Hvor mye tjener en bartender i timen?

Fra nyttår skal alle* ansatte innen overnatting, servering og catering som er over 20 år minst betales 157,18 kroner i timelønn. Også personer over 18 år med minst 4 måneders praksis har også dette som absolutt minstelønna.

Hvor mye tjener en servitør i timen?

Fra og med 1. juni 2019 er minstelønn for ansatte på 20 år eller eldre i denne bransjen satt opp til 167,90 kroner/time .

Hvor gammel må man være for å jobbe som bartender?

Hvor gammel må man være? Aldersgrensen er 17 år, er man under 18 år kreves en tillatelse fra foresatte.

Hvor mye tjener en bartender i timen? – Related Questions

Hva tjener en bartender i Norge?

– Med utgangspunkt i tariff , ligger en årslønn på 400–500 000 kroner.

Er bartender et yrke?

Ja, bartender er et ganske godt yrke å kombinere med en utdanning etter vgs! Dette er det ganske mange unge som gjør – jobber enten som bartender eller caféarbeider eller lignende ved siden av studier.

Kan man jobbe som servitør som 15 åring?

kan en 15 åring jobbe som servitør på restaurant? Hei, Ungdom over 15 år kan ha arbeid som ikke er til skade for deres sikkerhet, helse, utvikling eller skolegang. Det betyr at du eksempelvis kan ha butikkarbeid og rydde- og vedlikeholdsarbeid i parker.

Hvor gammel må man være for å bli servitør?

Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. Man som regel være over 18 dersom man jobber som servitør et sted som serverer alkohol. Men det kan være aktuelt å få jobb i en mindre kafé, bakeri eller lignende. Dette er helt opp til daglig leder på stedet å bestemme.

Hvor gammel må man være for å jobbe i restaurant?

Har du fylt 15 år har du lov til å arbeide i jobb som ikke er skade for helsa di eller hindrer deg i å gå på skole. Dette kan for eksempel være på kontor, i bibliotek, butikk, restauranter, pensjonat og lignende. Overtid og nattarbeid er ikke tillatt.

Hvor gammel for å jobbe på kafe?

Det er ingen aldersgrense for å jobbe på kafe, men mange steder ansetter de ikke personer under 18 dersom man skal ha ansvar for penger etc.

Hva er minstelønn på kafe?

Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. Ja, det er minstelønn i Norge for jobb i bakeri/cafe. Minstelønnen ble innført den 01.01.18 og den er per dags dato på 157,18 kroner. Se vår temaside om minstelønn.

Hvor gammel for å jobbe på Starbucks?

Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. Generelt så er det ikke noen regler for hvor gammel du kan være for å jobbe på kafé.

Hvor lenge kan en 15 åring jobbe?

Jeg er under 15 år eller går på ungdomsskolen. Dersom du får lov til å jobbe, vil arbeidstiden din variere ut fra om du har skole eller har fri fra skolen. Arbeidstid er den tiden du er på jobb. I disse ukene kan du jobbe maks 12 timer i uken til sammen.

Kan en 13 åring jobbe på Kiwi?

Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. Når du er mellom 13 og 15 år kan du utføre lett arbeid, eksempelvis i butikk. Noen butikkeiere ønsker at de ansatte er eldre for å kunne stå i kassa, ha ansvar for å åpne/lukke en butikk osv. Men ungdom kan få ryddejobber, eller være medarbeider i butikk.

Hva er normal lønn for en 16 åring?

16 år: Minst 114,08 kroner per time. 17 år: 123,58 kroner. 18 år: 137,84 kroner. Begynnerlønn over 20 år, eller over 18 år etter fire måneders praksis: Minst 175,47 kroner per time.

Kan en 11 åring jobbe?

Er du under 13 år kan du som hovedregel ikke ta arbeid. Er du under 15 år eller skolepliktig (går på ungdomsskole), må du ha skriftlig samtykke fra foresatte før du kan arbeide. Er du mellom 15 og 18 kan du ha arbeid som ikke er til skade for din sikkerhet, helse, utvikling eller skolegang.

Har foreldre lov til å ta penger?

Penger du har fått i gave er også dine penger. Foreldrene dine har ikke lov til å bruke eller låne av disse pengene. Hvis det er snakk om mye penger, skal foreldrene dine hjelpe deg å få satt pengene inn på en bankkonto som er din.

Hva er normal lønn for en 15 åring?

Lønn til barn som arbeider i foreldres bedrift
Alder Timesats 01.01. – 31.03.2021 Alder
16 år 123 kroner 16 år
15 år 107 kroner 15 år
14 år 94 kroner 14 år
13 år 84 kroner 13 år

1 more row

Kan foreldre bestemme over meg når jeg er 18?

18 år er myndighetsalderen i Norge. Det betyr at du som hovedregel kan bestemme selv når du er fylt 18 år. I utgangspunktet kan ikke foreldrene dine bestemme hva du skal gjøre, eller når du skal legge deg.

Er det lov å få barn med søsken?

Hei! Sex mellom søsken regnes som incest i Norge, og er verken moralsk eller sosialt akseptert. Etter straffeloven § 198 straffes den som har samleie med bror eller søster med fengsel inntil 1 år.

Leave a Comment