftspersonell og oljeservice og plattformboring ligger på i overkant av 700.000 kroner. Tallene er gjennomsnittlig kontantlønn, som inkluderer fastlønn, sokkelkompensasjon, overtid og tekniske tillegg.

Hva er verdens største oljeplattform?

Dimensjonene i Aasta Hansteen-plattformen er gigantiske – med 320 meter fra topp til bunn. Sylinderskroget i stål med plattformdekket er 320 meter høyt fra topp til bunn. Og plattformen er den største i verden av sitt slag – med sine 70.000 tonn.

Hvor mange olje platformer har Norge?

Det er 86 bunnfaste plattformernorsk sokkel, av disse er 71 bygget i stål og 15 med betongfundament.

Hvordan få seg jobb på oljeplattform?

Minimum for alle som skal jobbe offshore er at de må ha godkjent helseattest, samt GSK sikkerhetskurs eller IMO60. De fleste stillinger krever at du har gode kunnskaper i både engelsk og norsk/skandinavisk, og søkere med fagbrev og relevant erfaring vil som oftest bli foretrukket.

Hvor høy er troll?

Den 472 m høye Troll A-plattformen under slep ut til feltet i mai 1995. Plattformen er et av verdens høyeste byggverk, og den høyeste flyttbare menneskeskapte innretning.

Er troll farlig?

Troll er en samlebetegnelse for flere typer menneskeliknende vesener i nordisk folkediktning og eventyrtradisjon med røtter til norrøn mytologi. Både utseende og egenskaper varierer, men troll er oftest både farlige og dumme.

Hvor mye veier en oljeplattform?

Plattformen er verdens største, og veier 64.000 tonn, er 107 meter i diameter og har en høyde fra bunnen til helikopterdekket på 75 meter.

Hvor mange oljefelt er det i Norge?

Det er produsert olje og gass fra totalt 119 felt på norsk sokkel siden 1971. Ved årsskiftet 2021/2022 var det 94 felt i produksjon: 71 felt i Nordsjøen, 21 i Norskehavet og 2 i Barentshavet. I 2021 ble fire nye felt satt i produksjon, Martin Linge, Solveig, Duva og Ærfugl Nord.

Hvem eier Nordsjøen?

Med resolusjonen av 31. mai 1963 hadde den norske staten gjort seg til eier av mulige naturforekomster på en stor del av kontinentalsokkelen i Nordsjøen.

Leave a Comment