Hvor mye tjener en dokumentkontroller?

Stillingen lønnes fra kr 475 000 til kr 600 000, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Hvordan bli controller?

Utdanning / kompetansekrav – Controller

For å bli controller kreves det som regel høyere utdanning innen økonomi, og avhenger litt av hvilken bransje du vil jobbe som controller innenfor. Utdanningen tilbys ved en rekke høgskoler og universiteter i Norge.

Hva er en Business controller?

En Business Controller har inngående kunnskap om regnskapet og økonomiprosessene i et selskap. Controllerens viktigste oppgave er å stille spørsmål ved tallene, for å fange opp utfordringer og mulighetsområder for utvikling. Lønnsomheten overvåkes, og tiltak kan på bakgrunn av dette innføres for økt lønnsomhet.

Hvor mye tjener en dokumentkontroller? – Related Questions

Hva betyr tittelen CFO?

Artikkelstart. CFO er en forkortelse på engelsk for stillingstittelen chief financial officer. Begrepet blir ofte ofte oversatt til økonomisjef eller finansdirektør på norsk.

Hva er Cost controller?

Cost controlleren vil være en del av Plan, Cost Control and Administration teamet, og du vil være sentral aktør som kontaktpunkt mot andre avdelinger for å sikre at selskapets rapporteringslinjer holdes fullt informert om kostnadseffektivitet.

Hva er ansvaret til en CFO?

En CFO skal sikre at organisasjon har en forsvarlig økonomi og et godt grunnlag for investeringer og vekst. I en verden hvor endringstakten øker og ny teknologi både truer forretningsmodeller og skaper muligheter, har økonomilederen en av de aller mest sentrale rollene.

Hva gjør en Business Developer?

I rollen som Business Developer driver eller deltar du i prosjekter relatert til utvikling og implementering av strategien for bedriftsmarkedet. Hovedfokus er prosjekter som bidrar til økt lønnsomhet og fornøyde kunder, samt effektivisering og forenkling av prosesser og løsninger internt i banken.

Hva betyr business development manager?

Som Business Development Manager vil du komme til å arbeide med hele verdikjeden i tett samarbeid med dine kollegaer. Hovedaktivitetene ligger i å initiere og skape nye forretningsmuligheter samt ha ansvar for å selge ferdigutviklede prosjekter.

Hva er en Business Analyst?

Business analytics gir bedrifter informasjonen de trenger for å ta riktige avgjørelser og legge strategiene som er nødvendige for å overleve i markeder med tøff konkurranse. Big Data er overalt, og analyse har blitt en obligatorisk del av strategien til de fleste selskaper.

Hva er en regnskapscontroller?

Som regnskapscontroller vil du ha en sentral ansvarsrolle og kunne påvirke den økonomiske utviklingen i bedriften. Du skal ha oversikt over og kontroll på bedriftens regnskapsmessige aktiviteter, og du vil medvirke til at bedriftens økonomiske situasjon er fremstilt på en korrekt måte.

Hva er lønn til regnskapsfører?

Regnskap Norges lønnsundersøkelse, gjennomført høsten 2022, viser at gjennomsnittlig fastlønn for autoriserte regnskapsførere i 2022 er 5,9 prosent høyere enn året før. Gjennomsnittlig tjener en autorisert regnskapsfører 758 171 kr i år, mot 716 033 kr i fjor.

Hvor mye tjener en økonomisjef?

– Det avhenger av utdanning og ansvar i jobben. Jobber du i et lite selskap med mindre ansvar og risiko vil lønna ligge på 600.000 kroner og oppover. Lønna stiger med ansvaret i stillingen og kompleksiteten i selskapet. Det er ikke uvanlig med lønn over en million kroner i større selskaper.

Hvor mye tjener en revisor?

I følge Statistisk Sentralbyrå tjener en revisor i gjennomsnitt 690 000 kroner i året. Dette er gjennomsnittstallet på tvers av alle norske revisorer, og lønnen vil avhenge av erfaring, utdanning og bedrift.

Hvor mye tjener en siviløkonom?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Man kan forvente 500 000 til 600 000 kroner i året som startlønn.

Hvor mye tjener en partner i ey?

Legger man på et utbytte på 154 millioner kroner, betyr det at EY-partnerne til sammen fikk utbetalt lønn, bonus og utbytter på 840 millioner kroner. Fordelt på 132 partnere gir dette et gjennomsnitt på nesten 6,4 millioner kroner. I regnskapsåret 2020/2021 var tilsvarende tall på 5,5 millioner kroner.

Hva tjener en lektor på vgs?

Adjunkt med tilleggsutdanning: 556 900 kroner. Lektor: 590 200 kroner. Lektor med tilleggsutdanning: 608 900 kroner.

Hva blir ny lærerlønn?

januar 2023 blir 617.200, 667.600 og 698.000 kroner. I tillegg kommer tilleggslønn og funksjonstillegg, som i gjennomsnitt utgjør ca. 25.000 per lærer. De fleste lektorer med tilleggsutdanning med lengst ansiennitet vil dermed ha en lønn på godt over 700.000 kroner.

Hvor mye er en lærerlønn?

Men hvor god lønn kan man egentlig forvente som lærer? Minstelønnen for lærere avhenger av utdanningen og stillingen man har, men er i 2022 som følger: 504 700 kroner i året (42 000 kroner i måneden) for adjunkt med tilleggsutdanning. 532 800 kroner i året (44 400 kroner i måneden) for lektor.

Hvor mye tjener man som rektor?

Der står det også at lønnen for en rektor/skoleleder er ca. 727.000,- i året, som er ca. 60.500,- i måneden. Dette er en såkalt “medianlønn”, et slags gjennomsnitt på midten av hva alle tjener, så det kan være mulig å tjene både litt mindre og litt mer enn dette.

Leave a Comment